Vydání 10/2007

Číslo: 10/2007 · Ročník: LIX

Obsah vydání 10/2007

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

54/2007 Obhájce; řízení proti mladistvému; řízení proti uprchlému

Datum: 25.01.2007 · Sbírkové č.: 54/2007 · Sp. zn.: 8 Tdo 49/2007 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 888 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §12 odst.6; 141/1961 Sb.: §41 odst.2 věta první; 141/1961 Sb.: §41 odst.4; 141/1961 Sb.: §247 odst.2; 141/1961 Sb.: §265d odst.3 poslední věta; 141/1961 Sb.: §302; 141/1961 Sb.: §314d odst.3; 218/2003 Sb.: §1 odst.3; 218/2003 Sb.: §64 odst.1; 218/2003 Sb.: §72 odst.1; JUD32941CZ I. ÚS 180/03; JUD32999CZ IV. ÚS 590/03; JUD33038CZ I. ÚS 55/04; JUD113929CZ II. ÚS 681/04; JUD1849CZ 4 Tz 6/75; JUD2860CZ 1 Tz 36/83; JUD3525CZ 6 To 27/89; JUD31318CZ IV. ÚS 200/96; JUD25078CZ 3 Tdo 294/2002; JUD118551CZ II. ÚS 651/2002;

55/2007 Vydírání; dokonání trestného činu

Datum: 23.01.2007 · Sbírkové č.: 55/2007 · Sp. zn.: 11 Tdo 1545/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 902 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.1; 140/1961 Sb.: §235 odst.1; JUD20419CZ Kr I 189/20; JUD20920CZ Kr II 158/21; JUD20941CZ Kr I 418/21;

56/2007 Křivé obvinění

Datum: 02.08.2006 · Sbírkové č.: 56/2007 · Sp. zn.: 5 Tdo 883/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 910 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §174 odst.2; 140/1961 Sb.: §174; 140/1961 Sb.: §175;

57/2007 Pokračování v trestném činu; zvýhodňování věřitele

Datum: 04.10.2006 · Sbírkové č.: 57/2007 · Sp. zn.: 5 Tdo 1154/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 915 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 140/1961 Sb.: §256a; 141/1961 Sb.: §12 odst.12;

58/2007 Podání; řízení o dovolání

Datum: 20.09.2006 · Sbírkové č.: 58/2007 · Sp. zn.: 5 Tdo 1059/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 919 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §59 odst.1; 141/1961 Sb.: §59; 141/1961 Sb.: §59 odst.2; 141/1961 Sb.: §60 odst.4; 141/1961 Sb.: §265e odst.4; 227/2000 Sb.: §11;

59/2007 Odměna ustanoveného obhájce

Datum: 31.10.2006 · Sbírkové č.: 59/2007 · Sp. zn.: 14To 333/2006 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 10/2007 · Strana: 922 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §151 odst.2; 177/1996 Sb.; JUD33352CZ IV. ÚS 167/05;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

94/2007 Řízení o žalobě pro zmatečnost

Datum: 15.02.2007 · Sbírkové č.: 94/2007 · Sp. zn.: 21 Cdo 1269/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 928 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229 odst.4; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §238a odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §238a odst.2 písm.b); 99/1963 Sb.: §238a odst.2; 99/1963 Sb.: §243b odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §243b odst.2 písm.c); JUD9329CZ 2 Cdon 1635/97; JUD34278CZ 29 Odo 783/2005;

95/2007 Exekuce; výkon rozhodnutí

Datum: 12.04.2007 · Sbírkové č.: 95/2007 · Sp. zn.: 20 Cdo 3516/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 933 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.g); 120/2001 Sb.: §51 písm.c); JUD2365CZ Cpj 159/79; JUD38248CZ 20 Cdo 2421/2004; JUD26694CZ Cpjn 200/2005; JUD92227CZ 20 Cdo 4/2006; JUD97822CZ 20 Cdo 1886/2006;

96/2007 Ochranná výchova

Datum: 26.06.2003 · Sbírkové č.: 96/2007 · Sp. zn.: 26Co 124/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 10/2007 · Strana: 936 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §85 do 31.12.2003; 140/1961 Sb.: §85 odst.3; 109/2002 Sb.: §14;

