Vydání 3/2005

Číslo: 3/2005 · Ročník: LVII

Obsah vydání 3/2005

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

13/2005 TZ:Loupež a násilí proti jinému.

Datum: 26.03.2004 · Sbírkové č.: 13/2005 · Sp. zn.: 11 Tdo 320/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 78 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §234 odst.1; 140/1961 Sb.: §235 odst.1; 141/1961 Sb.: §2 odst.5; 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 141/1961 Sb.: §89; 141/1961 Sb.: §120 odst.3; 141/1961 Sb.: §207; 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 141/1961 Sb.: §365f odst.1;

14/2005 TŘ:Řízení o dovolání a podmínka zamítnutí řádného opravného prostředku.

Datum: 14.01.2004 · Sbírkové č.: 14/2005 · Sp. zn.: 6 Tdo 1480/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 86 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §125 odst.3; 140/1961 Sb.: §125 odst.1; 140/1961 Sb.: §147 odst.1; 140/1961 Sb.: §148 odst.1; 140/1961 Sb.: §148 odst.3 písm.c); 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.f); 141/1961 Sb.: §265a odst.2 písm.h); 141/1961 Sb.: §265a odst.2; JUD26404CZ 3 To /2003;

15/2005 Zahájení trestního stíhání a doručení překladu usnesení obviněnému cizinci

Datum: 08.04.2004 · Sbírkové č.: 15/2005 · Sp. zn.: 3 To 134/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 3/2005 · Strana: 93 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §2 odst.14; 141/1961 Sb.: §28 odst.3; 141/1961 Sb.: §28 odst.1; 141/1961 Sb.: §68 odst.1; 141/1961 Sb.: §91 odst.1; 141/1961 Sb.: §160 odst.1; 141/1961 Sb.: §160 odst.2; 141/1961 Sb.: §160 odst.7; 209/1992 Sb.: čl.6;

16/2005 TŘ:Nedovolené ozbrojování ve větším rozsahu.

Datum: 31.08.2004 · Sbírkové č.: 16/2005 · Sp. zn.: 7 Tdo 933/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 99 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §185 odst.3 písm.b); 140/1961 Sb.: §185 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §185 odst.3 písm.b);

17/2005 Zanedbání povinné výživy a stanovení výše výživného

Datum: 26.04.2004 · Sbírkové č.: 17/2005 · Sp. zn.: 3 To 88/2004 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 3/2005 · Strana: 102 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §213; 141/1961 Sb.: §2 odst.6; 141/1961 Sb.: §9 odst.1; 94/1963 Sb.: §96 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

21/2005 OSŘ:Částka odpovídající DPH jako jeden z druhů nákladů řízení.

Datum: 15.12.2004 · Sbírkové č.: 21/2005 · Sp. zn.: 21 Cdo 1556/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 107 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §137 odst.3; 99/1963 Sb.: §137 odst.1; 99/1963 Sb.: §137 odst.3 písm.e); 40/1964 Sb.: §152; 40/1964 Sb.: §165 odst.1; 40/1964 Sb.: §165 odst.2; 40/1964 Sb.: §169 odst.2 písm.e); JUD5237CZ Cpjn 81/94; JUD15555CZ 21 Cdo 2204/99;

22/2005 Zastavení exekuce a odměna exekutora

Datum: 22.12.2003 · Sbírkové č.: 22/2005 · Sp. zn.: 19Co 559/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 3/2005 · Strana: 115 · Vztah k předpisu: 330/2001 Sb.: §11 odst.2;

23/2005 OZ:Neplatnost plné moci zástavního dlužníka k prodeji zastavené nemovitosti.

Datum: 16.11.2004 · Sbírkové č.: 23/2005 · Sp. zn.: 22 Cdo 1772/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 117 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §151f do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §151f; 40/1964 Sb.: §169 písm.c); JUD32793CZ II. ÚS 119/01; JUD15555CZ 21 Cdo 2204/99; JUD25209CZ 22 Cdo 1053/2001;

24/2005 OZ:Odstranění stavebních úprav provedených v bytě nájemcem bez souhlasu pronajímatele.

Datum: 14.01.2004 · Sbírkové č.: 24/2005 · Sp. zn.: 26 Cdo 821/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 121 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §165 do 31.12.1990; 40/1964 Sb.: §667 odst.2; 40/1964 Sb.: §694;

25/2005 OZ:Smlouva o sdružení a omezení práva účastníka vystoupit ze sdružení z vážných důvodů.

Datum: 30.11.2004 · Sbírkové č.: 25/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 1006/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 125 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §2 odst.3; 40/1964 Sb.: §838 odst.1;

26/2005 ObZ:Povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu a splatnost kupní ceny.

Datum: 10.11.2004 · Sbírkové č.: 26/2005 · Sp. zn.: 35 Odo 1183/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 128 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §340 odst.2; 513/1991 Sb.: §340; 513/1991 Sb.: §409; 513/1991 Sb.: §447; 513/1991 Sb.: §450; 513/1991 Sb.: §450 odst.3; 513/1991 Sb.: §450 odst.1; JUD22717CZ 29 Cdo 688/2000;

27/2005 ZKV:Návrh na prohlášení konkurzu a námitka promlčení.

Datum: 30.11.2004 · Sbírkové č.: 27/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 132/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 134 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §154 odst.4; 99/1963 Sb.: §211 odst.4; 99/1963 Sb.: §214 odst.2 písm.c); 40/1964 Sb.: §100 odst.1; 328/1991 Sb.: §1 odst.2; 328/1991 Sb.: §3 odst.4; 328/1991 Sb.: §4 odst.1; 328/1991 Sb.: §4 odst.2; 328/1991 Sb.: §12a odst.2; 328/1991 Sb.: §13 odst.6; 328/1991 Sb.: §13 odst.4; 328/1991 Sb.: §14 odst.1; 328/1991 Sb.: §20 odst.8; 513/1991 Sb.: §388 odst.1; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618; JUD13816CZ 31 Cdo 175/98; JUD26976CZ 29 Odo 306/2002; JUD26977CZ 29 Odo 257/2002; JUD27073CZ 29 Odo 326/2002;

28/2005 ZP:Nenároková složka mzdy a vnitřní mzdové předpisy.

Datum: 08.11.2004 · Sbírkové č.: 28/2005 · Sp. zn.: 21 Cdo 537/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2005 · Strana: 140 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §111; 65/1965 Sb.: §123; 1/1992 Sb.: §1; 1/1992 Sb.: §1 do 31.12.2000; 1/1992 Sb.: §2; 1/1992 Sb.: §2 do 31.12.2000; 1/1992 Sb.: §4 odst.2; 1/1992 Sb.: §4 odst.1; 1/1992 Sb.: §4 do 31.12.2000; 1/1992 Sb.: §4 odst.3; 1/1992 Sb.: §18 odst.2; 1/1992 Sb.: §18 do 31.12.2000; 1/1992 Sb.: §22 do 31.12.2000; JUD14200CZ 2 Cdon 1280/97;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.