Vydání 10/2008

Číslo: 10/2008 · Ročník: LX

Obsah vydání 10/2008

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

59/2008 Vyhoštění; vazba

Datum: 24.09.2008 · Sbírkové č.: 59/2008 · Sp. zn.: Tpjn 300/2008 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 10/2008 · Strana: 929 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §73b odst.3; 141/1961 Sb.: §119 odst.1; 141/1961 Sb.: §134; 141/1961 Sb.: §134 a násl.; 141/1961 Sb.: §350f odst.1; 141/1961 Sb.: §350c odst.2;

100/2008 Náklady řízení

Datum: 15.10.2008 · Sbírkové č.: 100/2008 · Sp. zn.: Cpjn 201/2008 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 10/2008 · Strana: 932 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §147; 99/1963 Sb.: §151 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech trestních

54/2008 Nedovolené ozbrojování

Datum: 06.02.2008 · Sbírkové č.: 54/2008 · Sp. zn.: 8 Tdo 65/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 896 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §185 odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §185 odst.2; JUD1803CZ 4 To 45/74; JUD1987CZ Tzv 24/76;

55/2008 Trest vyhoštění - zájem na spojování rodin.

Datum: 13.02.2008 · Sbírkové č.: 55/2008 · Sp. zn.: 7 Tdo 57/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 905 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §57 odst.1; 140/1961 Sb.: §57 odst.3; 140/1961 Sb.: §57 odst.3 písm.c); 140/1961 Sb.: §57 odst.2; 140/1961 Sb.: §57 odst.3 písm.e); 140/1961 Sb.: §185; 140/1961 Sb.: §219; 326/1999 Sb.; 40/2009 Sb.: §80 odst.3 písm.c); 40/2009 Sb.: §80 odst.3 písm.e);

56/2008 Pokračování v trestném činu - dílčí útoky spáchané jednak formou pachatelství, jednak formou účastenství, sčítání škod.

Datum: 19.04.2007 · Sbírkové č.: 56/2008 · Sp. zn.: 10To 85/2007 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 10/2008 · Strana: 913 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §37a; 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 40/2009 Sb.: §45; 40/2009 Sb.: §116; JUD3496CZ Ndt 72/88;

57/2008 Řízení o dovolání; řízení proti uprchlému

Datum: 15.08.2007 · Sbírkové č.: 57/2008 · Sp. zn.: 3 Tdo 914/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 917 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265e odst.1; 141/1961 Sb.: §265e odst.2; 141/1961 Sb.: §306 odst.1; 141/1961 Sb.: §306a odst.2;

58/2008 Týrání osoby ve společném obydlí

Datum: 06.02.2008 · Sbírkové č.: 58/2008 · Sp. zn.: 8 Tdo 105/2008 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 920 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §215a odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §215a odst.2; 140/1961 Sb.: §215a odst.1; 40/2009 Sb.: §215a odst.2 písm.b); 40/2009 Sb.: §251a; JUD118551CZ II. ÚS 651/02; JUD111212CZ III. ÚS 78/05;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

101/2008 Promlčení práva

Datum: 27.05.2008 · Sbírkové č.: 101/2008 · Sp. zn.: 32 Cdo 4291/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 937 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §205a; 99/1963 Sb.: §211a; 513/1991 Sb.: §388 odst.1; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618;

102/2008 Ochrana osobnosti

Datum: 31.01.2008 · Sbírkové č.: 102/2008 · Sp. zn.: 30 Cdo 1941/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 940 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §11; 40/1964 Sb.: §11-17; 89/2012 Sb.: §3; 89/2012 Sb.: §81; JUD88855CZ 30 Cdo 2573/2004;

103/2008 Řízení před soudem

Datum: 19.12.2007 · Sbírkové č.: 103/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 1222/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 945 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §99; 513/1991 Sb.: §267; 513/1991 Sb.: §349; 216/1994 Sb.: §2; 216/1994 Sb.: §31; 216/1994 Sb.: §34;

104/2008 Právní úkony

Datum: 08.01.2008 · Sbírkové č.: 104/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 805/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 952 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §45 odst.1; 40/1964 Sb.; 513/1991 Sb.; JUD26741CZ 21 Cdo 563/2005; JUD99948CZ 29 Odo 63/2006;

