Vydání 3/2006

Číslo: 3/2006 · Ročník: LVIII

Obsah vydání 3/2006

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

13/2006 Soudnictví ve věcech mláděže a místní příslušnost soudu

Datum: 30.12.2004 · Sbírkové č.: 13/2006 · Sp. zn.: 4 Rodo 17/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2006 · Strana: 170 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §247 odst.1 písm.b); 140/1961 Sb.: §249b; 99/1963 Sb.: §88 písm.c); 99/1963 Sb.: §177 odst.2; 218/2003 Sb.: §90 odst.1; 218/2003 Sb.: §96;

14/2006 Cizí věc ve smyslu skutkové podstaty tr. činu krádeže, zpronevěry a zatajení cizí věci. Přisvojení si cizí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Datum: 30.01.2004 · Sbírkové č.: 14/2006 · Sp. zn.: 11 Tdo 40/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 173 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.13; 140/1961 Sb.: §247; 140/1961 Sb.: §248a; 140/1961 Sb.: §248; 140/1961 Sb.: §254; 140/1961 Sb.: 254; 40/2009 Sb.: §219; 40/2009 Sb.: §247; 40/2009 Sb.: §248; 40/2009 Sb.: §254;

15/2006 Odklad výkonu trestu odnětí svobody po nástupu výkonu

Datum: 16.02.2005 · Sbírkové č.: 15/2006 · Sp. zn.: 5 To 9/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2006 · Strana: 183 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §322; 141/1961 Sb.: §322 odst.2; 141/1961 Sb.: §323;

16/2006 Soudnictví ve věcech mládeže a podstatná vada řízení

Datum: 02.02.2005 · Sbírkové č.: 16/2006 · Sp. zn.: 8 To 14/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2006 · Strana: 186 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §259 odst.1; 218/2003 Sb.: §2 písm.g); 218/2003 Sb.: §2 písm.h); 218/2003 Sb.: §4; 218/2003 Sb.: §47 odst.1; 218/2003 Sb.: §47 odst.3;

17/2006 Adhézní řízení a majetková škoda způsobená trestným činem

Datum: 26.10.2005 · Sbírkové č.: 17/2006 · Sp. zn.: 8 To 112/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2006 · Strana: 188 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §219; 141/1961 Sb.: §43 odst.1;

18/2006 Obecné ohrožení a škoda způsobená akciové společnosti nebo akcionáři

Datum: 24.03.2005 · Sbírkové č.: 18/2006 · Sp. zn.: 8 Tdo 124/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 191 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.1; 140/1961 Sb.: §5 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §180; 140/1961 Sb.: §180 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §180 odst.3 písm.a); 140/1961 Sb.: §180 odst.2 písm.b); 513/1991 Sb.: §58; 513/1991 Sb.: §154; 513/1991 Sb.: §194 odst.5; 90/2012 Sb.: §51; JUD118551CZ II. ÚS 651/02; JUD26696CZ 21 Cdo 1531/2000;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

21/2006 Rozsudek pro uznání a uznání nároku žalovaným

Datum: 08.03.2005 · Sbírkové č.: 21/2006 · Sp. zn.: 21 Cdo 1951/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 202 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §114b odst.1; 99/1963 Sb.: §114b odst.4; 99/1963 Sb.: §114b odst.5; 99/1963 Sb.: §153a; 99/1963 Sb.: §153a odst.3;

22/2006 Náhrada škody způsobená přestupkem a výkon rozhodnutí

Datum: 31.03.2005 · Sbírkové č.: 22/2006 · Sp. zn.: 20 Cdo 796/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §236; 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §251; 99/1963 Sb.: §251 odst.2; 71/1967 Sb.: §72 odst.2; 71/1967 Sb.: §72; 200/1990 Sb.: §50 odst.1; 200/1990 Sb.: §70 odst.2; 200/1990 Sb.: §88 do 31.12.2005; 200/1990 Sb.: §88 odst.1; 200/1990 Sb.: §88 odst.2; 128/2000 Sb.: §147 odst.2;

23/2006 Neoprávněná stavba a vypořádání poměrů

Datum: 16.02.2005 · Sbírkové č.: 23/2006 · Sp. zn.: 31 Cdo 606/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 216 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §135c; 40/1964 Sb.: §221; 40/1964 Sb.: §868; JUD14360CZ 2 Cdon 1031/97;

