Vydání 1/2008

Číslo: 1/2008 · Ročník: LX

Obsah vydání 1/2008

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

1/2008 Právní styk s cizinou; výkon cizozemských rozhodnutí

Datum: 28.11.2007 · Sbírkové č.: 1/2008 · Sp. zn.: Tpjn 303/2007 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 1/2008 · Strana: 2 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.; 141/1961 Sb.: §451 odst.3; 141/1961 Sb.: §451; 141/1961 Sb.: §451 odst.2; 141/1961 Sb.: §451 odst.1; 141/1961 Sb.: §455; 141/1961 Sb.: §455 odst.2; 553/1992 Sb.: čl.10; 6/2002 Sb.: §31 odst.2 písm.b);

2/2008 Maření výkonu úředního rozhodnutí

Datum: 24.10.2007 · Sbírkové č.: 2/2008 · Sp. zn.: Tpjn 301/2007 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 1/2008 · Strana: 11 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §180d; 361/2000 Sb.: §94a odst.1; 361/2000 Sb.: §94 odst.1 písm.c); 361/2000 Sb.: §94 do 30.6.2006;

Rozhodnutí ve věcech trestních

3/2008 Výkon rozhodnutí cizozemských soudů; způsob výkonu trestu odnětí svobody

Datum: 29.05.2007 · Sbírkové č.: 3/2008 · Sp. zn.: 11 Tz 12/2007 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 17 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §39b odst.6; 140/1961 Sb.: §39b odst.2; 141/1961 Sb.: §451 a násl.;

4/2008 Evropský zatýkací rozkaz

Datum: 04.12.2006 · Sbírkové č.: 4/2008 · Sp. zn.: 2 To 94/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1/2008 · Strana: 23 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §412 odst.1; 141/1961 Sb.: §412 odst.2;

5/2008 Odměna ustanoveného obhájce

Datum: 25.09.2006 · Sbírkové č.: 5/2008 · Sp. zn.: 1 Tmo 19/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1/2008 · Strana: 25 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §13 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2008 Řízení před soudem

Datum: 11.04.2007 · Sbírkové č.: 1/2008 · Sp. zn.: 21 Cdo 1397/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 30 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §241a odst.3; 99/1963 Sb.: §126; 99/1963 Sb.: §131; 99/1963 Sb.: §132; 99/1963 Sb.: §132 odst.1 písm.p); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §241a odst.3 písm.a); 99/1963 Sb.: §243b odst.3 písm.a); 99/1963 Sb.: §243b odst.2 písm.a); 40/1964 Sb.: §151d odst.1 písm.p); 367/1990 Sb.: §36a odst.1 písm.h); 367/1990 Sb.: §36a odst.2 písm.h); 367/1990 Sb.: §45 odst.2 písm.p); 367/1990 Sb.: §52 odst.4 písm.p); 367/1990 Sb.: §52 odst.2 písm.p);

2/2008 Výkon rozhodnutí

Datum: 26.04.2007 · Sbírkové č.: 2/2008 · Sp. zn.: 20 Cdo 1612/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 38 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §45b odst.1; 99/1963 Sb.: §45; 99/1963 Sb.: §46 odst.3; 99/1963 Sb.: §50a odst.1; 99/1963 Sb.: §158 odst.2; 99/1963 Sb.: §275 odst.2; 216/1994 Sb.: §19 odst.1; 216/1994 Sb.: §23; 216/1994 Sb.: §23 odst.1; 216/1994 Sb.: §28 odst.1; 216/1994 Sb.: §28; 216/1994 Sb.: §30; 216/1994 Sb.: §30 odst.1; 120/2001 Sb.: §41 odst.1; 120/2001 Sb.: §41; 120/2001 Sb.: §52 odst.1;

3/2008 Výkon rozhodnutí

Datum: 27.03.2007 · Sbírkové č.: 3/2008 · Sp. zn.: 25 Cdo 1081/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 43 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §303; 99/1963 Sb.: §307 odst.3; 99/1963 Sb.: §307 odst.2; 82/1998 Sb.: §13;

4/2008 Ochrana osobnosti; promlčení

Datum: 17.02.2004 · Sbírkové č.: 4/2008 · Sp. zn.: 1 Co 63/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 1/2008 · Strana: 47 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §13 odst.2; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618;

5/2008 Promlčení; započtení

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 5/2008 · Sp. zn.: 25 Cdo 874/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 52 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §98; 40/1964 Sb.: §112; 40/1964 Sb.: §580; 89/2012 Sb.: §645; 89/2012 Sb.: §646; 89/2012 Sb.: §647; 89/2012 Sb.: §648; 89/2012 Sb.: §649; 89/2012 Sb.: §650; 89/2012 Sb.: §651; 89/2012 Sb.: §652; 89/2012 Sb.: §653; 89/2012 Sb.: §1982;

6/2008 Náhrada škody

Datum: 29.03.2007 · Sbírkové č.: 6/2008 · Sp. zn.: 25 Cdo 267/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 59 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §431; 89/2012 Sb.: §2910; 89/2012 Sb.: §2927;

7/2008 Náhrada škody

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 7/2008 · Sp. zn.: 25 Cdo 1124/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 1/1993 Sb.: čl.26; 1/1993 Sb.: čl.15; 1/1993 Sb.: čl.23; 82/1998 Sb.: §13;

8/2008 Vydědění

Datum: 15.05.2007 · Sbírkové č.: 8/2008 · Sp. zn.: 21 Cdo 688/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 71 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §132; 99/1963 Sb.: §132 odst.3 písm.b); 99/1963 Sb.: §241a odst.3; 99/1963 Sb.: §241a odst.3 písm.b); 40/1964 Sb.: §469a odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §469a odst.1 písm.b); 89/2012 Sb.: §1646;

9/2008 Družstva

Datum: 21.03.2007 · Sbírkové č.: 9/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 266/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 80 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §628; 40/1964 Sb.: §630; 40/1964 Sb.: §630 odst.2; 40/1964 Sb.: §853; 40/1964 Sb.: §853 odst.2; 513/1991 Sb.: §1 odst.2; 513/1991 Sb.: §229; 513/1991 Sb.: §229 odst.2; 513/1991 Sb.: §230; 513/1991 Sb.: §230 odst.2; 513/1991 Sb.: §397 odst.2;

10/2008 Družstva

Datum: 21.02.2007 · Sbírkové č.: 10/2008 · Sp. zn.: 32 Odo 302/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 84 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §20 odst.1; 513/1991 Sb.: §13 odst.1; 513/1991 Sb.: §191; 513/1991 Sb.: §243 odst.3; 513/1991 Sb.: §243 odst.2;

11/2008 Konkurs

Datum: 25.04.2007 · Sbírkové č.: 11/2008 · Sp. zn.: 29 Odo 460/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2008 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §320; 99/1963 Sb.: §320a; 40/1964 Sb.: §143; 40/1964 Sb.: §705; 40/1964 Sb.: §714; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.k); 513/1991 Sb.: §231; 120/2001 Sb.: §63; LIT23751CZ;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.