105/2008 Podílové spoluvlastnictví

Datum: 22.04.2008 · Sbírkové č.: 105/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 661/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 956 · Vztah k předpisu: 946/1811 Sb.z.s.: §847; 141/1950 Sb.: §139 odst.1; 40/1964 Sb.: §118; 40/1964 Sb.: §118 odst.2; 40/1964 Sb.: §124 odst.2; 40/1964 Sb.: §124; 40/1964 Sb.: §142 odst.3; 40/1964 Sb.: §149 odst.2; 40/1964 Sb.: §151d do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §151g do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §151d odst.2 do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §151f do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §151g odst.2 do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §151f odst.2 do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §153 odst.3; 40/1964 Sb.: §164 odst.3; 40/1964 Sb.: §164; 40/1964 Sb.: §165a odst.2; 40/1964 Sb.: §170 odst.2; 40/1964 Sb.: §170; 40/1964 Sb.: §847 odst.2; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §19 odst.2 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §27 odst.5 do 31.12.2007; 72/1994 Sb.: §2 odst.5 písm.h); 72/1994 Sb.: §3 odst.2 písm.h); 72/1994 Sb.: §13 odst.7 písm.h); 89/2012 Sb.: §1150; 89/2012 Sb.: §1345; 89/2012 Sb.: §1350; 89/2012 Sb.: §1351; JUD33810CZ III. ÚS 10/06;

106/2008 Konkurs

Datum: 23.04.2008 · Sbírkové č.: 106/2008 · Sp. zn.: 29 Cdo 382/2008 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 963 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §243b odst.1; 52/1966 Sb.; 1/1982 Sb.; 328/1991 Sb.: §15 odst.1 písm.c); 42/1992 Sb.: §24; 72/1994 Sb.: §23 odst.2; 72/1994 Sb.: §24 odst.1; JUD39075CZ 29 Odo 584/2005;

107/2008 Dědictví

Datum: 03.04.2008 · Sbírkové č.: 107/2008 · Sp. zn.: 21 Cdo 1744/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 974 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §241a odst.3; 40/1964 Sb.: §476b; 40/1964 Sb.: §476c; 40/1964 Sb.: §476d; 40/1964 Sb.: §476; 40/1964 Sb.: §476a; 40/1964 Sb.: §480; 89/2012 Sb.: §1533; JUD13577CZ 21 Cdo 586/98; JUD26738CZ 30 Cdo 2567/2004; JUD26987CZ 21 Cdo 541/2004;

108/2008 Leasing

Datum: 30.01.2008 · Sbírkové č.: 108/2008 · Sp. zn.: 32 Odo 1289/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 980 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §451; 40/1964 Sb.: §457; 40/1964 Sb.: §663; 40/1964 Sb.: §664; JUD27542CZ 30 Cdo 2033/2002; JUD95180CZ 32 Odo 111/2005;

109/2008 Konkurs

Datum: 15.12.2005 · Sbírkové č.: 109/2008 · Sp. zn.: 1 Ko 618/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 10/2008 · Strana: 985 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §10 odst.3; 328/1991 Sb.: §10 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §12 odst.2; 328/1991 Sb.: §12 do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §66b odst.2; 328/1991 Sb.: §66b do 31.12.2007;

110/2008 Konkurs

Datum: 18.06.2008 · Sbírkové č.: 110/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 963/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 988 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §100 odst.2 písm.f); 40/1964 Sb.: §101 odst.2 písm.f); 40/1964 Sb.: §145 odst.2 písm.f); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.d) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §15 odst.1 písm.d) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §16 odst.1 písm.d) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §18 odst.1 písm.d) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §19 odst.2 písm.d) do 31.12.2007; 328/1991 Sb.: §31 odst.2 písm.f) do 31.12.2007; 329/1991 Sb.: §14 do 31.12.2007; JUD12321CZ 31 Cdo 542/98; JUD33859CZ 29 Odo 51/2005;

111/2008 Řízení před soudem

Datum: 15.04.2008 · Sbírkové č.: 111/2008 · Sp. zn.: 21 Cdo 854/2007 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2008 · Strana: 1002 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §80 odst.6 písm.c); 99/1963 Sb.: §90; 99/1963 Sb.: §91 odst.2; 65/1965 Sb.: §27 odst.4; 65/1965 Sb.: §27 odst.3; 65/1965 Sb.: §27 do 31.12.2006; 65/1965 Sb.: §272 do 31.12.2006; 65/1965 Sb.: §272 odst.3; 65/1965 Sb.: §272 odst.1; 561/2004 Sb.: §166 odst.4; 561/2004 Sb.: §166 odst.6; 561/2004 Sb.: §166 odst.2; 561/2004 Sb.: §166 odst.5; 561/2004 Sb.: §166 do 30.11.2005; JUD1309CZ 2 Cz 8/71; JUD20281CZ 3 Cdon 1338/96;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.