Vydání 5/2005

Číslo: 5/2005 · Ročník: LVII

Obsah vydání 5/2005

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

24/2005 Útěk obviněného jako maření výkonu úředního rozhodnutí

Datum: 23.06.2004 · Sbírkové č.: 24/2005 · Sp. zn.: 5 To 39/2004 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 5/2005 · Strana: 145 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171 odst.2; 141/1961 Sb.: §75; 40/2009 Sb.: §171 odst.2 písm.b);

25/2005 TZ:Trestný čin vydírání s použitím výbušniny, která není opatřena rozbuškou.

Datum: 08.09.2004 · Sbírkové č.: 25/2005 · Sp. zn.: 5 Tdo 985/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 147 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.5; 140/1961 Sb.: §235 odst.2 písm.c); 140/1961 Sb.: §235 odst.1; 141/1961 Sb.: §265i odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1; JUD84139CZ 5 Tdo 253/2004;

26/2005 TZ:Výkon trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všech druhů.

Datum: 22.07.2004 · Sbírkové č.: 26/2005 · Sp. zn.: 11 Tdo 594/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 153 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §49 odst.3; 140/1961 Sb.: §50 odst.1; 140/1961 Sb.: §171 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 247/2000 Sb.: §13 odst.1 písm.e); 361/2000 Sb.: §82; 361/2000 Sb.: §94;

27/2005 TZ:Trestný čin nedovolené ozbrojování.

Datum: 22.09.2004 · Sbírkové č.: 27/2005 · Sp. zn.: 5 Tdo 1049/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 160 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §185; 140/1961 Sb.: §185 odst.2 písm.b); 288/1995 Sb.: §27 odst.1; 288/1995 Sb.: §45; 288/1995 Sb.: §50 odst.1; 119/2002 Sb.: §22 odst.1; 119/2002 Sb.: §57 odst.1;

28/2005 TZ:Trestný čin neodvedení daně, pojistného na soc. zabezpečení a příspěvku na zaměstnanost

Datum: 31.08.2004 · Sbírkové č.: 28/2005 · Sp. zn.: 11 Tdo 337/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 164 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 140/1961 Sb.: §147 odst.1; 141/1961 Sb.: §11 odst.2; 141/1961 Sb.: §11 odst.1; 141/1961 Sb.: §12 odst.12; 40/2009 Sb.: §147 odst.1;

29/2005 TZ:Trestný čin zkrácení daňové povinnosti a naplnění zákonného znaku pokračování.

Datum: 23.06.2004 · Sbírkové č.: 29/2005 · Sp. zn.: 11 Tdo 640/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 172 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 140/1961 Sb.: §148 odst.1; 140/1961 Sb.: §148 odst.3;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

37/2005 OSŘ:Práva nepřipouštějící výkon rozhodnutí prodejem zástavy.

Datum: 02.12.2004 · Sbírkové č.: 37/2005 · Sp. zn.: 21 Cdo 1467/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 192 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §200z odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §200z odst.1; 99/1963 Sb.: §200y odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §200za odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.3; 99/1963 Sb.: §241a odst.3 písm.b); 99/1963 Sb.: §241a odst.2 písm.b); 99/1963 Sb.: §267 odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §267 odst.1; 99/1963 Sb.: §268 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §268 odst.3; 40/1964 Sb.: §35 odst.2 písm.c); 40/1964 Sb.: §37 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §40a; 40/1964 Sb.: §145 odst.2 písm.c); 40/1964 Sb.: §145 odst.2; 40/1964 Sb.: §156 odst.2 písm.c); 40/1964 Sb.: §165a; 40/1964 Sb.: §170 odst.1 písm.a);

38/2005 Výkon rozhodnutí a splnění vzájemné povinnosti oprávněného

Datum: 23.09.2003 · Sbírkové č.: 38/2005 · Sp. zn.: 17 Co 411/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 5/2005 · Strana: 202 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §262;

39/2005 Vyloučení věci manžela z výkonu rozhodnutí. Excindační žaloba.

