Vydání 8/2006

Číslo: 8/2006 · Ročník: LVIII

Obsah vydání 8/2006

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

45/2006 K výkladu poškození cizí věci. Stanovení výše škody.

Datum: 28.06.2006 · Sbírkové č.: 45/2006 · Sp. zn.: Tpjn 304/2005 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 8/2006 · Strana: 667 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.12; 40/2009 Sb.: §137; 40/2009 Sb.: §228; JUD3452CZ 1 Cz 82/88; JUD38204CZ 25 Cdo 347/2000; JUD2214CZ 7 Tz 103/2001; JUD84675CZ 8 Tdo 1022/2004; JUD33917CZ 11 Tdo 810/2005; JUD90560CZ 7 Tdo 25/2005; JUD96884CZ 8 Tdo 239/2006;

46/2006 K aplikaci ustanovení § 8 odst.5 trestního řádu. Utajované skutečnosti.

Datum: 28.06.2006 · Sbírkové č.: 46/2006 · Sp. zn.: Tpjn 303/2005 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 8/2006 · Strana: 677 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.4; 141/1961 Sb.: §8 odst.5; 141/1961 Sb.: §52; 209/1992 Sb.: čl.8; 2/1993 Sb.: čl.4 odst.4; 2/1993 Sb.: čl.4; 2/1993 Sb.: čl.10;

Rozhodnutí ve věcech trestních

43/2006 Vražda. Spáchání trestného činu na těhotné ženě. Vražda na dvou osobách.

Datum: 31.08.2005 · Sbírkové č.: 43/2006 · Sp. zn.: 5 To 81/2005 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 8/2006 · Strana: 652 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.1; 140/1961 Sb.: §219 odst.2 písm.d); 140/1961 Sb.: §219 odst.1; 140/1961 Sb.: §219 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §140 odst.1; 40/2009 Sb.: §140 odst.3 písm.b);

44/2006 Šíření nakažlivé choroby. Pokus trestného činu ublížení na zdraví.

Datum: 15.09.2005 · Sbírkové č.: 44/2006 · Sp. zn.: 8 Tdo 1172/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2006 · Strana: 661 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.1 písm.ch); 140/1961 Sb.: §8 odst.1; 140/1961 Sb.: §89 odst.7 písm.ch); 140/1961 Sb.: §189; 140/1961 Sb.: §195 odst.2; 140/1961 Sb.: §222 odst.1 písm.ch); 140/1961 Sb.: §222 odst.1; 140/1961 Sb.: §226; 114/1999 Sb.;

47/2006 Pokračování v trestném činu. Společný trest. Odvolání.

Datum: 28.04.2005 · Sbírkové č.: 47/2006 · Sp. zn.: 1 To 19/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 8/2006 · Strana: 685 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §37a;

48/2006 Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Zabrání věci.

Datum: 03.11.2005 · Sbírkové č.: 48/2006 · Sp. zn.: 1 To 55/2005 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 8/2006 · Strana: 688 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §34 písm.ch); 140/1961 Sb.: §55 odst.2; 140/1961 Sb.: §55 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §187 odst.2 písm.a); 140/1961 Sb.: §187 odst.4 písm.c); 140/1961 Sb.: §187; 140/1961 Sb.: §187 odst.1; 40/2009 Sb.: §70 odst.2; 40/2009 Sb.: §70 odst.1 písm.a); JUD9311CZ 2 Cdon 603/96; JUD9330CZ 3 Cdon 1374/96; JUD14535CZ 2 Cdon 804/96; JUD13783CZ 2 Cdon 119/97; JUD23019CZ 25 Cdo 1161/2000; JUD24196CZ 25 Cdo 38/2000; JUD23183CZ 25 Cdo 1211/2001; JUD28659CZ 25 Cdo 1934/2001; JUD34339CZ 25 Cdo 743/2002; JUD83674CZ 33 Odo 449/2002; JUD90500CZ 7 Tdo 1411/2004; JUD90609CZ 7 Tdo 497/2005;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

69/2006 Výkon rozhodnutí. Rozhodnutí v blokovém řízení.

Datum: 07.02.2006 · Sbírkové č.: 69/2006 · Sp. zn.: 20 Cdo 912/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2006 · Strana: 706 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §254 odst.3; 71/1967 Sb.: §47 odst.5; 200/1990 Sb.: §85; 120/2001 Sb.: §38 odst.2; 120/2001 Sb.: 40 odst.1 písm.e); JUD13398CZ 21 Cdo 2101/98; JUD22750CZ 21 Cdo 775/2000; JUD27601CZ 20 Cdo 2136/2003;

70/2006 Zástavní právo. Zajištění jen části pohledávky.

