Vydání 2/2007

Číslo: 2/2007 · Ročník: LIX

Obsah vydání 2/2007

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

11/2007 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka - hnutí, které v době propagace neexistuje.

Datum: 13.12.2006 · Sbírkové č.: 11/2007 · Sp. zn.: Tpjn 302/2005 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 2/2007 · Strana: 116 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.1; 140/1961 Sb.: §198a; 140/1961 Sb.: §198; 140/1961 Sb.: §260 odst.1; 140/1961 Sb.: §261a; 40/2009 Sb.: §355; 40/2009 Sb.: §356; 40/2009 Sb.: §403 odst.1; 40/2009 Sb.: §405; JUD25099CZ 5 Tdo 337/2002; JUD27874CZ 3 Tdo 651/2002; JUD96192CZ 5 Tdo 79/2006;

Rozhodnutí ve věcech trestních

7/2007 Pokus trestného činu. Zánik trestnosti.

Datum: 11.01.2006 · Sbírkové č.: 7/2007 · Sp. zn.: 8 Tdo 1607/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 90 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.3 písm.a); 140/1961 Sb.: §8 odst.3 písm.b); 140/1961 Sb.: §8 odst.3; 140/1961 Sb.: §8 odst.1; JUD23728CZ 1 Tz 287/56; JUD963CZ 8 Tz 122/68; JUD2179CZ 1 Tzf 4/78; JUD3175CZ 5 Tz 33/86; JUD4559CZ 5 To 76/93;

8/2007 Abolice. Předběžné opatření.

Datum: 07.12.2005 · Sbírkové č.: 8/2007 · Sp. zn.: 3 Tdo 816/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 95 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §9 odst.1; 141/1961 Sb.: §11 odst.1; 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.a); 20/1998 Sb.: čl.I. písm.a); 20/1998 Sb.; JUD373CZ 10 Tz 37/65; JUD4558CZ 1 Tz 43/93;

9/2007 Nekalá soutěž. Zákaz reformace in peius. Řízení o odvolání.

Datum: 15.02.2006 · Sbírkové č.: 9/2007 · Sp. zn.: 5 Tdo 102/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 100 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §149; 141/1961 Sb.: §226 písm.b); 141/1961 Sb.: §226; 141/1961 Sb.: §256; 141/1961 Sb.: §259 odst.4 písm.b); 141/1961 Sb.: §259 odst.4; 513/1991 Sb.: §41; 513/1991 Sb.: §44 odst.2; 513/1991 Sb.: §44; 513/1991 Sb.: §44 odst.1; 513/1991 Sb.: §45; 513/1991 Sb.: §46; 513/1991 Sb.: §47; 513/1991 Sb.: §48; 513/1991 Sb.: §49; 513/1991 Sb.: §50a; 513/1991 Sb.: §50; 513/1991 Sb.: §51; 513/1991 Sb.: §52; JUD32437CZ III. ÚS 377/01; JUD33228CZ IV. ÚS 251/04;

10/2007 Nepřípustnost trestního stíhání. Ne bis in idem.

Datum: 22.03.2006 · Sbírkové č.: 10/2007 · Sp. zn.: 4 Tz 183/2005 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 108 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.j); 209/1992 Sb.: čl.4 Protokolu č. 7; 209/1992 Sb.; JUD80075CZ 11 Tdo 738/2003;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

12/2007 Řízení před soudem. Další zástupce advokáta.

Datum: 23.02.2006 · Sbírkové č.: 12/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 678/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 136 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §25; 99/1963 Sb.: §25 odst.2; 99/1963 Sb.: §28 odst.1; 99/1963 Sb.: §32 odst.1; 99/1963 Sb.: §43 odst.1; 99/1963 Sb.: §104 odst.2; JUD9590CZ 2 Cdon 1566/96; JUD22964CZ 29 Cdo 2352/2000; LIT23751CZ;

13/2007 Náklady řízení.

