Vydání 3/2008

Číslo: 3/2008 · Ročník: LX

Obsah vydání 3/2008

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

12/2008 Řízení o stížnosti; řízení o odvolání; státní zástupce

Datum: 19.10.2006 · Sbírkové č.: 12/2008 · Sp. zn.: 13To 455/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 3/2008 · Strana: 200 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §179 odst.1; 283/1993 Sb.: §7 odst.2;

13/2008 Poškozený; náklady řízení

Datum: 31.10.2006 · Sbírkové č.: 13/2008 · Sp. zn.: 13To 490/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 3/2008 · Strana: 202 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §154; 141/1961 Sb.: §155 odst.1; 141/1961 Sb.: §155 odst.2; 141/1961 Sb.: §307 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §308 odst.3;

14/2008 Započítání trestu odnětí svobody

Datum: 06.06.2006 · Sbírkové č.: 14/2008 · Sp. zn.: 5 To 43/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2008 · Strana: 205 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §325 odst.1; 141/1961 Sb.: §334 odst.3; 141/1961 Sb.: §334 odst.1;

15/2008 Mladistvý; příslušnost soudu

Datum: 14.02.2007 · Sbírkové č.: 15/2008 · Sp. zn.: 8 Td 11/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2008 · Strana: 208 · Vztah k předpisu: 218/2003 Sb.: §37; 218/2003 Sb.: §37 odst.1; 218/2003 Sb.: §37 odst.2;

16/2008 Odměna ustanoveného obhájce

Datum: 07.08.2006 · Sbírkové č.: 16/2008 · Sp. zn.: 1 To 37/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2008 · Strana: 213 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §10; 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.e); 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.f); 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.i); 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.g);

17/2008 Opilství - mnohost útoků, sankce.

Datum: 15.11.2006 · Sbírkové č.: 17/2008 · Sp. zn.: 7 Tdo 1379/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2008 · Strana: 216 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §201a odst.1; 40/2009 Sb.: §360 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

23/2008 Řízení před soudem

Datum: 04.04.2007 · Sbírkové č.: 23/2008 · Sp. zn.: 68 Co 121/2007 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2008 · Strana: 224 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §29; 99/1963 Sb.: §29 odst.3; 85/1996 Sb.: §19;

24/2008 Společné jmění manželů

Datum: 12.09.2007 · Sbírkové č.: 24/2008 · Sp. zn.: 31 Odo 677/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2008 · Strana: 226 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §143; 40/1964 Sb.: §145; 40/1964 Sb.: §489; 40/1964 Sb.: §490; 40/1964 Sb.: §511; 513/1991 Sb.: §497; 120/2001 Sb.: §44 odst.7; JUD38090CZ 32 Odo 529/2003; JUD89023CZ 32 Odo 1082/2003;

25/2008 Konkurs; zástavní právo

Datum: 31.05.2007 · Sbírkové č.: 25/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 784/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2008 · Strana: 232 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §118a odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §118a; 40/1964 Sb.: §37 odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §39 odst.1; 40/1964 Sb.: §151g; 40/1964 Sb.: §151g odst.1; 40/1964 Sb.: §170 odst.1 písm.c); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a) do 30.4.2000; 328/1991 Sb.: §14 do 30.4.2000; 328/1991 Sb.: §20 do 30.4.2000; 328/1991 Sb.: §20 odst.1 písm.a) do 30.4.2000; 328/1991 Sb.: §27 odst.5 písm.a) do 30.4.2000; 328/1991 Sb.: §27 do 30.4.2000; 328/1991 Sb.: §28 do 30.4.2000; 328/1991 Sb.: §28 odst.5 písm.a) do 30.4.2000; 328/1991 Sb.: §32 do 30.4.2000; 328/1991 Sb.: §32 odst.1 písm.a) do 30.4.2000; JUD26904CZ 29 Odo 149/2002;

26/2008 Náhrada škody

Datum: 28.06.2007 · Sbírkové č.: 26/2008 · Sp. zn.: 25 Cdo 1598/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2008 · Strana: 243 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §415; 40/1964 Sb.: §441; JUD1022CZ 3 Cz 13/69; JUD10721CZ 2 Cdon 322/97;

27/2008 Postoupení pohledávky

Datum: 20.06.2007 · Sbírkové č.: 27/2008 · Sp. zn.: 32 Odo 1433/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2008 · Strana: 249 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §37 odst.1; 40/1964 Sb.: §524; 89/2012 Sb.: §553; 89/2012 Sb.: §1887;

28/2008 Nájem bytu

Datum: 21.03.2007 · Sbírkové č.: 28/2008 · Sp. zn.: 26 Cdo 1153/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2008 · Strana: 255 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §139 odst.2 písm.a); 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §711 do 31.3.2006; JUD14641CZ 22 Cdo 400/98; JUD33863CZ 26 Cdo 1481/2002; JUD34757CZ 22 Cdo 205/2002;

29/2008 Státní podnik

Datum: 06.06.2007 · Sbírkové č.: 29/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 550/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2008 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §27 odst.5; 65/1965 Sb.: §27 odst.4; 513/1991 Sb.: §5; 77/1996 Sb.: §12 do 30.6.2002; 219/2000 Sb.: §7 odst.2;

30/2008 Obchodní společnosti

Datum: 26.06.2007 · Sbírkové č.: 30/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 984/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2008 · Strana: 266 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §131; 513/1991 Sb.: §184; 90/2012 Sb.: §407; 90/2012 Sb.: §408; 90/2012 Sb.: §422; 90/2012 Sb.: §488;

31/2008 Směnečný platební rozkaz; započtení

Datum: 26.07.2007 · Sbírkové č.: 31/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 63/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2008 · Strana: 277 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175 odst.4; 99/1963 Sb.: §175; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §241a odst.2 písm.b);

32/2008 Směnky

Datum: 22.08.2007 · Sbírkové č.: 32/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 574/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2008 · Strana: 281 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §75; 191/1950 Sb.: §92; 191/1950 Sb.: §93; 97/1963 Sb.: §9; 29/2000 Sb.;

33/2008 Náhrada škody

Datum: 27.09.2007 · Sbírkové č.: 33/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1220/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2008 · Strana: 286 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420; 328/1991 Sb.: §1; 328/1991 Sb.: §3 odst.2; 328/1991 Sb.: §3; JUD23302CZ 1 Ko 297/2000; JUD26447CZ 29 Odo 379/2001;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.