Vydání 7/2005

Číslo: 7/2005 · Ročník: LVII

Obsah vydání 7/2005

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

36/2005 Povinnost státního zástupce opatřit důkazy a právní styk s cizinou

Datum: 19.09.2003 · Sbírkové č.: 36/2005 · Sp. zn.: 4 To 61/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7/2005 · Strana: 230 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §180 odst.3; 141/1961 Sb.: §180 odst.2; 141/1961 Sb.: §203 odst.1;

37/2005 Vražda z jiné zvlášť zavrženíhodné pohnutky

Datum: 06.08.2003 · Sbírkové č.: 37/2005 · Sp. zn.: 8 To 90/03 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7/2005 · Strana: 234 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §88 odst.1; 140/1961 Sb.: §219 odst.2 písm.h); 140/1961 Sb.: §219 odst.1;

38/2005 TŘ:Důvody dovolání. Nepřípustnost trestního stíhání.

Datum: 30.09.2004 · Sbírkové č.: 38/2005 · Sp. zn.: 11 Tdo 514/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2005 · Strana: 238 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1; 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §160 odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 141/1961 Sb.: §265 odst.1 písm.e); 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.e);

39/2005 (6/2002 Sb.):Příslušnost soudu. Řízení o dovolání.

Datum: 12.01.2005 · Sbírkové č.: 39/2005 · Sp. zn.: 15 Tdo 1314/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7/2005 · Strana: 241 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265a; 99/1963 Sb.: §36c; 6/2002 Sb.: §20 odst.1; JUD77455CZ 3 Tdo 920/2002; JUD28061CZ 3 Tdo 1416/2003; JUD74826CZ 11 Tdo 1215/2003; JUD78600CZ 5 Tdo 264/2003; JUD78624CZ 5 Tdo 396/2003; JUD79210CZ 7 Tdo 559/2003; JUD82710CZ 3 Tdo 1363/2003; JUD84533CZ 7 Tdo 1484/2003; JUD82738CZ 3 Tdo 205/2004; JUD84634CZ 7 Tdo 803/2004; JUD88579CZ 3 Tdo 449/2004;

40/2005 TŘ:Řízení o dovolání.

Datum: 21.02.2005 · Sbírkové č.: 40/2005 · Sp. zn.: 11 Tdo 31/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2005 · Strana: 257 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §226 písm.b); 141/1961 Sb.: §226 písm.a); 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.g); 141/1961 Sb.: §265a; JUD115111CZ IV. ÚS 73/03;

41/2005 TZ: Krádež. Loupež.

Datum: 16.12.2004 · Sbírkové č.: 41/2005 · Sp. zn.: 5 Tdo 1383/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2005 · Strana: 263 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §234 odst.1; 140/1961 Sb.: §247 odst.1 písm.c);

42/2005 TZ:Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů.

Datum: 22.02.2005 · Sbírkové č.: 42/2005 · Sp. zn.: 7 Tdo 207/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2005 · Strana: 268 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.11 písm.a); 140/1961 Sb.: §187 odst.3 písm.a); 140/1961 Sb.: §187 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

55/2005 Ztížení společenského uplatnění a pravomoc soudu k projednání nároku

Datum: 14.10.2003 · Sbírkové č.: 55/2005 · Sp. zn.: 16 Co 468/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2005 · Strana: 306 · Vztah k předpisu: 32/1965 Sb.: §7 odst.3; 440/2001 Sb.: §7 odst.3; JUD12307CZ 2 Cdon 949/97; JUD25236CZ 21 Cdo 1270/2002;

56/2005 OSŘ:Řízení před soudem. Výrok platebního rozkazu.

Datum: 16.09.2003 · Sbírkové č.: 56/2005 · Sp. zn.: 32 Odo 616/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2005 · Strana: 309 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §114b odst.1; 99/1963 Sb.: §114b;

57/2005 OSŘ:Řízení před soudem. Usnesení obsahující výzvu žalovanému.

Datum: 26.02.2004 · Sbírkové č.: 57/2005 · Sp. zn.: 25 Cdo 1839/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2005 · Strana: 313 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §114b odst.1; 99/1963 Sb.: §153a odst.3; JUD26581CZ 32 Odo 616/2003; JUD76609CZ 28 Cdo 1555/2003;

58/2005 OSŘ:Podmínky pro zastavení výkon rozhodnutí.

Datum: 16.12.2004 · Sbírkové č.: 58/2005 · Sp. zn.: 20 Cdo 1570/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2005 · Strana: 320 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h); 40/1964 Sb.: §580; 120/2001 Sb.: §130; JUD3690CZ 29/1991;

59/2005 OSŘ:Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky.

Datum: 25.03.2004 · Sbírkové č.: 59/2005 · Sp. zn.: 20 Cdo 1680/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2005 · Strana: 325 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §312-316; 99/1963 Sb.: §312; 117/1995 Sb.: §312; 100/1998 Sb.: §312; 218/2000 Sb.: §45 odst.1; 219/2000 Sb.: §3 odst.1;

60/2005 Zastoupení účastníka exekutorem jako obecným zmocněncem

Datum: 26.03.2004 · Sbírkové č.: 60/2005 · Sp. zn.: 18 Co 572/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2005 · Strana: 331 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §27 odst.1;

61/2005 OSŘ:Dědictví. Usnesení o podmínkách dědického práva.

Datum: 27.01.2004 · Sbírkové č.: 61/2005 · Sp. zn.: 30 Cdo 1847/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2005 · Strana: 334 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175k odst.1; 99/1963 Sb.: §237; 40/1964 Sb.: §477; 40/1964 Sb.: §477 odst.1; 40/1964 Sb.: §482 odst.1; 40/1964 Sb.: §700 odst.3; 40/1964 Sb.: §706; 40/1964 Sb.: §706 odst.2; 40/1964 Sb.: §707 odst.2;

62/2005 (328/1991 Sb.):Konkurs.

Datum: 02.06.2004 · Sbírkové č.: 62/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 306/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2005 · Strana: 341 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §241a odst.3 písm.c); 328/1991 Sb.: §1 odst.3; 328/1991 Sb.: §1 odst.2; 328/1991 Sb.: §3 odst.1; 513/1991 Sb.: §70 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §75b odst.3 písm.c);

63/2005 (328/1991 Sb.): Konkurs. Zpeněžení majetku podstaty prodejem mimo dražbu.

Datum: 14.12.2004 · Sbírkové č.: 63/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 31/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2005 · Strana: 349 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §36 odst.2; 40/1964 Sb.: §36; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §39 odst.2; 328/1991 Sb.: §27 odst.2;

64/2005 ZP:Skončení pracovního poměru.

Datum: 18.03.2004 · Sbírkové č.: 64/2005 · Sp. zn.: 21 Cdo 1950/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2005 · Strana: 354 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §53 odst.1 písm.b); 65/1965 Sb.: §61 odst.1; 65/1965 Sb.: §61 odst.1 písm.b); 262/2006 Sb.: §69; JUD10238CZ 2 Cdon 195/97; JUD22391CZ 21 Cdo 227/2000;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.