Vydání 5/2006

Číslo: 5/2006 · Ročník: LVIII

Obsah vydání 5/2006

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

39/2006 Úroky z prodlení splatné v budoucnu

Datum: 19.04.2006 · Sbírkové č.: 39/2006 · Sp. zn.: Cpjn 202/2005 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5/2006 · Strana: 421 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §79; 99/1963 Sb.: §154 odst.2; 99/1963 Sb.: §155; 99/1963 Sb.: §160 odst.2; 99/1963 Sb.: §261a; 40/1964 Sb.: §517 odst.2; 142/1994 Sb.: §1; JUD8924CZ 1 Cmo 758/95; JUD26678CZ 33 Odo 1117/2003; 32000L0035 (EU);

40/2006 Odstoupení od smlouvy o převodu nemovitosti a obnovení vlastnického práva

Datum: 19.04.2006 · Sbírkové č.: 40/2006 · Sp. zn.: Cpjn 201/2005 · Typ: Stanovisko (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5/2006 · Strana: 429 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §48 odst.2; JUD14559CZ 22 Cdo 1186/98;

Rozhodnutí ve věcech trestních

25/2006 Účastenství na krádeži a řízení o odvolání. Zavinění účastníka ve vztahu k recidivě pachatele.

Datum: 01.06.2005 · Sbírkové č.: 25/2006 · Sp. zn.: 3 To 500/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 5/2006 · Strana: 386 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9; 140/1961 Sb.: §10 odst.1; 140/1961 Sb.: §247 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §259 odst.1; 141/1961 Sb.: §259 odst.5 písm.a); 40/2009 Sb.: §24 odst.1;

26/2006 Loupež nebo omezování osobní svobody nebo vydírání

Datum: 16.03.2005 · Sbírkové č.: 26/2006 · Sp. zn.: 8 Tdo 249/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2006 · Strana: 391 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §231 odst.1; 140/1961 Sb.: §231; 140/1961 Sb.: §234 odst.1; 140/1961 Sb.: §235 odst.1;

27/2006 Neodvedení pojistného jako pokračující trestný čin a účinná lítost

Datum: 06.09.2005 · Sbírkové č.: 27/2006 · Sp. zn.: 10 To 325/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 5/2006 · Strana: 398 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §147a; 140/1961 Sb.: §147; 141/1961 Sb.: §12 odst.12; 141/1961 Sb.: §220 odst.1; 40/2009 Sb.: §147;

28/2006 Uložení opatření osobě mladší patnácti let

Datum: 18.05.2005 · Sbírkové č.: 28/2006 · Sp. zn.: 12 Rodo 7/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 5/2006 · Strana: 405 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §35; 218/2003 Sb.: §93 odst.7; 218/2003 Sb.: §93;

29/2006 Jednočinný souběh a odměna ustanoveného obhájce

Datum: 23.03.2005 · Sbírkové č.: 29/2006 · Sp. zn.: 12 Tmo 10/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 5/2006 · Strana: 408 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §238; 140/1961 Sb.: §247 odst.1; 177/1996 Sb.: §12 odst.4;

30/2006 Zatajení příjmu docíleného trestným činem. Lichva - jednočinný souběh s trestným činem zkrácení daně.

Datum: 21.12.2004 · Sbírkové č.: 30/2006 · Sp. zn.: 10 To 369/2004 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 5/2006 · Strana: 410 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §148; 140/1961 Sb.: §253; 40/2009 Sb.: §218; 40/2009 Sb.: §240;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

37/2006 Rozhodčí řízení a pravomoc soudu při postoupení věci rozhodci

Datum: 28.04.2005 · Sbírkové č.: 37/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 1051/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2006 · Strana: 416 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §106 odst.1; 99/1963 Sb.: §106 odst.2; 99/1963 Sb.: §239 odst.2 písm.a); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.d); 216/1994 Sb.: §2 odst.2 písm.a); 216/1994 Sb.: §2 odst.3 písm.b); 216/1994 Sb.: §2 odst.2 písm.b); JUD1309CZ 2 Cz 8/71; JUD10488CZ Cpjn 19/98;