Datum: 25.11.2005 · Sbírkové č.: 70/2006 · Sp. zn.: 21 Cdo 2939/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2006 · Strana: 712 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §36 odst.2; 40/1964 Sb.: §151b odst.2; 40/1964 Sb.: §151b odst.1; 40/1964 Sb.: §151b do 31.12.1994; 40/1964 Sb.: §151b odst.5; 40/1964 Sb.: §151b odst.4; 513/1991 Sb.: §497 odst.5; 513/1991 Sb.: §497; 89/2012 Sb.: §1311; 89/2012 Sb.: §2395; JUD23036CZ 21 Cdo 957/2001;

71/2006 Zástavní právo. Zajištění téže pohledávky stejnou zástavou.

Datum: 30.11.2005 · Sbírkové č.: 71/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 760/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2006 · Strana: 719 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §152 odst.2; 99/1963 Sb.: §154 odst.1; 99/1963 Sb.: §155 odst.1; 99/1963 Sb.: §241a odst.2 písm.a); 40/1964 Sb.: §119 do 31.7.1998; 40/1964 Sb.: §120 do 31.7.1998; 40/1964 Sb.: §121 do 31.7.1998; 40/1964 Sb.: §151c do 31.7.1998; 40/1964 Sb.: §151c odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §151b do 31.7.1998; 40/1964 Sb.: §151a do 31.7.1998; 40/1964 Sb.: §151g odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §151b odst.2 písm.a); 40/1964 Sb.: §151g do 31.7.1998; 40/1964 Sb.: §151a odst.2 písm.a); 328/1991 Sb.: §6; 328/1991 Sb.: §19; 328/1991 Sb.: §19 odst.1; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 344/1992 Sb.: §3; 89/2012 Sb.: §1310; 89/2012 Sb.: §1371; JUD22925CZ 20 Cdo 2369/99; JUD23036CZ 21 Cdo 957/2001; JUD71218CZ 22 Cdo 1299/2001; JUD26789CZ 21 Cdo 909/2003;

72/2006 Vlastnictví. Právo osobního užívání pozemku.

Datum: 07.12.2005 · Sbírkové č.: 72/2006 · Sp. zn.: 31 Cdo 1529/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 8/2006 · Strana: 732 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §872; 40/1964 Sb.: §872 odst.2; 40/1964 Sb.: §872 odst.1; JUD33214CZ II. ÚS 114/04; JUD33214CZ II. ÚS 114/04; JUD33371CZ II. ÚS 504/04; JUD4392CZ 2 Cdo 54/93; JUD4392CZ 2 Cdo 54/93; JUD15017CZ 26 Cdo 2080/98; JUD27486CZ 22 Cdo 536/2000; JUD27515CZ 31 Cdo 1222/2001; JUD27515CZ 31 Cdo 1222/2001;

73/2006 Náhrada škody. Nesprávný úřední postup.

Datum: 25.02.2004 · Sbírkové č.: 73/2006 · Sp. zn.: 25 Cdo 2274/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2006 · Strana: 741 · Vztah k předpisu: 58/1969 Sb.: §18; 364/1990 Sb.: §1;

74/2006 Družstvo. Majetkový podíl z transformace.

Datum: 25.02.2004 · Sbírkové č.: 74/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 891/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2006 · Strana: 747 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §223 odst.3; 513/1991 Sb.: §224 odst.2; 513/1991 Sb.: §224 odst.4; 513/1991 Sb.: §224 odst.5; 513/1991 Sb.: §765 odst.2; 42/1992 Sb.: §11 odst.1; 42/1992 Sb.: §224 odst.5; JUD68448CZ 29 Odo 209/2001;

75/2006 Zástavní právo k majetku státu. Určení práva na oddělené uspokojení.

Datum: 31.08.2005 · Sbírkové č.: 75/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 390/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2006 · Strana: 753 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151b); 40/1964 Sb.: §151d odst.5; 40/1964 Sb.: §151b odst.5; 40/1964 Sb.: §151d odst.2; 40/1964 Sb.: §546; 109/1964 Sb.: §129c do 31.12.1991; 111/1990 Sb.: §6; 92/1991 Sb.: §45 odst.1; 92/1991 Sb.: §45 odst.5; 92/1991 Sb.: §45 odst.8; 328/1991 Sb.: §20 odst.1; 328/1991 Sb.: §23 odst.1; 328/1991 Sb.: §28 odst.1; 265/1992 Sb.: §16; 77/1997 Sb.: §2 odst.5; JUD5390CZ 10 Ca 114/93;

76/2006 Náhrada škody z pracovního poměru zaměstnavatelem.

Datum: 09.03.2004 · Sbírkové č.: 76/2006 · Sp. zn.: 21 Cdo 1478/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2006 · Strana: 761 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §190 odst.3; 65/1965 Sb.: §195 odst.1; 100/1988 Sb.: §36 odst.1; 89/2012 Sb.: §2910; 89/2012 Sb.: §2963;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.