Vydání 4/2007

Číslo: 4/2007 · Ročník: LIX

Obsah vydání 4/2007

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

18/2007 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů; příprava k trestnému činu

Datum: 21.06.2006 · Sbírkové č.: 18/2007 · Sp. zn.: 3 Tdo 687/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 300 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §7 odst.1; 140/1961 Sb.: §8 odst.1; 140/1961 Sb.: §187 odst.1; 140/1961 Sb.: §187a odst.1; 140/1961 Sb.: §187; 140/1961 Sb.: §195 odst.1; 167/1998 Sb.: §24 písm.a); 167/1998 Sb.: Příl.3; JUD28093CZ 5 Tdo 1238/2003;

19/2007 Fikce neodsouzení; mladistvý; řízení ve věcech mladistvých; souhrnný trest. Odlišení souběhu od recidivy.

Datum: 27.09.2006 · Sbírkové č.: 19/2007 · Sp. zn.: 8 Tdo 1069/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 307 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §35 odst.3; 140/1961 Sb.: §35 odst.2; 141/1961 Sb.: §259 odst.4; 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 218/2003 Sb.: §5 odst.1; JUD9382CZ 4 To 247/97;

20/2007 Přípustnost vydání; vydání do ciziny; zkrácené vydávací řízení

Datum: 31.03.2005 · Sbírkové č.: 20/2007 · Sp. zn.: 1 To 9/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 4/2007 · Strana: 315 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §397 odst.1; 141/1961 Sb.: §398 odst.3; 141/1961 Sb.: §398; 141/1961 Sb.: §398 odst.5;

21/2007 Křívá výpověď; křivé obvinění; nepravdivý znalecký posudek; poškozování cizích práv

Datum: 28.06.2006 · Sbírkové č.: 21/2007 · Sp. zn.: 15 Tdo 574/2006 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 318 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §174; 140/1961 Sb.: §175; 140/1961 Sb.: §209; JUD3514CZ 2 Tzf 3/90; JUD6961CZ 4 To 948/95; JUD27776CZ 3 Tdo 175/2002; JUD78529CZ 5 Tdo 1032/2002; JUD90140CZ 5 Tdo 738/2005; JUD96263CZ 6 Tdo 1130/2005; JUD96099CZ 5 Tdo 294/2006;

22/2007 Dokonání trestného činu; zpronevěra

Datum: 31.05.2006 · Sbírkové č.: 22/2007 · Sp. zn.: 8 Tdo 560/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 326 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §35 odst.2; 140/1961 Sb.: §248; JUD23087CZ Tpjn 304/2001;

23/2007 Důvody dovolání; týrání svěřené osoby

Datum: 10.08.2006 · Sbírkové č.: 23/2007 · Sp. zn.: 7 Tdo 870/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 330 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §215 odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §265b odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

33/2007 Řízení před soudem

Datum: 19.05.2006 · Sbírkové č.: 33/2007 · Sp. zn.: 20 Co 194/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 4/2007 · Strana: 336 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §191a odst.1; 99/1963 Sb.;

34/2007 Řízení před soudem; výkon rozhodnutí

Datum: 01.06.2006 · Sbírkové č.: 34/2007 · Sp. zn.: 20 Cdo 1662/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 340 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §47; 141/1961 Sb.: §47 do 30.6.2006; 99/1963 Sb.: §304 odst.1; 99/1963 Sb.: §307-309a; 99/1963 Sb.: §307; 99/1963 Sb.: §311; JUD3102CZ 7 Tz 10/84;

35/2007 Zástavní právo; náklady řízení

Datum: 03.05.2006 · Sbírkové č.: 35/2007 · Sp. zn.: 21 Cdo 1348/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 347 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §30; 99/1963 Sb.: §140 odst.2; 99/1963 Sb.: §151 odst.2; 40/1964 Sb.: §151a odst.1; 65/1965 Sb.: §172 odst.1; 65/1965 Sb.: §179 odst.1; 65/1965 Sb.: §179 odst.3; 513/1991 Sb.: §535 odst.3; 513/1991 Sb.: §535; 177/1996 Sb.: §6; 484/2000 Sb.;

36/2007 Promlčení

Datum: 18.05.2006 · Sbírkové č.: 36/2007 · Sp. zn.: 25 Cdo 401/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 355 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §106; 40/1964 Sb.: §106 odst.1; 40/1964 Sb.: §445; 40/1964 Sb.: §447 odst.1; 40/1964 Sb.: §447; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618; 89/2012 Sb.: §619; 89/2012 Sb.: §620; 89/2012 Sb.: §636; 89/2012 Sb.: §2963;

