Vydání 7/2007

Číslo: 7/2007 · Ročník: LIX

Obsah vydání 7/2007

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

63/2007 Řízení před soudem

Datum: 13.06.2007 · Sbírkové č.: 63/2007 · Sp. zn.: Cpjn 19/2006 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 7/2007 · Strana: 642 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §75c odst.1; 99/1963 Sb.: §76a; 99/1963 Sb.: §169 odst.2; 99/1963 Sb.: §212a odst.6; 99/1963 Sb.: §219a odst.1; 99/1963 Sb.: §220 odst.3; JUD13809CZ 21 Cdo 2020/98;

Rozhodnutí ve věcech trestních

36/2007 Poškozování věřitele. Porušování povinnosti v řízení o konkursu

Datum: 07.06.2006 · Sbírkové č.: 36/2007 · Sp. zn.: 5 Tdo 636/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 590 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §126 odst.1; 140/1961 Sb.: §256 odst.3; 140/1961 Sb.: §256 odst.4; 140/1961 Sb.: §256 odst.1; 140/1961 Sb.: §256 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §13 odst.6; 328/1991 Sb.: §17-18; 328/1991 Sb.: §17; JUD21883CZ 4 Tz 49/2000;

37/2007 Rozsudek. Řízení proti mladistvému. Výkon trestu odnětí svobody

Datum: 13.09.2006 · Sbírkové č.: 37/2007 · Sp. zn.: 8 Tz 123/2006 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 598 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §122 odst.1; 169/1999 Sb.: §5 odst.3; 169/1999 Sb.: §8 odst.2; 169/1999 Sb.: §9 odst.1; 218/2003 Sb.: §76;

38/2007 Dobrovolné upuštění od pokusu. Úvěrový podvod

Datum: 04.10.2006 · Sbírkové č.: 38/2007 · Sp. zn.: 5 Tdo 1124/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 602 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.1; 140/1961 Sb.: §8 odst.3 písm.a); 140/1961 Sb.: §250b odst.1; 140/1961 Sb.: §250b odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §254 odst.2; 141/1961 Sb.: §265i odst.2; JUD33975CZ 8 Tdo 1374/2004;

39/2007 Loupež

Datum: 29.06.2006 · Sbírkové č.: 39/2007 · Sp. zn.: 8 Tdo 732/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 606 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §234 odst.1; JUD1524CZ 4 Tz 39/72; JUD118551CZ II. ÚS 651/2002;

40/2007 Porušení předpisů o nálepkách k označení zboží. Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby

Datum: 04.10.2006 · Sbírkové č.: 40/2007 · Sp. zn.: 5 Tdo 984/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 615 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §124 odst.1; 140/1961 Sb.: §148a odst.1; 140/1961 Sb.: §148a odst.2 písm.a); 140/1961 Sb.: §148a odst.1 bod 2; 140/1961 Sb.: §148 odst.1; JUD636CZ 8 Tz 77/66; JUD1287CZ 11 To 3/71; JUD1547CZ 1 Tz 68/72; JUD22503CZ 8 Tz 130/2000; JUD23003CZ Tpjn 306/2001; JUD24926CZ 4 Tz 146/2001;

41/2007 Zákaz reformationis in peius v odvolacím řízení

Datum: 27.07.2005 · Sbírkové č.: 41/2007 · Sp. zn.: 5 Tdo 892/2005 - I. · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 629 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §258; 141/1961 Sb.: §259 odst.1; 141/1961 Sb.: §259 odst.4; 141/1961 Sb.: §263 odst.6; 141/1961 Sb.: §263 odst.7; 141/1961 Sb.: §264 odst.2; JUD33025CZ I. ÚS 639/03; JUD33038CZ I. ÚS 55/04; JUD33115CZ IV. ÚS 182/04; JUD33335CZ I. ÚS 125/04; JUD84401CZ 6 Tdo 566/2004; JUD88484CZ 3 Tdo 1279/2004;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

64/2007 Řízení před soudem

Datum: 30.11.2005 · Sbírkové č.: 64/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 47/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 651 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107a; 99/1963 Sb.: §107a odst.2; JUD26880CZ 32 Odo 877/2003; JUD88072CZ 29 Odo 1120/2004;

65/2007 Výkon rozhodnutí

Datum: 01.11.2006 · Sbírkové č.: 65/2007 · Sp. zn.: 20 Cdo 1288/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 654 · Vztah k předpisu: 582/1991 Sb.: §104g odst.2 do 31.12.2003; 582/1991 Sb.: §104g odst.1 do 31.12.2003; 582/1991 Sb.: §104g odst.3 do 31.12.2003; 582/1991 Sb.: §104g odst.1; 582/1991 Sb.: 104g do 31.12.2003; JUD27272CZ 20 Cdo 30/2005;