38/2006 Sazba odměny advokáta za řízení v jednom stupni

Datum: 23.10.2003 · Sbírkové č.: 38/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 905/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2006 · Strana: 420 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §146 odst.3; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §243c odst.2 písm.c); 328/1991 Sb.: §23 odst.1 písm.b); 328/1991 Sb.: §24 odst.1 písm.b); 484/2000 Sb.: §8 písm.b); 484/2000 Sb.: §8 odst.2 písm.b); 484/2000 Sb.: §10 odst.3 písm.b); 484/2000 Sb.: §14 odst.1 písm.b); 484/2000 Sb.: §15 odst.1 písm.b); 484/2000 Sb.: §18 odst.1 písm.b);

41/2006 Spravedlivé zadostiučinění a pravomoc českých soudů

Datum: 19.01.2005 · Sbírkové č.: 41/2006 · Sp. zn.: 25 Cdo 762/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2006 · Strana: 434 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §442; 58/1969 Sb.: §6; 58/1969 Sb.: §20; 20/1992 Sb.; 209/1992 Sb.: čl.41; 41/1996 Sb.; 243/1998 Sb.;

42/2006 Členský příspěvek jako pohledávka způsobilá k postoupení

Datum: 19.05.2005 · Sbírkové č.: 42/2006 · Sp. zn.: 32 Odo 525/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2006 · Strana: 439 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §20f; 40/1964 Sb.: §20 odst.1; 40/1964 Sb.: §525 odst.1; 89/2012 Sb.: §1881;

43/2006 Společný nájem družstevního bytu manžely a společné členství v družstvu

Datum: 10.03.2005 · Sbírkové č.: 43/2006 · Sp. zn.: 26 Cdo 2198/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2006 · Strana: 443 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §680 odst.2; 40/1964 Sb.: §680; 40/1964 Sb.: §703 odst.2; 40/1964 Sb.: §703; 40/1964 Sb.: §704; JUD113084CZ IV. ÚS 31/04; JUD9775CZ 2 Cdon 863/97; JUD76356CZ 26 Cdo 2435/2002;

44/2006 Přidělení družstevního bytu a právo na užívání konkrétního bytu

Datum: 19.05.2005 · Sbírkové č.: 44/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 920/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2006 · Strana: 448 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §226 odst.1 písm.c);

45/2006 Konkurs a určení pravosti a výše pohledávky

Datum: 26.10.2005 · Sbírkové č.: 45/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 327/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2006 · Strana: 451 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14; 328/1991 Sb.: §24 odst.2; 328/1991 Sb.: §24; 328/1991 Sb.: §24 odst.1; JUD15562CZ 2 Cdon 1648/97; JUD15636CZ 20 Cdo 1045/99; JUD27017CZ 29 Odo 130/2004;

46/2006 Okamžité zrušení pracovního poměru a nevyplacení mzdy (platu) na účet

Datum: 08.03.2005 · Sbírkové č.: 46/2006 · Sp. zn.: 21 Cdo 2019/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2006 · Strana: 456 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §7 odst.2 písm.a); 65/1965 Sb.: §35 odst.1 písm.a); 65/1965 Sb.: §54 odst.1 písm.b); 65/1965 Sb.: §55 odst.1 písm.b); 65/1965 Sb.: §119; 65/1965 Sb.: §120; 1/1992 Sb.: §10 odst.2 písm.a); 1/1992 Sb.: §10 odst.1 písm.a); 1/1992 Sb.: §11 odst.6 písm.a); 1/1992 Sb.: §11 odst.3 písm.a); 262/2006 Sb.: §56; JUD31283CZ Pl. ÚS 43/95; JUD10497CZ 2 Cdon 829/97; JUD15550CZ 21 Cdo 992/99; JUD26645CZ 21 Cdo 992/99; JUD24447CZ 4 Tz 142/2000; JUD23176CZ 21 Cdo 1151/2001;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.