Vydání 9/2005

Číslo: 9/2005 · Ročník: LVII

Obsah vydání 9/2005

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

49/2005 Odklad výkonu trestu

Datum: 01.09.2004 · Sbírkové č.: 49/2005 · Sp. zn.: 12 To 496/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 9/2005 · Strana: 316 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §322 ods.4; 141/1961 Sb.: §322 odst.2; 141/1961 Sb.: §322 odst.1;

50/2005 TŘ: Zastavení trestního stíhání. Dosažení účelu trestního řízení.

Datum: 28.04.2005 · Sbírkové č.: 50/2005 · Sp. zn.: 11 Tdo 1200/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2005 · Strana: 318 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §1 odst.1; 141/1961 Sb.: §172 odst.2 písm.c);

51/2005 TZ:Odpovědnost jednatele spol. s r.o. Zápis rozhodnutí VH o odvolání jednatele do OR

Datum: 01.03.2005 · Sbírkové č.: 51/2005 · Sp. zn.: 5 Tdo 1474/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2005 · Strana: 324 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §90 odst.2; 140/1961 Sb.: §147; 140/1961 Sb.: §147 odst.1; 90/2012 Sb.: §51; JUD28076CZ 6 Tdo 240/2004;

52/2005 Lichva - hrubý nepoměr mezi vzájemnými plněními. Při podnikatelské činnosti poskytování úvěrů a půjček.

Datum: 12.01.2005 · Sbírkové č.: 52/2005 · Sp. zn.: 5 Tdo 1282/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2005 · Strana: 329 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §253 odst.1; 40/2009 Sb.: §218 odst.1; 40/2009 Sb.: §253 odst.1;

53/2005 Odcizení počítače včetně programového vybavení a úmyslné zavinění. Krádež - srozumění ve vztahu ke způsobené škodě.

Datum: 15.03.2005 · Sbírkové č.: 53/2005 · Sp. zn.: 5 Tdo 291/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2005 · Strana: 337 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §4; 140/1961 Sb.: §89 odst.12; 140/1961 Sb.: §247 odst.1; 40/2009 Sb.: §89 odst.12; 40/2009 Sb.: §137; 40/2009 Sb.: §205 odst.1; 40/2009 Sb.: §247 odst.1; JUD84302CZ 6 Tdo 1332/2003;

54/2005 TŘ: Fikce doručení a právní účinky doručení.

Datum: 02.02.2005 · Sbírkové č.: 54/2005 · Sp. zn.: 8 Tdo 119/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2005 · Strana: 341 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §64 odst.2; 141/1961 Sb.: §64; 141/1961 Sb.: §64 odst.1; JUD79281CZ 7 Tdo 864/2003;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

74/2005 OSŘ: Způsobilost Finančního úřadu být účastníkem řízení o žalobě.

Datum: 29.06.2004 · Sbírkové č.: 74/2005 · Sp. zn.: 25 Cdo 2489/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2005 · Strana: 414 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 99/1963 Sb.: §267a; 40/1964 Sb.: §451 odst.2; 337/1992 Sb.: §1 odst.2; 280/2009 Sb.: §10;

75/2005 Správce dědictví jako navrhovatel v exekučním řízení

Datum: 19.12.2003 · Sbírkové č.: 75/2005 · Sp. zn.: 9 Co 696/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 9/2005 · Strana: 418 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175e;

76/2005 Odvolání proti nařízení exekuce podané u soudního exekutora

Datum: 27.02.2004 · Sbírkové č.: 76/2005 · Sp. zn.: 9 Co 169/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 9/2005 · Strana: 421 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §57 odst.3; 99/1963 Sb.: §204; 120/2001 Sb.;

77/2005 Osvobození obce od soudního poplatku

Datum: 30.03.2004 · Sbírkové č.: 77/2005 · Sp. zn.: 8 Co 148/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 9/2005 · Strana: 423 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.: §11 odst.2 písm.b); 553/1991 Sb.: §17a odst.5; 128/2000 Sb.: §35 odst.1; 128/2000 Sb.: §35 odst.1 od 12.11; 128/2000 Sb.: §61; 128/2000 Sb.: §61 od 12.11.2000;

78/2005 Zánik dluhu splněním postupníkovi. Postoupení pohledávky a neplatnost smlouvy.

Datum: 01.07.2004 · Sbírkové č.: 78/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 606/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2005 · Strana: 426 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §38 odst.2; 40/1964 Sb.: §526; 89/2012 Sb.: §581; 89/2012 Sb.: §1879; JUD38488CZ 25 Cdo 413/2000;

79/2005 Vymáhání smluvní pokuty v rozporu s dobrými mravy

Datum: 17.08.2004 · Sbírkové č.: 79/2005 · Sp. zn.: 15Co 162/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 9/2005 · Strana: 430 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 89/2012 Sb.: §2; 89/2012 Sb.: §8; 89/2012 Sb.: §2048;

80/2005 Právní úkony při realizaci obchodního vedení společnosti, jež má více jednatelů.

Datum: 25.08.2004 · Sbírkové č.: 80/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 479/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2005 · Strana: 434 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §133; 513/1991 Sb.: §133 odst.1; 513/1991 Sb.: §134; 513/1991 Sb.: §192; 90/2012 Sb.: §195; JUD9658CZ 2 Cdon 1339/96;

81/2005 ZKV: Uplatnění nároků vůči novým vlastníkům v rámci zpeněžování konkurzní podstaty.

Datum: 29.07.2004 · Sbírkové č.: 81/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 394/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2005 · Strana: 442 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §157 odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §168 odst.2 písm.c); 328/1991 Sb.: §6 odst.2 písm.c); 328/1991 Sb.: §18 odst.2 písm.c); 328/1991 Sb.: §19 odst.2 písm.c); 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §27; 328/1991 Sb.: §27 odst.2 písm.c);

82/2005 ZKV: Nařízení výkonu rozhodnutí po povolení vyrovnání.

Datum: 27.10.2004 · Sbírkové č.: 82/2005 · Sp. zn.: 20 Cdo 1182/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2005 · Strana: 452 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.e); 328/1991 Sb.: §31 odst.2 písm.e); 328/1991 Sb.: §31 odst.1 písm.e); 328/1991 Sb.: §52 odst.2 písm.e); 328/1991 Sb.: §54 odst.2 písm.e);

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.