Vydání 7/2006

Číslo: 7/2006 · Ročník: LVIII

Obsah vydání 7/2006

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

37/2006 Zkrácení cla ve větším rozsahu

Datum: 11.01.2006 · Sbírkové č.: 37/2006 · Sp. zn.: 8 Tdo 1525/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2006 · Strana: 554 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §148; 140/1961 Sb.: §148 odst.1; JUD118551CZ II. ÚS 651/02; JUD32999CZ IV. ÚS 590/03; JUD113499CZ III. ÚS 509/04; JUD111212CZ III. ÚS 78/05; JUD129918CZ IV. ÚS 20/96; JUD26391CZ 6 Tdo 876/2002;

38/2006 Závažná vada rozsudku a zákaz reformace in peius

Datum: 18.01.2006 · Sbírkové č.: 38/2006 · Sp. zn.: 11 Tdo 1158/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2006 · Strana: 566 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.1; 140/1961 Sb.: §249 odst.1; 140/1961 Sb.: §257 odst.1; 141/1961 Sb.: §120 odst.3; 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §259 odst.4 písm.b); 141/1961 Sb.: §259 odst.4; 141/1961 Sb.: §259 odst.3;

39/2006 Zneužívání informací v obchodním styku a stejný (podobný) předmět činnosti

Datum: 18.01.2006 · Sbírkové č.: 39/2006 · Sp. zn.: 5 Tdo 1640/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2006 · Strana: 572 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §128 odst.2; 513/1991 Sb.: §65; 90/2012 Sb.: §5; JUD14789CZ 3 To 148/98; JUD26419CZ 3 Tdo 327/2003;

40/2006 Adhezní řízení a nárok poškozeného proti zaměstnavateli viníka

Datum: 04.02.2004 · Sbírkové č.: 40/2006 · Sp. zn.: 4 Tz 3/2004 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2006 · Strana: 583 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §224 odst.1; 141/1961 Sb.: §43; 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 141/1961 Sb.: §228 odst.1; 40/1964 Sb.: §420 odst.2;

41/2006 Změna režimu vazby

Datum: 19.05.2005 · Sbírkové č.: 41/2006 · Sp. zn.: 3 To 496/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7/2006 · Strana: 587 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §70a odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §259 odst.4; 293/1993 Sb.; 109/1994 Sb.;

42/2006 Znásilnění a zneužití bezbrannosti jiného

Datum: 20.10.2004 · Sbírkové č.: 42/2006 · Sp. zn.: 5 To 100/2004 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 7/2006 · Strana: 592 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §241 odst.1; 40/2009 Sb.: §185 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

57/2006 Veřejné dražby a místní příslušnost soudu v řízení o neplatnosti

Datum: 29.01.2004 · Sbírkové č.: 57/2006 · Sp. zn.: 17 Co 9/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 7/2006 · Strana: 598 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §88 písm.o); 26/2000 Sb.: §24; 26/2000 Sb.: §48;

58/2006 Běh promlčecí doby práva přiznaného exekučním titulem

Datum: 20.10.2005 · Sbírkové č.: 58/2006 · Sp. zn.: 20 Cdo 884/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2006 · Strana: 600 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §259; 99/1963 Sb.: §259 odst.5; 99/1963 Sb.: §260 odst.2; 99/1963 Sb.: §262 odst.5; 109/1964 Sb.: §131b odst.5; 89/2012 Sb.: §645; 89/2012 Sb.: §646; 89/2012 Sb.: §647; 89/2012 Sb.: §648; 89/2012 Sb.: §649; 89/2012 Sb.: §650; 89/2012 Sb.: §651; 89/2012 Sb.: §652; 89/2012 Sb.: §653; JUD27257CZ 20 Cdo 434/2004;

59/2006 Promlčení přiznaného práva při podání návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí

Datum: 17.05.2005 · Sbírkové č.: 59/2006 · Sp. zn.: 20 Cdo 2911/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2006 · Strana: 603 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h); 513/1991 Sb.: §408 odst.1; 513/1991 Sb.: §408 odst.2; JUD31965CZ III. ÚS 140/99; JUD26659CZ 20 Cdo 1595/2002; JUD26780CZ 35 Odo 619/2002; JUD80275CZ 20 Cdo 1290/2003;

60/2006 Věcné břemeno cesty přes cizí pozemek

Datum: 30.08.2005 · Sbírkové č.: 60/2006 · Sp. zn.: 22 Cdo 2317/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2006 · Strana: 607 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §161; 40/1964 Sb.: §151o odst.3; JUD3578CZ 3 Cz 4/89; JUD5067CZ 3 Cdo 45/92; JUD15686CZ 22 Cdo 1868/2000; JUD81136CZ 22 Cdo 2186/2003; JUD27274CZ 22 Cdo 2317/2004;

