Vydání 2/2005

Číslo: 2/2005 · Ročník: LVII

Obsah vydání 2/2005

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

7/2005 TZ:Opětovnost a zvlášť nebezpečná recidiva. Zákaz dvojího přičítání.

Datum: 27.04.2004 · Sbírkové č.: 7/2005 · Sp. zn.: 7 Tdo 410/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §31 odst.3; 140/1961 Sb.: §41 odst.1; 140/1961 Sb.: §88 odst.1; 140/1961 Sb.: §219 odst.2 písm.c); 140/1961 Sb.: §219; 140/1961 Sb.: §219 odst.1; 40/2009 Sb.: §219 odst.2 písm.c); 40/2009 Sb.: §219 odst.1; JUD3940CZ 4 To 35/91;

8/2005 Poškození cizí věci - výše škody na majetku, věc v podílovém spoluvlastnictví.

Datum: 04.02.2004 · Sbírkové č.: 8/2005 · Sp. zn.: 6 Tdo 67/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 41 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.12; 140/1961 Sb.: §201 odst.12 písm.d); 140/1961 Sb.: §201 písm.d); 40/2009 Sb.: §274 odst.2 písm.a); 40/2009 Sb.: §274 odst.1;

9/2005 TZ:Trestný čin podvodu spáchaný vylákáním úvěru do 31.12.1997.

Datum: 28.04.2004 · Sbírkové č.: 9/2005 · Sp. zn.: 8 Tdo 51/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 46 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250; JUD14682CZ 8 Tz 164/99; JUD24755CZ 8 Tz 303/2000;

10/2005 Vliv místa nepovoleného přechovávání zbraně na příslušnost soudu

Datum: 07.02.2003 · Sbírkové č.: 10/2005 · Sp. zn.: 10 Nt 303/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2005 · Strana: 59 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §185 odst.1; 141/1961 Sb.: §18 odst.1; 141/1961 Sb.: §177 písm.c);

11/2005 Důkaz výslechem osob odsouzených v dožádaném státě

Datum: 08.01.2003 · Sbírkové č.: 11/2005 · Sp. zn.: 5 To 187/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 2/2005 · Strana: 61 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §112 odst.2; 141/1961 Sb.: §211 odst.2 písm.a); 550/1992 Sb.: čl.3 odst.1; 550/1992 Sb.: čl.3;

12/2005 (218/2003 Sb.) TŘ:Prodloužení vazby mladistvého a příslušnost soudu.

Datum: 02.09.2004 · Sbírkové č.: 12/2005 · Sp. zn.: 8 Tvo 42/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 69 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §16; 141/1961 Sb.: §17; 141/1961 Sb.: §71 odst.7; 218/2003 Sb.: §47 odst.3;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

11/2005 Nařízení prodeje zástavy bez slyšení zástavního dlužníka

Datum: 30.12.2003 · Sbírkové č.: 11/2005 · Sp. zn.: 23Co 672/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 2/2005 · Strana: 57 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §200z odst.2;

12/2005 Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky

Datum: 28.07.2003 · Sbírkové č.: 12/2005 · Sp. zn.: 12 Co 377/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 2/2005 · Strana: 59 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §312;

13/2005 Důvodnost námitky promlčení.

Datum: 21.08.2003 · Sbírkové č.: 13/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 162/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §205a; 99/1963 Sb.: §211; 40/1964 Sb.: §100; 513/1991 Sb.: §387; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618; JUD23153CZ 25 Cdo 643/2000;

14/2005 ObchZ:Skutečná škoda.Ušlý zisk.

Datum: 20.02.2003 · Sbírkové č.: 14/2005 · Sp. zn.: 25 Cdo 986/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 67 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 40/1964 Sb.: §442 odst.1; 513/1991 Sb.: §373;

15/2005 (82/1998 Sb.):Vazba a náhrada škody způsobené při výkonu veřejné moci.