97/2007 Právní úkony; promlčení

Datum: 15.02.2007 · Sbírkové č.: 97/2007 · Sp. zn.: 21 Cdo 948/2006 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 938 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §243b odst.2 písm.d); 99/1963 Sb.: §243b odst.3 písm.d); 99/1963 Sb.: §243b odst.3; 99/1963 Sb.: §243b odst.2; 40/1964 Sb.: §20 odst.2 písm.d); 40/1964 Sb.: §20 odst.1 písm.d); 40/1964 Sb.: §20 do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §40a do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §40a odst.2 písm.d); 40/1964 Sb.: §100 do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §100 odst.1 písm.d); 40/1964 Sb.: §101 do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §101 odst.1 písm.d); 40/1964 Sb.: §145 odst.2 písm.d); 40/1964 Sb.: §145 do 31.12.2000; 513/1991 Sb.: §1 do 31.12.2000; 513/1991 Sb.: §1 odst.1; 513/1991 Sb.: §261 odst.4 písm.d); 513/1991 Sb.: §261 odst.3 písm.d); 513/1991 Sb.: §261 do 31.12.2000; 89/2012 Sb.: §586; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618; JUD2951CZ Cpj 13/85;

98/2007 Náhrada škody

Datum: 29.08.2006 · Sbírkové č.: 98/2007 · Sp. zn.: 25 Cdo 1457/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 946 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §3; 82/1998 Sb.; 320/2002 Sb.: §140a; JUD11674CZ 16 Co 361/97;

99/2007 Dědictví; ochrana oprávněného dědice

Datum: 28.03.2007 · Sbírkové č.: 99/2007 · Sp. zn.: 21 Cdo 2567/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 950 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175a odst.2; 99/1963 Sb.: §175q; 99/1963 Sb.: §175x; 99/1963 Sb.: §243b odst.2; 99/1963 Sb.: §243b odst.3; 40/1964 Sb.: §105; 40/1964 Sb.: §126; 40/1964 Sb.: §132 odst.1; 40/1964 Sb.: §458 odst.1; 40/1964 Sb.: §481; 40/1964 Sb.: §485 odst.2; 40/1964 Sb.: §485; 40/1964 Sb.: §486; 40/1964 Sb.: §487; JUD13392CZ 21 Cdo 1465/98;

100/2007 Nepojmenovaná smlouva; vzdání se práva

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 100/2007 · Sp. zn.: 25 Cdo 2855/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 957 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §51; 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 40/1964 Sb.: §574 odst.2; 89/2012 Sb.: §2898; 89/2012 Sb.: §2913; JUD1200CZ Cpj 87/70;

101/2007 Uznání závazku

Datum: 31.01.2007 · Sbírkové č.: 101/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 1297/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 963 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §122 odst.1; 40/1964 Sb.: §558; 513/1991 Sb.: §323 odst.1; 513/1991 Sb.: §407 odst.1; JUD39034CZ 33 Odo 507/2001; JUD25250CZ 33 Odo 779/2002; JUD76354CZ 26 Cdo 2425/2002;

102/2007 Valná hromada

Datum: 13.12.2006 · Sbírkové č.: 102/2007 · Sp. zn.: 35 Odo 755/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 968 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §34; 40/1964 Sb.: §37; 40/1964 Sb.: §40 odst.3; 513/1991 Sb.: §66 odst.5; 513/1991 Sb.: §66 odst.4; 513/1991 Sb.: §182 odst.3; 513/1991 Sb.: §183b odst.3; 513/1991 Sb.: §184 odst.3; 513/1991 Sb.: §188 odst.1; 513/1991 Sb.: §194 odst.3; 90/2012 Sb.: §188; 90/2012 Sb.: §407; 90/2012 Sb.: §422; JUD8043CZ 1 Odon 2/97; JUD10246CZ 1 Odon 88/97; JUD15552CZ 32 Cdo 500/2000; JUD38973CZ 29 Odo 155/2001; JUD72660CZ 29 Odo 694/2001; JUD27577CZ 29 Odo 1013/2002; JUD27250CZ 29 Odo 442/2004; JUD94209CZ 29 Odo 1061/2004;

103/2007 Konkurs; konkursní odměna; dovolání

Datum: 14.12.2006 · Sbírkové č.: 103/2007 · Sp. zn.: 29 Odo 1351/2006 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2007 · Strana: 976 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §237 odst.2; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §238a odst.2; 99/1963 Sb.: §238a odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §238a odst.2 písm.a); 318/1991 Sb.; 328/1991 Sb.: §8 odst.3 písm.a); 328/1991 Sb.: §8 odst.3; 328/1991 Sb.: §17 odst.3 písm.a); 328/1991 Sb.: §17; 328/1991 Sb.: §18 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §18 odst.1; 476/1991 Sb.: §7 odst.4; 476/1991 Sb.: §7; 476/1991 Sb.: §7 odst.1 písm.a); 476/1991 Sb.: §8a odst.1 písm.a); 476/1991 Sb.: §8a; JUD23353CZ 29 Odo 425/2002;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.