Vydání 1/2005

Číslo: 1/2005 · Ročník: LVII

Obsah vydání 1/2005

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/2005 TŘ:Poučení oprávněného o obsahových náležitostech odvolání.

Datum: 17.12.2003 · Sbírkové č.: 1/2005 · Sp. zn.: 7 Tdo 1464/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2005 · Strana: 2 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §249 odst.1; 141/1961 Sb.: §251 odst.1; 141/1961 Sb.: §253 odst.4; 141/1961 Sb.: §253 odst.3; 141/1961 Sb.: §265a a násl.; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.l; 141/1961 Sb.: §385;

2/2005 Výkon nařízeného trestu obecně prospěšných prací - řádný život, druh práce a místo jeho výkonu. Přeměna na nepodmíněný trest.

Datum: 08.04.2003 · Sbírkové č.: 2/2005 · Sp. zn.: 4 Tz 16/2003 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2005 · Strana: 5 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §45a odst.3; 140/1961 Sb.: §45a; 141/1961 Sb.: §226 odst.1; 141/1961 Sb.: §335; 141/1961 Sb.: §335 a násl.; 141/1961 Sb.: §336 odst.2; 141/1961 Sb.: §340b; 40/2009 Sb.: §62;

3/2005 Podmíněné zastavení trestního stíhání a doznání k činu

Datum: 19.08.2003 · Sbírkové č.: 3/2005 · Sp. zn.: 10 To 336/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/2005 · Strana: 12 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §13; 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 141/1961 Sb.: §307 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §307 odst.1 písm.a);

4/2005 Zmocněnec poškozených a náhrada nákladů zmocněnce

Datum: 23.07.2003 · Sbírkové č.: 4/2005 · Sp. zn.: 12 To 335/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/2005 · Strana: 14 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §44 odst.2; 141/1961 Sb.: §51a; 141/1961 Sb.: §151; 141/1961 Sb.: §154;

5/2005 TZ:Usnesení o prohlášení konkurzu a jeho dodatečné zrušení.

Datum: 10.12.2003 · Sbírkové č.: 5/2005 · Sp. zn.: 5 Tdo 1274/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2005 · Strana: 16 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §65; 140/1961 Sb.: §126; 140/1961 Sb.: §126 odst.1;

6/2005 TZ:Zvýhodňování věřitele. Zmaření uspokojení věřitele a škoda.

Datum: 10.03.2004 · Sbírkové č.: 6/2005 · Sp. zn.: 8 Tdo 242/2004 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2005 · Strana: 26 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §256a odst.3; 140/1961 Sb.: §256; 140/1961 Sb.: §256a odst.2; 140/1961 Sb.: §256a; 140/1961 Sb.: §256 odst.1; 140/1961 Sb.: 256a; 140/1961 Sb.: 256; 328/1991 Sb.: §32; 328/1991 Sb.: 32; 40/2009 Sb.: §256a; 40/2009 Sb.: §256a odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2005 (200/1999 Sb.):Lhůta pro výkon rozhodnutí obce o uložení pokuty.

Datum: 29.01.2004 · Sbírkové č.: 1/2005 · Sp. zn.: 20 Cdo 2208/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2005 · Strana: 1 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1; 71/1967 Sb.: §71 odst.3; 200/1990 Sb.: §88 odst.1; 200/1990 Sb.; 327/1991 Sb.: §70 odst.3; 337/1992 Sb.: §1 odst.4; 337/1992 Sb.: §70; 337/1992 Sb.: §99; 128/2000 Sb.: §147 odst.3; JUD1452CZ 11 Co 84/72; JUD12565CZ 21 Cdo 1887/98; JUD70599CZ 20 Cdo 1131/2001; JUD26429CZ 20 Cdo 984/2002;

2/2005 Exekuční titul pro pohledávku proti správci podstaty a pasivní legitimace

Datum: 28.11.2003 · Sbírkové č.: 2/2005 · Sp. zn.: 21 Cdo 528/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/2005 · Strana: 6 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.e); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.c); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.d); 328/1991 Sb.: §20 odst.1; 328/1991 Sb.: §27 odst.2; 328/1991 Sb.: §27 odst.1; 328/1991 Sb.: §31 odst.2; 120/2001 Sb.: §37; 120/2001 Sb.: §44; JUD15549CZ 20 Cdo 1105/2000;

3/2005 Postup při výkonu rozhodnutí vyklizením bytu

Datum: 20.08.2003 · Sbírkové č.: 3/2005 · Sp. zn.: 24Co 206/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1/2005 · Strana: 10 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §160 odst.3; 99/1963 Sb.: §343 odst.3; 120/2001 Sb.: §42; 120/2001 Sb.: §44 odst.2;

4/2005 OZ:Odpovědnost za škodu způsobenou rozhodnutím o vazbě.

