Vydání 7/2004

Číslo: 7/2004 · Ročník: LVI

Obsah vydání 7/2004

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

29/2004 TŘ:Nepřípustnost revize výroků a částí řízení na podkladě nového dovolání

Datum: 17.12.2003 · Sbírkové č.: 29/2004 · Sp. zn.: 6 Tdo 1407/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2004 · Strana: 164 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265d odst.1; 141/1961 Sb.: §265e odst.2; 141/1961 Sb.: §265a odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §265a odst.2; 141/1961 Sb.: §265b; 141/1961 Sb.: §265i; 141/1961 Sb.: §265a odst.1; 141/1961 Sb.: §265d odst.2; 141/1961 Sb.: §265i odst.3; 141/1961 Sb.: §265e odst.1; 141/1961 Sb.: §265e odst.3; JUD73951CZ 7 Tdo 840/2002;

30/2004 TZ:Trestný čin zpronevěry při neoprávněném užívání cizí věci

Datum: 25.11.2003 · Sbírkové č.: 30/2004 · Sp. zn.: 6 Tdo 1225/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2004 · Strana: 171 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §88 odst.1; 140/1961 Sb.: §89 odst.11; 140/1961 Sb.: §89 odst.12; 140/1961 Sb.: §248 odst.1; 140/1961 Sb.: §248 odst.2; 140/1961 Sb.: §248; 140/1961 Sb.: §249; JUD23087CZ Tpjn 304/2001;

31/2004 TZ:Zneužívání pravomoci veřejného činitele a vydírání

Datum: 03.12.2003 · Sbírkové č.: 31/2004 · Sp. zn.: 5 Tdo 1293/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2004 · Strana: 179 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.9; 140/1961 Sb.: §158 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §235 odst.1; 141/1961 Sb.: §158 odst.1; 283/1991 Sb.: §2 odst.1 písm.d); 40/2009 Sb.: §158 odst.1 písm.a);

32/2004 TZ:Vrácení peněz při dokonání trestného činu podvodu.Pokračování v trestném činu

Datum: 10.12.2003 · Sbírkové č.: 32/2004 · Sp. zn.: 6 Tdo 1314/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2004 · Strana: 185 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §88 odst.1; 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 140/1961 Sb.: §89 odst.11; 140/1961 Sb.: §250; 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.f); 141/1961 Sb.: §11 odst.2; 141/1961 Sb.: §12 odst.2; 141/1961 Sb.: §174a odst.1; 141/1961 Sb.: §174 odst.2 písm.e); 2/1993 Sb.: čl.40 odst.5; 40/2009 Sb.: §89 odst.3; JUD1537CZ 3/1972; JUD2024CZ 27/1977; JUD3096CZ 20/1985; JUD5872CZ 15/1996; JUD23936CZ 34/2000; JUD70496CZ 11 Tz 294/2001; JUD73879CZ 49/2002;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

61/2004 Náklady řízení a jednoduchost určitého druhu sporů

Datum: 17.01.2003 · Sbírkové č.: 61/2004 · Sp. zn.: 36 Co 99/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7/2004 · Strana: 292 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §151 odst.2; 177/1996 Sb.:; 484/2000 Sb.: §3;

62/2004 OSŘ:Námitka neúplnosti šetření o pobytu účastníka při výkonu rozhodnutí

Datum: 25.10.2002 · Sbírkové č.: 62/2004 · Sp. zn.: 20 Cdo 554/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2004 · Strana: 294 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §29 odst.3; 99/1963 Sb.: §158 odst.2; 99/1963 Sb.: §159 odst.1; 99/1963 Sb.: §161; 99/1963 Sb.: §162; 99/1963 Sb.: §237 odst.1; 99/1963 Sb.: §251 odst.3; JUD15547CZ 20 Cdo 2475/98; JUD23350CZ 20 Cdo 970/2001;

63/2004 OSŘ:Nevhodnost výkonu rozhodnutí postižením členských práv v družstvu

Datum: 26.09.2002 · Sbírkové č.: 63/2004 · Sp. zn.: 20 Cdo 101/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2004 · Strana: 298 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §257; 99/1963 Sb.: §264 odst.1; 99/1963 Sb.: §312 odst.2; 99/1963 Sb.: §313 až 316; 99/1963 Sb.: §320 odst.2; 99/1963 Sb.: §320 odst.1; 99/1963 Sb.: §320a; 99/1963 Sb.: §320; 513/1991 Sb.: §231 odst.1; 513/1991 Sb.: §233;

64/2004 OZ:Neplatnost právního úkonu týkajícího se zástavy

Datum: 16.07.2003 · Sbírkové č.: 64/2004 · Sp. zn.: 21 Cdo 296/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2004 · Strana: 305 · Vztah k předpisu: 40/1963 Sb.: §39; 40/1963 Sb.: §163 odst.2; 40/1963 Sb.: §163 odst.1; 40/1963 Sb.: §420; 99/1963 Sb.: §336a odst.2; 99/1963 Sb.: §337b odst.5; 99/1963 Sb.: §337h odst.2; 99/1963 Sb.: §337c odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §337c odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §39 odst.3; 40/1964 Sb.: §151n; 40/1964 Sb.: §151e odst.2; 40/1964 Sb.: §151a odst.1; 40/1964 Sb.: §151e odst.3; 40/1964 Sb.: §163 odst.1; 40/1964 Sb.: §164; 40/1964 Sb.: §165 odst.2; 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §420 odst.3; 26/2000 Sb.: §337c odst.2 písm.c);

65/2004 OZ:Odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravního prostředku

Datum: 23.04.2003 · Sbírkové č.: 65/2004 · Sp. zn.: 25 Cdo 1520/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2004 · Strana: 314 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §91 odst.1; 99/1963 Sb.: §91 odst.2; 99/1963 Sb.: §153 odst.2; 99/1963 Sb.: §206; 99/1963 Sb.: §212 odst.2; 99/1963 Sb.: §212 odst.1; 40/1964 Sb.: §322; 40/1964 Sb.: §427; 40/1964 Sb.: §822; 492/1991 Sb.: §3; 492/1991 Sb.: §7 odst.1; 492/1991 Sb.: §9 odst.2; JUD71649CZ 25 Cdo 499/2002;

66/2004 OZ:Zrušení společného nájmu nebytových prostor manžely

Datum: 22.08.2002 · Sbírkové č.: 66/2004 · Sp. zn.: 26 Cdo 2659/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2004 · Strana: 320 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §150 odst.3; 40/1964 Sb.: §239 odst.1; 40/1964 Sb.: §705 odst.3; 40/1964 Sb.: §705 odst.2; 40/1964 Sb.: §853; 116/1990 Sb.:; 116/1990 Sb.: §705 odst.2;

67/2004 Neplatnost kupní smlouvy o převodu nemovitostí

Datum: 12.09.2002 · Sbírkové č.: 67/2004 · Sp. zn.: 22 Cdo 2127/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7/2004 · Strana: 328 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §35 odst.2; 40/1964 Sb.: §41 odst.1; 40/1964 Sb.: §41; 40/1964 Sb.: §457; 40/1964 Sb.: §589; 89/2012 Sb.: §576; 89/2012 Sb.: §2079; JUD10647CZ 3 Cdon 1248/96;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.