24/2006 Porušení povinnosti správce konkursní podstaty a odpovědnost za škodu

Datum: 22.04.2004 · Sbírkové č.: 24/2006 · Sp. zn.: 29 Cdo 3064/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 221 · Vztah k předpisu: 58/1969 Sb.: §1; 58/1969 Sb.: §18; 328/1991 Sb.: §6; 328/1991 Sb.: §8; 328/1991 Sb.: §12 odst.2; 328/1991 Sb.: §12; 328/1991 Sb.: §14; 328/1991 Sb.: §17-§19; 328/1991 Sb.: §18; 328/1991 Sb.: §19; 328/1991 Sb.: §19 odst.1; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §31; JUD10488CZ Cpjn 19/98;

25/2006 Náležitosti závěti a údaj o datu podpisu závěti

Datum: 27.04.2005 · Sbírkové č.: 25/2006 · Sp. zn.: 30 Cdo 1190/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 233 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175k; 40/1964 Sb.: §38 odst.2; 40/1964 Sb.: §476b; 40/1964 Sb.: §476 odst.1; 40/1964 Sb.: §476; 40/1964 Sb.: 476 odst.2; 358/1992 Sb.: §6; 358/1992 Sb.: §72; 358/1992 Sb.: §74; JUD5479CZ Cpj 159/79; JUD14779CZ Cpj 165/81; JUD2780CZ Cpj 40/83; JUD13577CZ 21 Cdo 586/98; JUD15281CZ 20 Cdo 2539/98; JUD15244CZ 21 Cdo 2985/99; JUD25292CZ 22 Cdo 752/99; JUD22922CZ 21 Cdo 1531/2000; JUD27030CZ 30 Cdo 493/2004;

26/2006 Výše úroku z prodlení

Datum: 17.03.2005 · Sbírkové č.: 26/2006 · Sp. zn.: 33 Odo 1117/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 241 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §517 odst.2; 40/1964 Sb.: §657; 40/1964 Sb.: §658; 513/1991 Sb.: §369 odst.1;

27/2006 Započtení vzájemné pohledávky a oznámení postoupení pohledávky dlužníku

Datum: 23.03.2005 · Sbírkové č.: 27/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 114/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 248 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §524; 40/1964 Sb.: §526 odst.1; 40/1964 Sb.: §529; 40/1964 Sb.: §559 odst.1; 40/1964 Sb.: §580 odst.1; 40/1964 Sb.: §580; 40/1964 Sb.: §581 odst.2; 40/1964 Sb.: §581 odst.1; 513/1991 Sb.: §342 odst.2; 89/2012 Sb.: §1882; 89/2012 Sb.: §1982;

28/2006 Vrácení bezdůvodného obohacení po prohlášení konkursu

Datum: 30.06.2004 · Sbírkové č.: 28/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 52/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 253 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §451; 40/1964 Sb.: §454; 40/1964 Sb.: §456; 40/1964 Sb.: §457; 40/1964 Sb.: §458; 40/1964 Sb.: §458 odst.1; 40/1964 Sb.: §560 odst.1; 40/1964 Sb.: §560; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.i); 513/1991 Sb.: §476; 513/1991 Sb.: §476 odst.1; 513/1991 Sb.: §487 odst.1; JUD1725CZ Cpj 34/74; JUD31219CZ III. ÚS 85/95; JUD9667CZ 2 Cdon 887/97; JUD14540CZ 20 Cdo 1957/98; JUD31841CZ III. ÚS 293/98; JUD32126CZ I. ÚS 220/98; JUD22775CZ 20 Cdo 1270/99;

29/2006 Zrušení konkursu a návrh na prohlášení konkursu

Datum: 10.03.2005 · Sbírkové č.: 29/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 963/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 266 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §21 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.d); 328/1991 Sb.: §1a; 328/1991 Sb.: §1; 328/1991 Sb.: §4; 328/1991 Sb.: §12a; 328/1991 Sb.: §44 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §67c odst.1 písm.a); 513/1991 Sb.: §133 odst.1; 513/1991 Sb.: §133 odst.1 písm.a); JUD70639CZ 20 Cdo 1483/2000; JUD26976CZ 29 Odo 306/2002; JUD26977CZ 29 Odo 257/2002; JUD27073CZ 29 Odo 326/2002;

30/2006 Výpověď z pracovního poměru a nabídka jiné vhodné práce

Datum: 08.03.2005 · Sbírkové č.: 30/2006 · Sp. zn.: 21 Cdo 2137/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2006 · Strana: 273 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §29; 65/1965 Sb.: §36; 65/1965 Sb.: §37 odst.5; 65/1965 Sb.: §46 odst.2; 65/1965 Sb.: §46 odst.1 písm.c); 65/1965 Sb.: §46 odst.2 písm.c); 1/1991 Sb.: §1 odst.6 písm.c); 1/1991 Sb.: §1 odst.6;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.