37/2007 Bezdůvodné obohacení

Datum: 13.12.2005 · Sbírkové č.: 37/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 951/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 359 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §457; 40/1964 Sb.: §560; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §1911; 89/2012 Sb.: §2993; JUD22775CZ 20 Cdo 1270/99;

38/2007 Řízení před soudem; konkurs

Datum: 28.02.2006 · Sbírkové č.: 38/2007 · Sp. zn.: 30 Cdo 2336/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 363 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §85 odst.1; 94/1963 Sb.: §86 odst.1; 94/1963 Sb.: §98 odst.1; 99/1963 Sb.: §11 odst.1 písm.g); 99/1963 Sb.: §94; 99/1963 Sb.: §94 odst.1 písm.g); 99/1963 Sb.: §177 odst.1 písm.g); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.c); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.e); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.d); 328/1991 Sb.: §20; 328/1991 Sb.: §20 odst.1 písm.e); 328/1991 Sb.: §31 odst.2 písm.g); 328/1991 Sb.: §32 odst.4 písm.g); 328/1991 Sb.: §32 odst.4; JUD15516CZ 1 Odon 153/97; JUD23030CZ 29 Cdo 95/2000;

39/2007 Náhrada škody

Datum: 11.04.2006 · Sbírkové č.: 39/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 1252/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 369 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §118a odst.3; 99/1963 Sb.: §118a odst.1; 99/1963 Sb.: §132; 99/1963 Sb.: §157; 99/1963 Sb.: §213 odst.1; 99/1963 Sb.: §241a odst.2; 99/1963 Sb.: §243b odst.2; 40/1964 Sb.: §415; JUD9993CZ 3 Cdon 104/96; JUD12758CZ 3 Cdon 117/96; JUD38275CZ 29 Odo 762/2001; JUD33797CZ 25 Cdo 803/2003;

40/2007 Konkurs

Datum: 31.05.2006 · Sbírkové č.: 40/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 707/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 382 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §242 odst.3 písm.b); 99/1963 Sb.: §242 odst.2 písm.b); 40/1964 Sb.: §170 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §6; 328/1991 Sb.: §6 odst.3; 328/1991 Sb.: §12a odst.4; 328/1991 Sb.: §12a odst.5; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 328/1991 Sb.: §28 odst.5; JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD23190CZ 29 Odo 2086/2000; JUD26513CZ 29 Odo 184/2001; JUD34705CZ 21 Cdo 1198/2005;

41/2007 Konkurs

Datum: 27.04.2006 · Sbírkové č.: 41/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 251/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 388 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151f odst.5; 328/1991 Sb.: §24; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 328/1991 Sb.: §28 odst.2; 328/1991 Sb.: §28 odst.5; 328/1991 Sb.: §28 odst.4; JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD22710CZ 32 Cdo 2584/98; JUD15512CZ 31 Cdo 1181/99; JUD22417CZ 21 Cdo 2525/99; JUD23190CZ 29 Odo 2086/2000; JUD26474CZ 29 Odo 820/2001; JUD23846CZ 15 Cmo 13/2003; JUD27268CZ 29 Odo 86/2003; JUD37972CZ 29 Odo 396/2003;

42/2007 Sloučení pracovního poměru

Datum: 11.05.2006 · Sbírkové č.: 42/2007 · Sp. zn.: 21 Cdo 3016/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2007 · Strana: 395 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §27 odst.2; 65/1965 Sb.: §27 odst.4; 65/1965 Sb.: §27 odst.3; 65/1965 Sb.: §46 odst.1; 65/1965 Sb.: §53 odst.1; 65/1965 Sb.: §54 odst.1; 65/1965 Sb.: §64 odst.1; 65/1965 Sb.: §65 odst.2; 65/1965 Sb.: §65 odst.3; 65/1965 Sb.: §68 odst.3; 262/2006 Sb.: §52; 262/2006 Sb.: §55; 262/2006 Sb.: §56; JUD9772CZ 2 Cdon 475/96; JUD13801CZ 21 Cdo 2096/98; JUD22958CZ 21 Cdo 2208/2000; JUD23375CZ 21 Cdo 1912/2001;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.