Datum: 30.11.2004 · Sbírkové č.: 39/2005 · Sp. zn.: 20 Cdo 1578/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 205 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §267 odst.2; 99/1963 Sb.: §267 odst.1; 40/1964 Sb.: §132 odst.1; 40/1964 Sb.: §143 odst.1 písm.a); 26/2000 Sb.: §27 odst.2 písm.f); 26/2000 Sb.: §30 odst.1 písm.f); 26/2000 Sb.: §31 odst.1; 120/2001 Sb.: §42 odst.1; 89/2012 Sb.: §709; JUD22647CZ 22 Cdo 1658/98;

40/2005 OSŘ:Vykonatelnost notářského zápisu.

Datum: 18.03.2004 · Sbírkové č.: 40/2005 · Sp. zn.: 20 Cdo 12/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 211 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §274 písm.e); 358/1992 Sb.: §62; JUD14197CZ 21 Cdo 2020/98; JUD21883CZ 4 Tz 49/2000;

41/2005 OSŘ:Pořadí uspokojení daňové pohledávky zajištěné zákonným zástavním právem.

Datum: 29.04.2004 · Sbírkové č.: 41/2005 · Sp. zn.: 20 Cdo 368/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 215 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §337c odst.5 písm.c); 99/1963 Sb.: §337c odst.5; 99/1963 Sb.: §337c odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §337c odst.2; 99/1963 Sb.: §337c odst.1 písm.c); 337/1992 Sb.: §72 odst.4; 337/1992 Sb.: §72 odst.1; 337/1992 Sb.: §72 odst.2; 337/1992 Sb.: §72 odst.2 písm.a); 337/1992 Sb.: §72 odst.2 písm.c); 337/1992 Sb.: §72 odst.2 písm.b); 367/2000 Sb.: §72 odst.4; JUD13957CZ 2 Cdon 1343/96; JUD23187CZ 21 Cdo 1162/2001;

42/2005 Uplatnění práva na náhradu škody u provozovatele garáže a jeho zánik.

Datum: 25.02.2004 · Sbírkové č.: 42/2005 · Sp. zn.: 25 Cdo 863/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 220 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §433 odst.3; 40/1964 Sb.: §433 odst.1; 40/1964 Sb.: §435; 40/1964 Sb.: §436; 40/1964 Sb.: §463; 89/2012 Sb.: §2945; JUD23841CZ 25 Cdo 1565/2001;

43/2005 ObZ:Zrušení pravomocného usnesení rejstříkového soudu o výmazu společnosti z rejstříku.

Datum: 25.02.2004 · Sbírkové č.: 43/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 1154/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 226 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.b); 99/1963 Sb.: §19 odst.3 písm.b); 99/1963 Sb.: §19; 99/1963 Sb.: §94 odst.1; 99/1963 Sb.: §94 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §200e; 99/1963 Sb.: §200e odst.1 písm.b); 513/1991 Sb.: §68; 513/1991 Sb.: §68a odst.1; 513/1991 Sb.: §68a; 513/1991 Sb.: §75b; 513/1991 Sb.: §75b odst.2;

44/2005 ZKV:Zánik práva na oddělené uspokojení ze zástavy v posledních dvou měsících.

Datum: 11.03.2004 · Sbírkové č.: 44/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 318/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 233 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.f); 328/1991 Sb.: §27 odst.5 písm.f); 328/1991 Sb.: §28; 328/1991 Sb.: §28 odst.1 písm.f);

45/2005 ZP:Výpověď zaměstnance z pracovního poměru a nadbytečnost.

Datum: 27.04.2004 · Sbírkové č.: 45/2005 · Sp. zn.: 21 Cdo 2580/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2005 · Strana: 236 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §46 odst.1 písm.c); 262/2006 Sb.: §52;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.