Vydání 6/2005

Číslo: 6/2005 · Ročník: LVII

Obsah vydání 6/2005

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

30/2005 Neodkladný nebo neopakovatelný úkon a zmenšená příčetnost

Datum: 07.10.2004 · Sbírkové č.: 30/2005 · Sp. zn.: 1 To 61/2004 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 6/2005 · Strana: 182 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §32; 141/1961 Sb.: §158a; 141/1961 Sb.: §160 odst.4; 40/2009 Sb.: §40;

31/2005 TZ:Trestný čin krádeže. Směnka. Výše škody.

Datum: 22.09.2004 · Sbírkové č.: 31/2005 · Sp. zn.: 3 Tdo 710/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2005 · Strana: 194 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.13; 140/1961 Sb.: §89 odst.12; 140/1961 Sb.: §247; 141/1961 Sb.: §17 odst.1 písm.b);

32/2005 Adhézní řízení a náhrada nákladů poškozeného na znalecký posudek

Datum: 04.08.2004 · Sbírkové č.: 32/2005 · Sp. zn.: 8 To 83/2004 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/2005 · Strana: 198 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §155 odst.2;

33/2005 TZ:Padělání a pozměňování peněz.

Datum: 16.06.2004 · Sbírkové č.: 33/2005 · Sp. zn.: 5 Tdo 371/2004 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2005 · Strana: 204 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §140 odst.2; 140/1961 Sb.: §140 odst.2 bod 2; 140/1961 Sb.: §140 odst.1; 40/2009 Sb.: §140 odst.1;

34/2005 TZ:Nedovolená výroba a držení omamných a psychotropních látek a jedů. Organizovaná skupina.

Datum: 15.07.2004 · Sbírkové č.: 34/2005 · Sp. zn.: 5 Tdo 794/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2005 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §187 odst.4 písm.c);

35/2005 TZ:Ohrožování mravnosti. Pornografický charakter díla.

Datum: 28.12.2004 · Sbírkové č.: 35/2005 · Sp. zn.: 7 Tdo 1077/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2005 · Strana: 219 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §205 odst.1 písm.a);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

46/2005 OSŘ:Řízení před soudem. Oprava výroku rozhodnutí.

Datum: 02.06.2004 · Sbírkové č.: 46/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 310/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2005 · Strana: 244 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §164; 99/1963 Sb.: §204 odst.1; 99/1963 Sb.: §218 odst.1 písm.c);

47/2005 OZ:Způsob výpočtu poplatku z prodlení. Výkon rozhodnutí.

Datum: 11.01.2005 · Sbírkové č.: 47/2005 · Sp. zn.: 21 Cdo 1720/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2005 · Strana: 251 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §155 odst.1; 99/1963 Sb.: §159a odst.1; 99/1963 Sb.: §251; 40/1964 Sb.: §517 odst.2; 40/1964 Sb.: §697 odst.1; 40/1964 Sb.: §697; 142/1994 Sb.: §2; 142/1994 Sb.: §2 odst.2;

48/2005 OSŘ:Výkon rozhodnutí odebráním věci. Alternativní plnění.

Datum: 29.04.2004 · Sbírkové č.: 48/2005 · Sp. zn.: 20 Cdo 360/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2005 · Strana: 258 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §345; 99/1963 Sb.: §347 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §347; 40/1964 Sb.: §561;

49/2005 OSŘ:Výkon rozhodnutí. Přiměřená součinnost oprávněného

Datum: 25.03.2004 · Sbírkové č.: 49/2005 · Sp. zn.: 20 Cdo 689/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2005 · Strana: 262 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h); 40/1964 Sb.: §520; JUD12190CZ 2 Cdon 1953/97;

50/2005 Společné jmění manželů. Společné členství manželů v bytovém družstvu.

Datum: 13.04.2004 · Sbírkové č.: 50/2005 · Sp. zn.: 22 Cdo 1668/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2005 · Strana: 268 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175l; 40/1964 Sb.: §143 odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §143; 42/1992 Sb.: §24; 72/1994 Sb.: §2 písm.h); 72/1994 Sb.: §2; 72/1994 Sb.: §23 odst.1; 89/2012 Sb.: §709;

51/2005 (492/1991 Sb.):Nárok na plnění z pojištění odpovědnosti z provozu vozidel.

Datum: 30.03.2004 · Sbírkové č.: 51/2005 · Sp. zn.: 25 Cdo 1277/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2005 · Strana: 272 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §822; 40/1964 Sb.: §822 do 31.12.2004; 40/1964 Sb.: §823 do 31.12.2004; 40/1964 Sb.: §823; 492/1991 Sb.: §9 odst.2; 492/1991 Sb.: §9; 168/1999 Sb.: §29 odst.1; JUD23974CZ 25 Cdo 1094/98; JUD71649CZ 25 Cdo 499/2002;

52/2005 (92/1991 Sb.):Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů při privatizaci podniku.

Datum: 19.05.2004 · Sbírkové č.: 52/2005 · Sp. zn.: 21 Cdo 2611/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2005 · Strana: 278 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §190; 65/1965 Sb.: §195; 65/1965 Sb.: §249; 65/1965 Sb.: §251; 92/1991 Sb.: §17; JUD9653CZ 2 Cdon 1495/96; JUD22996CZ 21 Cdo 615/2001;

53/2005 (328/1991 Sb.):Konkurs. Úpadek dlužníka pro nesolventnost. Důkazní povinnost věřitele.

Datum: 04.05.2004 · Sbírkové č.: 53/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 257/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2005 · Strana: 289 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §154; 99/1963 Sb.: §154 odst.1; 99/1963 Sb.: §157 odst.2; 99/1963 Sb.: §167 odst.2; 99/1963 Sb.: §169 odst.4; 99/1963 Sb.: §211 odst.4; 328/1991 Sb.: §1 odst.2; 328/1991 Sb.: §4 odst.2; 328/1991 Sb.: §12a odst.2; 328/1991 Sb.: §13 odst.6; 328/1991 Sb.: §66a odst.1; JUD26838CZ 29 Odo 870/2001;

54/2005 ZP:Oprávněnost výpovědi dle §46 odst.1 písm.c) ZP. Rozhodnutí zaměstnavatele.

Datum: 27.04.2004 · Sbírkové č.: 54/2005 · Sp. zn.: 21 Cdo 2204/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2005 · Strana: 297 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §46 odst.1 písm.c); 65/1965 Sb.: §240 odst.1 písm.c); 65/1965 Sb.: §242 odst.1 písm.c); 262/2006 Sb.: §52;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.