Datum: 26.11.2003 · Sbírkové č.: 15/2005 · Sp. zn.: 25 Cdo 882/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 71 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §67; 141/1961 Sb.: §73 odst.1 písm.b); 82/1998 Sb.: §5; 82/1998 Sb.: §9 odst.1 písm.a); 82/1998 Sb.: §9 odst.1; 82/1998 Sb.: §12 odst.1 písm.a); JUD14681CZ 25 Cdo 1800/98; JUD34393CZ 25 Cdo 1487/2001; JUD26743CZ 25 Cdo 1002/2002;

16/2005 ObchZ:Bezdůvodné obohacení získané přijetím plnění z obchodněprávního vztahu.

Datum: 27.08.2003 · Sbírkové č.: 16/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 813/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 77 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §5; 99/1963 Sb.: §120; 99/1963 Sb.: §241 odst.3 písm.b); 40/1964 Sb.: §20 odst.1; 40/1964 Sb.: §107; 40/1964 Sb.: §107 odst.2 písm.b); 40/1964 Sb.: §451; 40/1964 Sb.: §451 odst.2 písm.b); 40/1964 Sb.: §457 odst.2 písm.b); 40/1964 Sb.: §489; 513/1991 Sb.: §15 odst.3 písm.b); 513/1991 Sb.: §16 odst.3 písm.b); 513/1991 Sb.: §394 odst.2 písm.b); 513/1991 Sb.: §397 odst.2 písm.b); 513/1991 Sb.: §397; 513/1991 Sb.: §497; 513/1991 Sb.: §499; 513/1992 Sb.: §1; 513/1992 Sb.: §15; 513/1992 Sb.: §261; 513/1992 Sb.: §391; 513/1992 Sb.: §397; 513/1992 Sb.: §497; JUD15016CZ 25 Cdo 2251/99; JUD26780CZ 35 Odo 619/2002;

17/2005 Snížení počtu jednatelů společnosti s ručením omezeným a změna společenské smlouvy.

Datum: 30.10.2002 · Sbírkové č.: 17/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 269/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §20; 513/1991 Sb.: §135; 513/1991 Sb.: §194; 513/1991 Sb.: §194 odst.1; 513/1992 Sb.: §135; 513/1992 Sb.: §194 odst.1; 90/2012 Sb.: §147; 90/2012 Sb.: §194;

18/2005 ZKV:Lhůta k odvolání proti zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.

Datum: 31.07.2003 · Sbírkové č.: 18/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 184/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 89 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §90 odst.5; 99/1963 Sb.: §201 odst.5; 99/1963 Sb.: §218 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §229 odst.4 písm.b); 328/1991 Sb.: §4 odst.4; 328/1991 Sb.: §7 odst.4; 328/1991 Sb.: §12a odst.5; JUD32827CZ Pl. ÚS 44/02;

19/2005 ZKV:Určení neplatnosti smlouvy, jejímž předmětem je majetek sepsaný do konkurzní podstaty.

Datum: 31.07.2003 · Sbírkové č.: 19/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 10/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 94 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 odst.1 písm.c); 328/1991 Sb.: §6; 328/1991 Sb.: §12; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.c); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.d); 328/1991 Sb.: §14; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §19; 328/1991 Sb.: §45 odst.1; JUD12681CZ 3 Cz 61/87; JUD31378CZ III. ÚS 253/96; JUD14891CZ 21 Cdo 113/99; JUD22259CZ 20 Cdo 1828/2000; JUD23037CZ 21 Cdo 679/2001;

20/2005 ZP:Prodlužování sjednané zkušební doby při překážkách v práci.

Datum: 29.01.2004 · Sbírkové č.: 20/2005 · Sp. zn.: 21 Cdo 1807/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2005 · Strana: 101 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §31 odst.1; 65/1965 Sb.: §31 odst.2; 65/1965 Sb.: §58 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.