Datum: 09.02.2006 · Sbírkové č.: 13/2007 · Sp. zn.: 21 Cdo 2989/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 141 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §135 odst.2 písm.d); 65/1965 Sb.: §132a písm.d); 65/1965 Sb.: §132 písm.d); 65/1965 Sb.: §134c písm.d); 98/1987 Sb.: §3 písm.d); 258/2000 Sb.: §37 písm.d); 258/2000 Sb.: §39 odst.1 písm.d); 258/2000 Sb.: §106 odst.1 písm.d); 484/2000 Sb.: §14 odst.1; 484/2000 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 484/2000 Sb.: §17 odst.1 písm.a); JUD27091CZ 21 Cdo 1556/2004;

14/2007 Zástavní právo

Datum: 21.12.2005 · Sbírkové č.: 14/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 851/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 145 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151b do 30.1.1997; 40/1964 Sb.: §151a do 30.1.1997; 40/1964 Sb.: §151b; 40/1964 Sb.: §151a; 40/1964 Sb.: §533; 328/1991 Sb.: §19; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 328/1991 Sb.: §28 odst.1; 89/2012 Sb.: §1312; 89/2012 Sb.: §1868; JUD10717CZ 2 Odon 86/97; JUD22417CZ 21 Cdo 2525/99; JUD23190CZ 29 Odo 2086/2000; JUD23187CZ 21 Cdo 1162/2001; JUD26498CZ 29 Odo 604/2001; JUD27034CZ 29 Odo 182/2004;

15/2007 Smlouva o postoupení pohledávky

Datum: 22.02.2006 · Sbírkové č.: 15/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 728/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 151 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §151h; 40/1964 Sb.: §151a; 40/1964 Sb.: §151i; 40/1964 Sb.: §524; 40/1964 Sb.: §526; JUD15555CZ 21 Cdo 2204/99; JUD26474CZ 29 Odo 820/2001; JUD26665CZ 29 Odo 268/2003; JUD27115CZ 29 Odo 928/2003;

16/2007 Zástavní právo.

Datum: 09.02.2006 · Sbírkové č.: 16/2007 · Sp. zn.: 21 Cdo 1198/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 156 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §152; 40/1964 Sb.: §165 odst.1; 40/1964 Sb.: §165a; 40/1964 Sb.: §170 odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §470 odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §579 odst.1 písm.a); 513/1991 Sb.: §311 odst.2 písm.a); 89/2012 Sb.: §209; JUD1495CZ 1 Cz 78/72;

17/2007 Náhrada škody.

Datum: 30.08.2005 · Sbírkové č.: 17/2007 · Sp. zn.: 25 Cdo 1612/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 164 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §510; 40/1964 Sb.: §588; 40/1964 Sb.: §597; 40/1964 Sb.: §599; 40/1964 Sb.: §600;

18/2007 Nájem bytu.

Datum: 02.02.2006 · Sbírkové č.: 18/2007 · Sp. zn.: 26 Cdo 828/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 169 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §121; 40/1964 Sb.: §685; 102/1992 Sb.: §7 odst.1 písm.b); 102/1992 Sb.: §7; 102/1992 Sb.: §7 odst.2; JUD28790CZ 26 Cdo 2340/99; JUD71857CZ 26 Cdo 2975/2000; JUD23091CZ 29 Odo 874/2001; JUD81614CZ 26 Cdo 1653/2003;

19/2007 Směnky. Promlčení.

Datum: 01.03.2006 · Sbírkové č.: 19/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 827/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 174 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §73; 40/1964 Sb.: §122 odst.2;

20/2007 Konkurs. Připojení seznamu majetku k návrhu.

Datum: 24.01.2006 · Sbírkové č.: 20/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 37/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 178 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §43; 328/1991 Sb.: §1; 328/1991 Sb.: §4; 328/1991 Sb.: §4 odst.3; JUD10449CZ Cpjn 19/98; JUD13088CZ 21 Cdo 60/98; JUD23307CZ 29 Cdo 1089/2000;

21/2007 Konkurs.

Datum: 26.01.2006 · Sbírkové č.: 21/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 579/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 183 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §185a odst.1 písm.b); 328/1991 Sb.: §23 odst.1; 328/1991 Sb.: §30 odst.1; 328/1991 Sb.: §33 odst.2; 328/1991 Sb.: §44 odst.1 písm.b);

22/2007 Skončení pracovního poměru. Porušení pracovní kázně.

Datum: 13.12.2005 · Sbírkové č.: 22/2007 · Sp. zn.: 21 Cdo 525/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2007 · Strana: 188 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §46 odst.1 písm.f); 65/1965 Sb.: §53 odst.1 písm.b); 513/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.b); 262/2006 Sb.: §46 odst.1 písm.f); 262/2006 Sb.: §53 odst.1 písm.b); 262/2006 Sb.: §55;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.