Vydání 8/2004

Číslo: 8/2004 · Ročník: LVI

Obsah vydání 8/2004

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

33/2004 TZ:Materiální podmínka trestného činu

Datum: 29.01.2003 · Sbírkové č.: 33/2004 · Sp. zn.: 6 Tdo 986/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2004 · Strana: 202 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.4; 140/1961 Sb.: §3 odst.2; 140/1961 Sb.: §16 odst.1; 140/1961 Sb.: §152 odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.g; 563/1991 Sb.: §11; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.6; 237/1995 Sb.: §2 odst.1; 121/2000 Sb.: §36 odst.3; 121/2000 Sb.: §45 odst.2; 121/2000 Sb.: §50 odst.3; 121/2000 Sb.: §50 odst.5; 121/2000 Sb.: §50 odst.2; JUD24857CZ 5 Tz 75/2001;

34/2004 Záruka za další chování obviněného při rozhodování o vazbě. Podvod - vrácení podvodně vylákaných peněz.

Datum: 30.06.2003 · Sbírkové č.: 34/2004 · Sp. zn.: 4 To 558/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 8/2004 · Strana: 214 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §67 písm.a) a c); 141/1961 Sb.: §73 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §77 odst.2; 141/1961 Sb.: §77 odst.1; 85/1996 Sb.: §3 odst.1; 40/2009 Sb.: §209;

35/2004 Zákaz reformace in peius v novém řízení po zrušení rozhodnutí

Datum: 30.07.2003 · Sbírkové č.: 35/2004 · Sp. zn.: 5 To 66/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 8/2004 · Strana: 217 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §140 odst.2; 140/1961 Sb.: §140 odst.1; 141/1961 Sb.: §259 odst.4; 141/1961 Sb.: §264 odst.2; JUD28006CZ 6 Tdo 491/2003;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

68/2004 OSŘ:Dopravce a břemeno tvrzení a důkazní břemeno

Datum: 23.10.2002 · Sbírkové č.: 68/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 799/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2004 · Strana: 334 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §120 písm.h); 99/1963 Sb.: §241 odst.3; 8/1985 Sb.:;

69/2004 Vydání věci správci konkurzní podstaty třetí osobou

Datum: 08.11.2001 · Sbírkové č.: 69/2004 · Sp. zn.: 1 Ko 68/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/2004 · Strana: 338 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §17 odst.2; 328/1991 Sb.: §17 odst.1; 328/1991 Sb.: §18 odst.3; 328/1991 Sb.: §18 odst.4; 328/1991 Sb.: §19 odst.2;

70/2004 Zpětvzetí návrhu na prohlášení konkurzu

Datum: 13.04.2001 · Sbírkové č.: 70/2004 · Sp. zn.: 96 K 68/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 8/2004 · Strana: 340 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §146 odst.2; 328/1991 Sb.: §4 odst.5; 328/1991 Sb.: §4 odst.4;

71/2004 Dodatečné uznání pohledávky správcem konkurzní podstaty

Datum: 03.09.2002 · Sbírkové č.: 71/2004 · Sp. zn.: 13 Cmo 150/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 8/2004 · Strana: 341 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §142 odst.1; 99/1963 Sb.: §224 odst.1; 328/1991 Sb.: §24 odst.3; 328/1991 Sb.: §25a odst.3; 328/1991 Sb.: §25a odst.1;

72/2004 Označení movité věci v žalobě o určení vlastnického práva k ní

Datum: 03.10.2002 · Sbírkové č.: 72/2004 · Sp. zn.: 22 Cdo 1474/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2004 · Strana: 344 · Vztah k předpisu: 946/1811 Sb.z.s.: §370; 99/1963 Sb.: §43 odst.1; 99/1963 Sb.: §43 odst.2; 99/1963 Sb.: §130; 99/1963 Sb.: §243b odst.3; 40/1964 Sb.: §126; 89/2012 Sb.: §1041;

73/2004 Záloha na náklady důkazu a stát jako účastník řízení

Datum: 12.02.2003 · Sbírkové č.: 73/2004 · Sp. zn.: 35 Co 40/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ústí nad Labem - pobočka Liberec · Vydání: 8/2004 · Strana: 347 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138 odst.1; 99/1963 Sb.: §141 odst.1; 99/1963 Sb.: §141 odst.2; 99/1963 Sb.: §148 odst.1;

74/2004 OSŘ:Výkon rozhodnutí na majetek patřící do zaniklého SJM

Datum: 26.11.2003 · Sbírkové č.: 74/2004 · Sp. zn.: 20 Cdo 238/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2004 · Strana: 349 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §262a odst.1; 99/1963 Sb.: §267; 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.f); 40/1964 Sb.: §853; JUD517CZ 5 Cz 77/66; JUD1491CZ 5 Co 620/72; JUD28569CZ 20 Cdo 1054/2002;

75/2004 OZ:Nemovitost jako příslušenství věci hlavní a převod vlastnictví

Datum: 11.09.2003 · Sbírkové č.: 75/2004 · Sp. zn.: 31 Cdo 2772/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 8/2004 · Strana: 353 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §46 odst.2; 40/1964 Sb.: §119 odst.2; 40/1964 Sb.: §121 odst.1; 40/1964 Sb.: §588; JUD22727CZ 28 Cdo 133/2001;

76/2004 Zajištění pohledávky v konkurzu zástavním právem

Datum: 27.08.2003 · Sbírkové č.: 76/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 820/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2004 · Strana: 358 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151i; 40/1964 Sb.: §151h; 40/1964 Sb.: §167; 328/1991 Sb.: §23 odst.2; 328/1991 Sb.: §24 odst.1; 328/1991 Sb.: §25 odst.1; 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 328/1991 Sb.: §28 odst.5; 328/1991 Sb.: §28; 89/2012 Sb.: §1336; JUD65987CZ 70/2000;

77/2004 Příčinná souvislost a škoda na zdraví

Datum: 22.08.2002 · Sbírkové č.: 77/2004 · Sp. zn.: 25 Cdo 2126/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2004 · Strana: 367 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §415; 40/1964 Sb.: §420 odst.3; 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 40/1964 Sb.: §438; 40/1964 Sb.: §438 odst.1; 40/1964 Sb.: §439; 89/2012 Sb.: §2915;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.