Vydání 4/2005

Číslo: 4/2005 · Ročník: LVII

Obsah vydání 4/2005

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

18/2005 Obnova řízení a věcná příslušnost krajského soudu

Datum: 06.04.2004 · Sbírkové č.: 18/2005 · Sp. zn.: 1 Ntd 9/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 4/2005 · Strana: 112 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §24 odst.1; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §281 odst.3; 141/1961 Sb.: §281 odst.1;

19/2005 Započítání doby omezení svobody mladistvého do lhůty trvání vazby

Datum: 14.05.2004 · Sbírkové č.: 19/2005 · Sp. zn.: 4 Tmo 11/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 4/2005 · Strana: 116 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §71; 218/2003 Sb.: §47 odst.5; 218/2003 Sb.: §47 odst.1;

20/2005 TZ:Započtení platby správcem daně na úhradu staršího dluhu a trestný čin neodvedení daně.

Datum: 28.12.2004 · Sbírkové č.: 20/2005 · Sp. zn.: 7 Tdo 1426/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 120 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §147 odst.1; 141/1961 Sb.: §147 odst.1; 90/2012 Sb.: §51;

21/2005 TŘ:Rozhodnutí o odvolání proti rozsudku o výkonu trestu uloženého rozsudkem cizího státu.

Datum: 17.02.2004 · Sbírkové č.: 21/2005 · Sp. zn.: 11 Tdo 27/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 124 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265a odst.1; 141/1961 Sb.: §265a odst.2; 141/1961 Sb.: §265a odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §384d do 31.10.2004; 141/1961 Sb.: §384d;

22/2005 TZ:Zkrácení daňové povinnosti v jednočinném souběhu s vylákáním neoprávněné daňové výhody.

Datum: 22.09.2004 · Sbírkové č.: 22/2005 · Sp. zn.: 11 Tdo 917/2004 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 128 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.11; 140/1961 Sb.: §148 odst.2; 140/1961 Sb.: §148 odst.1; 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 141/1961 Sb.: §228 odst.3; 40/2009 Sb.: §148 odst.3 písm.c); 40/2009 Sb.: §148 odst.1; 40/2009 Sb.: §148 odst.4; 40/2009 Sb.: §148 odst.2;

23/2005 TŘ:Výzva k odstranění vad podaného odvolání a lhůta.

Datum: 15.12.2004 · Sbírkové č.: 23/2005 · Sp. zn.: 8 Tdo 1375/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 138 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §251 odst.1; 141/1961 Sb.: §253 odst.3; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.l); JUD28008CZ 11 Tdo 1107/2002;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

29/2005 OSŘ:Opatření ve vztahu k přítomnosti dosud nevyslechnutých svědků.

Datum: 06.01.2005 · Sbírkové č.: 29/2005 · Sp. zn.: 218 Cdo 1392/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 147 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §118 odst.3; 141/1961 Sb.: §229 odst.3; 141/1961 Sb.: §229 odst.1; 141/1961 Sb.: §229 odst.2 písm.b); 141/1961 Sb.: §229 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §117;

30/2005 OZ:Neplatnost kupní smlouvy o převodu nemovitosti pro rozpor se zákonem.

Datum: 15.12.2004 · Sbírkové č.: 30/2005 · Sp. zn.: 20 Cdo 2662/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 155 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §35b odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §267 odst.1; 99/1963 Sb.: §267; 99/1963 Sb.: §335b odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §335b odst.1; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §39 odst.1 písm.a); JUD9554CZ 3 Cdon 69/96; JUD14267CZ 2 Cdon 1659/97; JUD22688CZ 18 Co 18/2000;

31/2005 Vydání majetkového prospěchu z neplatné podnájemní smlouvy k bytu.

Datum: 30.11.2004 · Sbírkové č.: 31/2005 · Sp. zn.: 25 Cdo 264/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 158 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §457; 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.d); 40/1964 Sb.: §719 odst.1; 89/2012 Sb.: §2274; 89/2012 Sb.: §2275; 89/2012 Sb.: §2993; JUD22775CZ 20 Cdo 1270/99;

32/2005 OZ:Nárok vůči státu na náhradu nákladů při zproštění obžaloby pro skutek v nutné obraně.

Datum: 09.12.2004 · Sbírkové č.: 32/2005 · Sp. zn.: 25 Cdo 2614/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 163 · Vztah k předpisu: 82/1998 Sb.: §5 písm.a); 82/1998 Sb.: §7 odst.1; 82/1998 Sb.: §8 odst.1; 82/1998 Sb.: §8; 82/1998 Sb.: §12; JUD3567CZ 1 Cz 6/90; JUD24871CZ 7 Tz 78/2001; JUD28547CZ 25 Cdo 2060/2001; JUD34393CZ 25 Cdo 1487/2001; JUD28537CZ 25 Cdo 39/2002;

33/2005 OSŘ:Přípustnost dovolání proti potvrzení výroku soudu o přivolení k výpovědi z nájmu bytu.

Datum: 09.12.2004 · Sbírkové č.: 33/2005 · Sp. zn.: 26 Cdo 453/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 169 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §237 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.g); 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.h); 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.d); 40/1964 Sb.: §712 odst.5 písm.h); JUD32699CZ I. ÚS 113/02; JUD13780CZ 2 Cdon 931/97; JUD31937CZ IV. ÚS 544/98; JUD22907CZ 26 Cdo 2471/99; JUD31896CZ III. ÚS 93/99; JUD66642CZ 20 Cdo 2004/99; JUD28855CZ 26 Cdo 636/2000; JUD32145CZ I. ÚS 234/2000; JUD26847CZ 29 Odo 224/2001; JUD26965CZ 21 Cdo 2217/2003; JUD34346CZ 26 Cdo 4/2003; JUD81581CZ 26 Cdo 1406/2003;

34/2005 (468/1991 Sb.): Neplatnost smlouvy o převodu podílu provozovatele rozhlasového vysílání.

Datum: 18.01.2005 · Sbírkové č.: 34/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 291/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 177 · Vztah k předpisu: 468/1991 Sb.: §14; 468/1991 Sb.: §14 odst.1; 513/1991 Sb.: §115; JUD27498CZ 29 Odo 430/2002;

35/2005 ObchZ:Pořadí úhrady peněžitých závazků pokud plnění nestačí pokrýt všechny závazky.

Datum: 14.12.2004 · Sbírkové č.: 35/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 511/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 181 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §330; 513/1991 Sb.: §330 odst.3; JUD26987CZ 21 Cdo 541/2004;

36/2005 ZKV:Plnění závazků plynoucích z nájemní smlouvy po prohlášení konkursu.

Datum: 27.10.2004 · Sbírkové č.: 36/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 487/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2005 · Strana: 185 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §451; 40/1964 Sb.: §457; 328/1991 Sb.: §14 odst.2; 328/1991 Sb.: §14;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.