66/2007 Splnění dluhu

Datum: 17.01.2006 · Sbírkové č.: 66/2007 · Sp. zn.: 26Co 504/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 7/2007 · Strana: 656 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §559; 109/1964 Sb.;

67/2007 Řízení před soudem

Datum: 16.02.2006 · Sbírkové č.: 67/2007 · Sp. zn.: 25 Co 23/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 7/2007 · Strana: 658 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §37 odst.2; 99/1963 Sb.: §252;

68/2007 Náhrada škody

Datum: 24.10.2006 · Sbírkové č.: 68/2007 · Sp. zn.: 25 Cdo 2127/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 660 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §243b odst.2; 40/1964 Sb.: §449 odst.1; 40/1964 Sb.: §449 odst.3; 40/1964 Sb.: §450 odst.3; 40/1964 Sb.: §450; 100/1988 Sb.: §73 do 28.2.2003; 100/1988 Sb.: §80 do 28.2.2003; 100/1988 Sb.: §81 do 28.2.2003; JUD22884CZ 2 Cdon 2079/97;

69/2007 Dědění

Datum: 24.10.2006 · Sbírkové č.: 69/2007 · Sp. zn.: 21 Cdo 2203/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 663 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §5; 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §118a odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §118a odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §175k odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §175k odst.2 písm.c); 40/1964 Sb.: §40 odst.1; 40/1964 Sb.: §476c; 89/2012 Sb.: §1535; 89/2012 Sb.: §1536; JUD1309CZ 2 Cz 8/71; JUD14773CZ Cpj 165/81; JUD20281CZ 3 Cdon 1338/96; JUD22954CZ 20 Cdo 450/2000; JUD26627CZ 30 Cdo 493/2004; JUD27226CZ 30 Cdo 940/2004; JUD33798CZ 30 Cdo 164/2004;

70/2007 Obchodní závazky

Datum: 12.10.2006 · Sbírkové č.: 70/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 331/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 674 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §572 odst.2; 513/1991 Sb.: §115 odst.2; 513/1991 Sb.: §115; 513/1991 Sb.: §324; 89/2012 Sb.: §1902; 89/2012 Sb.: §1908; JUD33140CZ I. ÚS 670/2002; JUD26815CZ 29 Odo 185/2003;

71/2007 Privatizace

Datum: 31.10.2006 · Sbírkové č.: 71/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 296/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 678 · Vztah k předpisu: 92/1991 Sb.: §20 odst.3; JUD115525CZ IV. ÚS 164/03; JUD13226CZ 11 Cm 408/92; JUD25230CZ 29 Odo 645/2001; JUD39256CZ 29 Odo 296/2006;

72/2007 Konkurs

Datum: 27.09.2006 · Sbírkové č.: 72/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 961/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 683 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §41a odst.1; 40/1964 Sb.: §170 odst.1; 218/1991 Sb.; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §20 odst.1; 328/1991 Sb.: §23; 328/1991 Sb.: §23 odst.1; 328/1991 Sb.: §25 odst.1; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 328/1991 Sb.: §28 odst.5; 328/1991 Sb.: §28 odst.4; 328/1991 Sb.: §44a odst.5; 328/1991 Sb.: §44 odst.5; 328/1991 Sb.: §45 odst.1; JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD23024CZ 32 Cdo 1726/98; JUD23190CZ 29 Odo 2086/2000; JUD26498CZ 29 Odo 604/2001; JUD26618CZ 29 Odo 394/2002; JUD23846CZ 15 Cmo 13/2003; JUD23855CZ 15 Cmo 10/2003; JUD33767CZ 29 Odo 1005/2003; JUD37972CZ 29 Odo 396/2003; JUD38413CZ 29 Odo 251/2004;

73/2007 Zrušení pracovního poměru

Datum: 26.10.2006 · Sbírkové č.: 73/2007 · Sp. zn.: 21 Cdo 182/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2007 · Strana: 694 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.3 písm.c); 65/1965 Sb.: §35 odst.1 písm.a); 65/1965 Sb.: §53 odst.1 písm.b); 65/1965 Sb.: §73 odst.1 písm.a); 65/1965 Sb.: §141a; 65/1965 Sb.: §141a odst.1 písm.a); 262/2006 Sb.: §230 odst.2; JUD28718CZ 21 Cdo 1791/2001; JUD27091CZ 21 Cdo 1556/2004;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.