Vydání 8/2005

Číslo: 8/2005 · Ročník: LVII

Obsah vydání 8/2005

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

43/2005 TZ:Okolnost podmiňující použití vyšší trestní sazby.

Datum: 11.01.2005 · Sbírkové č.: 43/2005 · Sp. zn.: 11 Tdo 1235/2004 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 276 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §6 písm.b); 140/1961 Sb.: §9; 140/1961 Sb.: §10 odst.2; 140/1961 Sb.: §10 odst.1 písm.b); 140/1961 Sb.: §235 odst.1 písm.b); 140/1961 Sb.: §235 odst.2 písm.b); 40/2009 Sb.: §6 písm.b);

44/2005 Mladistvý. Uložení výchovného opatření.

Datum: 15.04.2004 · Sbírkové č.: 44/2005 · Sp. zn.: 14 To 130/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 283 · Vztah k předpisu: 218/2003 Sb.: §15 odst.3; 218/2003 Sb.: §15 odst.2; 218/2003 Sb.: §15 odst.2 písm.a); 218/2003 Sb.: §15 odst.1; 218/2003 Sb.: §17 odst.2 písm.c);

45/2005 Ublížení na zdraví. Důležitá povinnost uložená řidiči vozidla

Datum: 20.10.2004 · Sbírkové č.: 45/2005 · Sp. zn.: 5 Tdo 1173/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 289 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §5 odst.2; 140/1961 Sb.: §49 odst.1; 140/1961 Sb.: §224 odst.2; 140/1961 Sb.: §224 odst.1; 140/1961 Sb.: §228 odst.1; 140/1961 Sb.: §229 odst.2; 361/2000 Sb.: §18 odst.4; JUD6452CZ 33/1972;

46/2005 TZ:Porušování práv k ochranné známce, jednočinný souběh

Datum: 12.05.2004 · Sbírkové č.: 46/2005 · Sp. zn.: 8 Tdo 239/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 297 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §124; 140/1961 Sb.: §150;

47/2005 Výkon trestu odnětí svobody a přeřazení odsouzeného

Datum: 05.05.2004 · Sbírkové č.: 47/2005 · Sp. zn.: 12 To 188/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 8/2005 · Strana: 305 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §39b odst.6; 140/1961 Sb.: §39b odst.2;

48/2005 TZ: Neodvedení daně, pojistného a jiných zákonných plateb státu.

Datum: 17.02.2004 · Sbírkové č.: 48/2005 · Sp. zn.: 11 Tdo 972/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 309 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §147 odst.1; 513/1991 Sb.: §14 odst.1; 513/1991 Sb.: §14;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

65/2005 OSŘ:Řízení před soudem. Vydání usnesení podle § 114b odst.1 o.s.ř.

Datum: 26.01.2005 · Sbírkové č.: 65/2005 · Sp. zn.: 32 Odo 382/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 362 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §114b odst.1; 99/1963 Sb.: §114b odst.2;

66/2005 OSŘ:Výkon rozhodnutí, provedení prací a výkonů.

Datum: 25.01.2005 · Sbírkové č.: 66/2005 · Sp. zn.: 20 Cdo 498/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 368 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §161 odst.3; 99/1963 Sb.: §351 odst.1;

67/2005 Náhrada škody na zdraví. Náklady zdravotnického zařízení.

Datum: 01.09.2004 · Sbírkové č.: 67/2005 · Sp. zn.: 25 Cdo 357/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 371 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §449; 89/2012 Sb.: §2960;

68/2005 ObZ: Společné jmění manželů. Obchodní podíl ve společnosti.

Datum: 20.07.2004 · Sbírkové č.: 68/2005 · Sp. zn.: 22 Cdo 700/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 377 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175l; 40/1964 Sb.: §136; 40/1964 Sb.: §143 odst.2; 40/1964 Sb.: §143 odst.1; 40/1964 Sb.: §149 odst.2; 513/1991 Sb.: §61; 513/1991 Sb.: §114 odst.1; 513/1991 Sb.: §114 odst.3;

69/2005 OZ:Nájem. Neplatnost smlouvy o budoucí nájemní smlouvě.

Datum: 19.01.2005 · Sbírkové č.: 69/2005 · Sp. zn.: 26 Cdo 2041/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 382 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §50a odst.1; 40/1964 Sb.: §686 odst.1;

70/2005 Ukončení účasti člena v družstvu

Datum: 26.01.2005 · Sbírkové č.: 70/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 428/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 388 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §231 odst.3; 513/1991 Sb.: §231 odst.4; 90/2012 Sb.: §421; 90/2012 Sb.: §614;

71/2005 Právo na vyplnění blankosměnky a jeho promlčení

Datum: 18.10.2004 · Sbírkové č.: 71/2005 · Sp. zn.: 9 Cmo 274/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/2005 · Strana: 392 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §10; 191/1950 Sb.: §34; 191/1950 Sb.: §70; 191/1950 Sb.: §77; 40/1964 Sb.: §100; 328/1991 Sb.: §14; 513/1991 Sb.: §391; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618;

72/2005 (328/1991 Sb.):Konkurs. Osoby zajišťující pohledávky vůči úpadci.

Datum: 27.10.2004 · Sbírkové č.: 72/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 176/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 401 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §37 odst.1; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §19 odst.5; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; JUD26822CZ 29 Odo 604/2001;

73/2005 ZP:Výpověď z pracovního poměru. Platnost odvolání výpovědi.

Datum: 03.02.2005 · Sbírkové č.: 73/2005 · Sp. zn.: 21 Cdo 1905/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2005 · Strana: 407 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §44 odst.3; 65/1965 Sb.: §46 odst.1 písm.f); 65/1965 Sb.: §242 odst.2; 65/1965 Sb.: §266a; 262/2006 Sb.: §50; JUD1720CZ 7 Co 344/72; JUD10691CZ 6 Cz 35/81;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.