Vydání 2/2006

Číslo: 2/2006 · Ročník: LVIII

Obsah vydání 2/2006

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

7/2006 Odměna ustanoveného obhájce a snížení mimosmluvní odměny

Datum: 21.02.2005 · Sbírkové č.: 7/2006 · Sp. zn.: 7 To 24/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 2/2006 · Strana: 82 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §151 odst.3; 177/1996 Sb.: §12 odst.4;

8/2006 Zkrácené trestní stíhání a skončení zkráceného přípravného řízení

Datum: 10.12.2004 · Sbírkové č.: 8/2006 · Sp. zn.: 23 To 1067/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 2/2006 · Strana: 86 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §60 odst.2; 141/1961 Sb.: §158 odst.3; 141/1961 Sb.: §179b odst.4;

9/2006 TZ: Maření výkonu úředního rozhodnutí.

Datum: 09.02.2005 · Sbírkové č.: 9/2006 · Sp. zn.: 5 Tdo 127/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 88 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171 odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.g; 99/1963 Sb.: §18 odst.1;

10/2006 TŘ: Maření výkonu úředního rozhodnutí. Nepřípustnost trestního stíhání.

Datum: 07.07.2005 · Sbírkové č.: 10/2006 · Sp. zn.: 8 Tdo 806/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171 odst.3; 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.j); 99/1963 Sb.: §273 odst.1 písm.a); 209/1992 Sb.: §11 odst.1 písm.j); JUD9610CZ 9 To 236/95;

11/2006 TZ: Trestný čin vydírání. Spolupachatelství.

Datum: 15.06.2005 · Sbírkové č.: 11/2006 · Sp. zn.: 7 Tdo 729/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 99 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9 odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §235 odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §235; 140/1961 Sb.: §235 odst.1;

12/2006 TŘ: Rozhodnutí o vydání osoby do ciziny.

Datum: 08.03.2005 · Sbírkové č.: 12/2006 · Sp. zn.: 11 Tcu 18/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 102 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §397 odst.1; 141/1961 Sb.: §397 odst.5; 141/1961 Sb.: §397 odst.4; 141/1961 Sb.: §397 odst.3; 141/1961 Sb.: §397 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

11/2006 OSŘ: Pravomoc soudu. Rejstřík ochranných známek.

Datum: 27.11.2003 · Sbírkové č.: 11/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 649/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 108 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §41; 99/1963 Sb.: §43; 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §244; 14/1993 Sb.: §2 písm.a); 14/1993 Sb.: §2 odst.1 písm.a); 137/1995 Sb.: §25 odst.1; 137/1995 Sb.: §26 odst.1; JUD9768CZ 2 Cdon 1646/96;

12/2006 OSŘ: Dědictví. Žaloba v řízení o dědictví.

Datum: 28.04.2005 · Sbírkové č.: 12/2006 · Sp. zn.: 30 Cdo 940/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 113 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §5; 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §118a; 99/1963 Sb.: §175k odst.1; 99/1963 Sb.: §175k odst.2; 99/1963 Sb.: 175k odst.2; JUD1309CZ 2 Cz 8/71; JUD14779CZ Cpj 165/81; JUD20281CZ 3 Cdon 1338/96;

13/2006 ObZ: Promlčení pravomocně přiznaného práva z obchodního závazkového vztahu.

Datum: 26.11.2003 · Sbírkové č.: 13/2006 · Sp. zn.: 20 Cdo 1595/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 118 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §391; 513/1991 Sb.: §397; 513/1991 Sb.: §402; 513/1991 Sb.: §408; 513/1991 Sb.: §408 odst.1;

14/2006 OZ: Neoprávněný zásah do vlastnického práva.

Datum: 27.05.2004 · Sbírkové č.: 14/2006 · Sp. zn.: 22 Cdo 1421/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 121 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §127 odst.1; 40/1964 Sb.: §127; 40/1964 Sb.: §417 odst.2; JUD13719CZ 19 Co 740/97; JUD7678CZ I. ÚS 220/98; JUD22560CZ 22 Cdo 1599/99;

15/2006 OZ: Vlastnické vztahy. Obnova katastrálního operátu.

Datum: 03.01.2005 · Sbírkové č.: 15/2006 · Sp. zn.: 22 Cdo 1840/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 128 · Vztah k předpisu: 22/1964 Sb.: §2 odst.2; 23/1964 Sb.: §5; 23/1964 Sb.: §5 odst.4; 265/1992 Sb.: §11; 344/1992 Sb.: §5 odst.7; 344/1992 Sb.: §8; 344/1992 Sb.: §29 odst.1; 190/1996 Sb.: §51 odst.4; JUD22269CZ 22 Cdo 389/99;

16/2006 Náhrada škody. Odpovědnost starosty obce za škodu.

Datum: 22.02.2005 · Sbírkové č.: 16/2006 · Sp. zn.: 25 Cdo 1319/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 133 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420; 65/1965 Sb.: §2 odst.1; 65/1965 Sb.: §172 odst.1; 65/1965 Sb.: §206; 108/1994 Sb.: §28 odst.1; 89/2012 Sb.: §20; 89/2012 Sb.: §159; 89/2012 Sb.: §2913;

17/2006 OZ: Nájem bytu.

Datum: 22.06.2005 · Sbírkové č.: 17/2006 · Sp. zn.: 31 Cdo 513/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 137 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §578; 40/1964 Sb.: §676 odst.2; 40/1964 Sb.: §685 odst.1; 40/1964 Sb.: §686; JUD14091CZ 2 Cdon 1574/96; JUD24553CZ 20 Cdo 1427/99; JUD67914CZ 28 Cdo 1091/2001; JUD71922CZ 26 Cdo 803/2001; JUD72066CZ 28 Cdo 1636/2002; JUD76841CZ 28 Cdo 628/2002;

18/2006 OZ: Zástavní právo. Plnění ručitele.

Datum: 09.06.2005 · Sbírkové č.: 18/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 563/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 143 · Vztah k předpisu: 946/1811 Sb.z.s.: §1358; 141/1950 Sb.: §308; 40/1964 Sb.: §56 do 31.12.1991; 40/1964 Sb.: §151g; 40/1964 Sb.: §151a; 40/1964 Sb.: §152; 40/1964 Sb.: §170 odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §550; 328/1991 Sb.: §28 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §28 odst.1; 513/1991 Sb.: §308; 513/1991 Sb.: §308 odst.1 písm.a); JUD8262CZ Cpj 37/78;

19/2006 (328/1991 Sb.): Konkurs. Konkursní podstata.

Datum: 27.10.2004 · Sbírkové č.: 19/2006 · Sp. zn.: 29 Odo 268/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 151 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §118a odst.2; 99/1963 Sb.: §119a; 99/1963 Sb.: §205a odst.1; 99/1963 Sb.: §211a odst.1; 99/1963 Sb.: §212a odst.3; 99/1963 Sb.: §241a odst.3 písm.a); 99/1963 Sb.: §241a odst.2 písm.a); 40/1964 Sb.: §39 odst.2; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §123 odst.2; 328/1991 Sb.: §18a; 328/1991 Sb.: §18; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §27 odst.2; JUD10488CZ Cpjn 19/98; JUD27035CZ 29 Odo 394/2002;

20/2006 ZP: Pracovní posudek.

Datum: 17.05.2005 · Sbírkové č.: 20/2006 · Sp. zn.: 21 Cdo 2152/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2006 · Strana: 159 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §132 odst.3; 99/1963 Sb.: §241a odst.3; 65/1965 Sb.: §60 odst.1; 65/1965 Sb.: §60; 262/2006 Sb.: §314;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.