Datum: 19.06.2003 · Sbírkové č.: 4/2005 · Sp. zn.: 25 Cdo 745/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2005 · Strana: 12 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §445; 40/1964 Sb.: §446; 40/1964 Sb.: §447 odst.1; 58/1969 Sb.: §2; 58/1969 Sb.: §5 odst.1; 58/1969 Sb.: §20; 58/1969 Sb.: §21; 82/1998 Sb.: §36; JUD3542CZ 1 Cz 47/88; JUD71571CZ 25 Cdo 2035/2000;

5/2005 OZ:Nárok na vrácení vzájemného plnění z kupní smlouvy.

Datum: 20.08.2002 · Sbírkové č.: 5/2005 · Sp. zn.: 25 Cdo 2107/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2005 · Strana: 18 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §457; 40/1964 Sb.: §868;

6/2005 OZ:Vydědění potomků.

Datum: 20.01.2004 · Sbírkové č.: 6/2005 · Sp. zn.: 30 Cdo 2214/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2005 · Strana: 22 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175q; 40/1964 Sb.: §469a odst.2; 40/1964 Sb.: §469a odst.1; 40/1964 Sb.: §469a; 40/1964 Sb.: §469a odst.3; 40/1964 Sb.: §473 odst.2; JUD9596CZ 6 Co 10/96;

7/2005 (116/1990 Sb.):Neplatnost smlouvy o nájmu nebytových prostor před 3.12.1999.

Datum: 20.01.2004 · Sbírkové č.: 7/2005 · Sp. zn.: 31 Cdo 1895/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 1/2005 · Strana: 30 · Vztah k předpisu: 116/1990 Sb.: §3 odst.2; 116/1990 Sb.: §3 odst.2 do 2.12.1999; JUD14694CZ 2 Cdon 1502/97; JUD14695CZ 2 Cdon 1928/97; JUD15515CZ 2 Cdon 1548/97; JUD14696CZ 20 Cdo 1582/98; JUD22774CZ 20 Cdo 1506/99; JUD24282CZ 26 Cdo 586/99; JUD67976CZ 28 Cdo 1364/2001;

8/2005 ZKV:Účinky vyloučení sporné pohledávky z majetku konkurzní podstaty.

Datum: 24.09.2003 · Sbírkové č.: 8/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 361/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2005 · Strana: 37 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.c); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §27 odst.6; 328/1991 Sb.: §27 odst.6 písm.c);

9/2005 ZKV:Zánik zástavního práva v konkurzu. Solidární dluh.

Datum: 24.09.2003 · Sbírkové č.: 9/2005 · Sp. zn.: 29 Odo 604/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2005 · Strana: 40 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §170 odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §511 odst.1; 40/1964 Sb.: §559 odst.1; 328/1991 Sb.: §19; 328/1991 Sb.: §27; JUD31378CZ III. ÚS 253/96;

10/2005 ZP:Porušení právní povinnosti v rámci plnění úkolů zaměstnavatele.Platnost právních úkonů.

Datum: 05.02.2004 · Sbírkové č.: 10/2005 · Sp. zn.: 21 Cdo 1769/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2005 · Strana: 48 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §118a odst.3; 65/1965 Sb.: §9; 65/1965 Sb.: §10; 65/1965 Sb.: §20 odst.2; 65/1965 Sb.: §187 odst.2; 65/1965 Sb.: §187 odst.1; 65/1965 Sb.: §190 odst.1; 65/1965 Sb.: §195; 65/1965 Sb.: §195 odst.2; 65/1965 Sb.: §202 odst.1; 65/1965 Sb.: §244 odst.1; 2/1993 Sb.: čl.2 odst.3; 262/2006 Sb.: §265; JUD6478CZ 6 Cdo 127/94; JUD31271CZ I. ÚS 27/96;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.