Vydání 10/2005

Číslo: 10/2005 · Ročník: LVII

Obsah vydání 10/2005

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

55/2005 TZ: Zpronevěra. Zaplacení kupní ceny. Započtení pohledávky.

Datum: 18.08.2004 · Sbírkové č.: 55/2005 · Sp. zn.: 5 Tdo 881/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 343 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §248; 40/1964 Sb.: §580; 40/1964 Sb.: §601;

56/2005 TZ: Vydírání. Výchova nezletilého dítěte.

Datum: 05.01.2005 · Sbírkové č.: 56/2005 · Sp. zn.: 5 Tdo 1439/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 351 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §235 odst.1; 141/1961 Sb.: §235 odst.1; JUD6134CZ 10/1979; JUD19849CZ 43/1996;

57/2005 TZ: Řízení proti uprchlému. Řízení o stížnosti pro porušení zákona. Dovolání.

Datum: 10.12.2003 · Sbírkové č.: 57/2005 · Sp. zn.: 6 Tdo 1426/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 359 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §258 odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.d); 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.d; 141/1961 Sb.: §302; 141/1961 Sb.: §305;

58/2005 TŘ: Protokol o hlavním líčení. Právo seznámit se s obsahem zvukového záznamu.

Datum: 20.04.2005 · Sbírkové č.: 58/2005 · Sp. zn.: 4 Tz 7/2005 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 373 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §55b odst.1; 141/1961 Sb.: §55b; 141/1961 Sb.: §55b odst.2; 141/1961 Sb.: §57 odst.1;

59/2005 TZ: Trestný čin krádeže. Pomoc k trestnému činu. Loupež. Spolupachatelství. Dokonání.

Datum: 24.03.2005 · Sbírkové č.: 59/2005 · Sp. zn.: 5 Tdo 365/2005 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 381 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §9 odst.2 písm.c); 140/1961 Sb.: §10 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §234 odst.1; 140/1961 Sb.: §234 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §247 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §247 odst.1; 34/1968 Sb.;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

83/2005 Vstup do řízení na místo dosavadního účastníka

Datum: 03.01.2005 · Sbírkové č.: 83/2005 · Sp. zn.: 12 Cmo 255/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 10/2005 · Strana: 456 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107a;

84/2005 OSŘ: Řízení o dědictví. Sporné skutečnosti. Lhůta k podání žaloby dědicem.

Datum: 15.07.2004 · Sbírkové č.: 84/2005 · Sp. zn.: 30 Cdo 493/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 457 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175k odst.2; 99/1963 Sb.: §175k odst.1; JUD10235CZ 2 Cdon 1363/96;

85/2005 OSŘ: Výkon rozhodnutí. Vylučovací žaloba. Zúžení společného jmění manželů.

Datum: 28.07.2004 · Sbírkové č.: 85/2005 · Sp. zn.: 20 Cdo 1389/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 464 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §262a odst.2; 99/1963 Sb.: §267 odst.1; 40/1964 Sb.: §143a odst.4;

86/2005 Výkon rozhodnutí prodejem nemovitosti a konkurs na majetek povinného

Datum: 15.12.2004 · Sbírkové č.: 86/2005 · Sp. zn.: 20 Co 471/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Praze · Vydání: 10/2005 · Strana: 468 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §337h; 99/1963 Sb.: §338zi; 328/1991 Sb.;

87/2005 OZ: Odpovědnost za škodu. Vytěžení pěstebního materiálu - lesní školky. Součást pozemku.

Datum: 31.08.2004 · Sbírkové č.: 87/2005 · Sp. zn.: 25 Cdo 73/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §118; 40/1964 Sb.: §120 odst.1; 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 229/1991 Sb.: §2 odst.2; 289/1995 Sb.: §2 písm.c); 289/1995 Sb.: §3 odst.2;

88/2005 Dědění. Allografní závěť. Způsobilost svědka allografní závěti. Neplatnost závěti.

Datum: 22.09.2004 · Sbírkové č.: 88/2005 · Sp. zn.: 30 Cdo 1765/2004 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 478 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §41 odst.1; 40/1964 Sb.: §41; 40/1964 Sb.: §476e; 40/1964 Sb.: §476 odst.1; 40/1964 Sb.: §476f; 40/1964 Sb.: §476f odst.1; 40/1964 Sb.: §476c; 89/2012 Sb.: §576; 89/2012 Sb.: §1535; 89/2012 Sb.: §1539; 89/2012 Sb.: §1540; JUD10718CZ 2 Cdon 988/96; JUD33897CZ 30 Cdo 164/2004;

89/2005 Obchodní společnosti. Převzetí obchodního jména nástupnickou společností.

Datum: 22.09.2004 · Sbírkové č.: 89/2005 · Sp. zn.: 32 Odo 47/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 485 · Vztah k předpisu: 92/1991 Sb.: §18; 513/1991 Sb.: §5; 513/1991 Sb.: §11 odst.3; 513/1991 Sb.: §110; 513/1991 Sb.: §125 odst.1 písm.d);

90/2005 (328/1991 Sb.): Konkurs. Pravost , výše a pořadí pohledávek. Pohledávka za podstatou.

Datum: 29.09.2004 · Sbírkové č.: 90/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 198/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 492 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §31 odst.2;

91/2005 ZP: Pracovní poměr. Potvrzení o zaměstnání. Právo zaměstnance na pravdivost údajů..

Datum: 24.09.2004 · Sbírkové č.: 91/2005 · Sp. zn.: 21 Cdo 981/2004 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2005 · Strana: 498 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §60 odst.2; 65/1965 Sb.: §60; 65/1965 Sb.: §60 odst.3; 65/1965 Sb.: §60 odst.4; 108/1994 Sb.: §3; 262/2006 Sb.: §313;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.