Vydání 3/2007

Číslo: 3/2007 · Ročník: LIX

Obsah vydání 3/2007

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

24/2007 Řízení před soudem (řízení o úschovách)

Datum: 11.10.2006 · Sbírkové č.: 24/2007 · Sp. zn.: Cpjn 203/2005 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 3/2007 · Strana: 231 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §78; 141/1961 Sb.: §79; 141/1961 Sb.: §80 odst.1; 99/1963 Sb.: §185f; 99/1963 Sb.: §185g;

Rozhodnutí ve věcech trestních

12/2007 Adhézní řízení. Náhrada škody

Datum: 15.11.2005 · Sbírkové č.: 12/2007 · Sp. zn.: 14 To 290/2005 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 3/2007 · Strana: 196 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §224 odst.1; 141/1961 Sb.: §229 odst.1; 40/1964 Sb.: §441; 40/1964 Sb.: §444 odst.3 písm.a); 40/1964 Sb.: §450; JUD338CZ 7 Tz 11/65; JUD1037CZ 3 Cz 29/69; JUD23852CZ 25 Cdo 43/2002;

13/2007 Obnova řízení. Řízení o stížnosti pro porušení zákona

Datum: 30.05.2006 · Sbírkové č.: 13/2007 · Sp. zn.: 4 Tz 61/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2007 · Strana: 203 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §266; 141/1961 Sb.: §277; JUD6778CZ Stn 1/95; JUD26440CZ 13 To 325/2003;

14/2007 Hlavní líčení. Předběžné projednání obžaloby. Příslušnost soudu

Datum: 23.08.2005 · Sbírkové č.: 14/2007 · Sp. zn.: 1 Ntd 34/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 3/2007 · Strana: 207 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §17; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §222 odst.1;

15/2007 Krádež

Datum: 19.04.2006 · Sbírkové č.: 15/2007 · Sp. zn.: 8 Tdo 446/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2007 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §247 odst.1; 140/1961 Sb.: §247; 40/1964 Sb.: §120;

16/2007 Maření výkonu úředního rozhodnutí

Datum: 29.03.2006 · Sbírkové č.: 16/2007 · Sp. zn.: 5 Tdo 1628/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2007 · Strana: 214 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171 odst.3; 99/1963 Sb.: §273 odst.1; 99/1963 Sb.: §273 odst.1 písm.b); JUD9610CZ 9 To 236/95;

17/2007 Časová působnost trestních zákonů. Podmíněné odsouzení. Trestnost činu

Datum: 23.03.2006 · Sbírkové č.: 17/2007 · Sp. zn.: 4 Tz 17/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2007 · Strana: 219 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 140/1961 Sb.: §60 odst.1; 140/1961 Sb.: §60a odst.4; JUD3616CZ 7 Tz 42/90; JUD3956CZ 6 Tz 106/92; JUD5100CZ 4 To 481/94;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

23/2007 Řízení před soudem

Datum: 04.01.2006 · Sbírkové č.: 23/2007 · Sp. zn.: 30 Cdo 641/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2007 · Strana: 224 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §153b odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §153b; JUD902CZ 4 Cz 105/68; JUD24210CZ 26 Cdo 223/2001;

25/2007 Řízení před soudem (řízení o žalobě pro zmatečnost)

Datum: 09.03.2006 · Sbírkové č.: 25/2007 · Sp. zn.: 21 Cdo 972/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2007 · Strana: 240 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229 odst.4; 99/1963 Sb.: §243b odst.2;

26/2007 Výkon rozhodnutí (exekuce)

Datum: 06.03.2006 · Sbírkové č.: 26/2007 · Sp. zn.: 14 Co 90/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 3/2007 · Strana: 245 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §338l odst.4; 120/2001 Sb.: §71;

27/2007 Postoupení pohledávky

Datum: 27.02.2006 · Sbírkové č.: 27/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 882/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2007 · Strana: 249 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §39 odst.2; 40/1964 Sb.: §525 odst.2; 513/1991 Sb.: §497;

28/2007 Zástavní právo

Datum: 22.02.2006 · Sbírkové č.: 28/2007 · Sp. zn.: 28 Cdo 311/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2007 · Strana: 252 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §666 odst.1; 40/1964 Sb.: §672; 40/1964 Sb.: §672 odst.2; 40/1964 Sb.: §672 odst.1;