61/2006 Likvidátor jako (statutární) orgán společnosti

Datum: 14.12.2005 · Sbírkové č.: 61/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 149/2005 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2006 · Strana: 614 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §68 odst.5; 513/1991 Sb.: §68; 513/1991 Sb.: §71; 513/1991 Sb.: §72 odst.1; 513/1991 Sb.: §181 odst.2; 513/1991 Sb.: §183; 513/1991 Sb.: §194 odst.2; 513/1991 Sb.: §218; 90/2012 Sb.: §366; 90/2012 Sb.: §367; JUD22243CZ 32 Cdo 2776/99; JUD22576CZ 32 Cdo 2717/99; JUD15552CZ 32 Cdo 500/2000; JUD26813CZ 29 Odo 216/2003;

62/2006 Způsobilost svědka závěti a "nevidomá osoba"

Datum: 29.11.2005 · Sbírkové č.: 62/2006 · Sp. zn.: 30 Cdo 2567/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2006 · Strana: 619 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §476e; 40/1964 Sb.: §476f; 40/1964 Sb.: §476b; 89/2012 Sb.: §39; JUD15244CZ 21 Cdo 2985/99; JUD33798CZ 30 Cdo 164/2004; JUD37642CZ 30 Cdo 1765/2004;

63/2006 Úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

Datum: 05.11.2002 · Sbírkové č.: 63/2006 · Sp. zn.: 8 Cmo 254/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7/2006 · Strana: 623 · Vztah k předpisu: 97/1963 Sb.: §2; 513/1991 Sb.: §412 odst.1;

64/2006 Rozhodnutí o prohlášení návrhu na konkurs bez jednání

Datum: 31.01.2006 · Sbírkové č.: 64/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 204/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2006 · Strana: 626 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §114c; 99/1963 Sb.: §114; 99/1963 Sb.: §114a; 99/1963 Sb.: §115; 99/1963 Sb.: §115a odst.2; 99/1963 Sb.: §117; 99/1963 Sb.: §118c; 99/1963 Sb.: §118a odst.2; 99/1963 Sb.: §118a; 99/1963 Sb.: §118; 99/1963 Sb.: §119; 99/1963 Sb.: §119a; 99/1963 Sb.: §219 odst.2; 40/1964 Sb.: §580; 328/1991 Sb.: §1 odst.2; 328/1991 Sb.: §4 odst.2; 328/1991 Sb.: §12a odst.2; 328/1991 Sb.: §66a odst.2; 328/1991 Sb.: §66a odst.1; 513/1991 Sb.: §359; 513/1991 Sb.: §360; 513/1991 Sb.: §364; 209/1992 Sb.: §219 odst.1; JUD10488CZ Cpjn 19/98; JUD22835CZ 29 Odo 532/2001; JUD26846CZ 29 Odo 850/2001; JUD26571CZ 29 Odo 257/2002; JUD26587CZ 29 Odo 306/2002; JUD26680CZ 29 Odo 52/2002; JUD27073CZ 29 Odo 326/2002; JUD26665CZ 29 Odo 268/2003; JUD26527CZ 29 Odo 132/2004; JUD33778CZ 32 Odo 1143/2004;

65/2006 Okamžité zrušení pracovního poměru a doručení písemnosti zaměstnavateli

Datum: 03.01.2006 · Sbírkové č.: 65/2006 · Sp. zn.: 21 Cdo 563/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2006 · Strana: 639 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §54 odst.2; 65/1965 Sb.: §54 odst.2 písm.b); 65/1965 Sb.: §54 odst.1; 65/1965 Sb.: §54 odst.1 písm.b); 65/1965 Sb.: §55; 65/1965 Sb.: §55 odst.2 písm.b); 65/1965 Sb.: §266a; 65/1965 Sb.: §266a odst.2 písm.b); JUD1306CZ 3 Cz 4/71; JUD23176CZ 21 Cdo 1151/2001;

66/2006 Změna pracovního poměru z doby určité na dobu neurčitou

Datum: 15.12.2005 · Sbírkové č.: 66/2006 · Sp. zn.: 21 Cdo 568/2005 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2006 · Strana: 644 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §9; 65/1965 Sb.: §14 odst.1; 65/1965 Sb.: §14; 65/1965 Sb.: §56 odst.2; 262/2006 Sb.: §65; JUD23280CZ 21 Cdo 2080/2001;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.