29/2007 Konkurs - katastr nemovitostí

Datum: 23.02.2006 · Sbírkové č.: 29/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 1149/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2007 · Strana: 256 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §249; 40/1964 Sb.: §132 odst.1 písm.d); 40/1964 Sb.: §133 odst.2 písm.d); 40/1964 Sb.: §588 odst.2 písm.d); 71/1967 Sb.: §51 odst.2 písm.d); 71/1967 Sb.: §52 odst.2 písm.d); 328/1991 Sb.: §6; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.d); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.c); 328/1991 Sb.: §19 odst.1 písm.d); 265/1992 Sb.: §2 odst.2 písm.d); 265/1992 Sb.: §3 odst.2 písm.d); 265/1992 Sb.: §5 odst.2 písm.d); 265/1992 Sb.: §6 odst.2 písm.d); 190/1996 Sb.: §35 odst.2 písm.d); JUD114817CZ I. ÚS 404/04; JUD7764CZ 6 A 197/94; JUD31465CZ I. ÚS 279/95; JUD14358CZ 3 Cdon 1091/96; JUD10717CZ 2 Odon 86/97; JUD12188CZ 2 Cdon 1393/97; JUD14526CZ 2 Cdon 848/97; JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD14559CZ 22 Cdo 1186/98; JUD22710CZ 32 Cdo 2584/98; JUD126998CZ IV. ÚS 332/98; JUD128268CZ I. ÚS 226/98; JUD22688CZ 18 Co 18/2000; JUD23190CZ 29 Odo 2086/2000; JUD27486CZ 22 Cdo 536/2000; JUD23091CZ 29 Odo 874/2001; JUD26498CZ 29 Odo 604/2001; JUD27452CZ 30 Cdo 2283/2002; JUD27483CZ 22 Cdo 1836/2002; JUD38855CZ 29 Odo 312/2003;

30/2007 Konkurs

Datum: 28.02.2006 · Sbírkové č.: 30/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 782/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2007 · Strana: 271 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §42a odst.2; 328/1991 Sb.: §6; 328/1991 Sb.: §16; 328/1991 Sb.: §18; 328/1991 Sb.: §19; 328/1991 Sb.: §20; 328/1991 Sb.: §22 odst.2; 328/1991 Sb.: §27 odst.2; JUD14652CZ 2 Cdon 1703/96; JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD15671CZ 20 Cdo 2068/98; JUD26618CZ 29 Odo 394/2002;

31/2007 Konkurs

Datum: 29.11.2005 · Sbírkové č.: 31/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 396/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2007 · Strana: 279 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §58 odst.1; 99/1963 Sb.: §58 odst.3; 40/1964 Sb.: §151e; 40/1964 Sb.: §151f; 40/1964 Sb.: §151a; 40/1964 Sb.: §163 odst.2; 328/1991 Sb.: §6; 328/1991 Sb.: §19; 328/1991 Sb.: §20 odst.4; 328/1991 Sb.: §20; 328/1991 Sb.: §27; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 328/1991 Sb.: §28; 328/1991 Sb.: §28 odst.5; JUD9603CZ 2 Cdon 1612/96; JUD9992CZ 2 Cdon 967/96; JUD10717CZ 2 Odon 86/97; JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD22710CZ 32 Cdo 2584/98; JUD23075CZ 29 Cdo 2086/2000; JUD23175CZ 29 Odo 519/2001; JUD26474CZ 29 Odo 820/2001; JUD26498CZ 29 Odo 604/2001; JUD26618CZ 29 Odo 394/2002; JUD23846CZ 15 Cmo 13/2003; JUD26459CZ 21 Cdo 296/2003; JUD27268CZ 29 Odo 86/2003;

32/2007 Skončení pracovního poměru

Datum: 09.03.2006 · Sbírkové č.: 32/2007 · Sp. zn.: 21 Cdo 1218/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2007 · Strana: 291 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §7 odst.2 písm.b); 65/1965 Sb.: §7 odst.2; 65/1965 Sb.: §35 odst.1; 65/1965 Sb.: §53 odst.1 písm.b); 65/1965 Sb.: §61; 65/1965 Sb.: §64; 65/1965 Sb.: §70b odst.1; 65/1965 Sb.: §73 odst.1; 65/1965 Sb.: §74 odst.1; 65/1965 Sb.: §75 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.