Vydání 6/2004

Číslo: 6/2004 · Ročník: LVI

Obsah vydání 6/2004

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

23/2004 TZ:Zpronevěra

Datum: 09.04.2003 · Sbírkové č.: 23/2004 · Sp. zn.: 5 Tdo 216/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2004 · Strana: 126 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §39a odst.2 písm.b); 140/1961 Sb.: §49 odst.1; 140/1961 Sb.: §50 odst.1; 140/1961 Sb.: §248;

24/2004 TZ:Zpronevěra, účastenství a pomoc

Datum: 30.10.2003 · Sbírkové č.: 24/2004 · Sp. zn.: 6 Tdo 1173/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2004 · Strana: 138 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9 odst.2; 140/1961 Sb.: §10 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §248;

25/2004 TZ:Určení výše škody

Datum: 16.12.2003 · Sbírkové č.: 25/2004 · Sp. zn.: 4 Tz 152/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2004 · Strana: 144 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.12; 140/1961 Sb.: §247 odst.3 písm.b); 140/1961 Sb.: §247 odst.1; 588/1992 Sb.: §3-5 do 30.4.2004; 588/1992 Sb.: §7 do 30.4.2004;

26/2004 TZ:Porušení povinnosti v řízení o konkurzu

Datum: 23.07.2003 · Sbírkové č.: 26/2004 · Sp. zn.: 7 Tdo 107/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2004 · Strana: 149 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §125 odst.1; 140/1961 Sb.: §126 odst.2; 105/2000 Sb.;

27/2004 TŘ:Řízení o odvolání

Datum: 29.10.2003 · Sbírkové č.: 27/2004 · Sp. zn.: 5 Tdo 1205/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2004 · Strana: 156 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §249 odst.1; 141/1961 Sb.: §249 odst.2; 141/1961 Sb.: §251 odst.1; 141/1961 Sb.: §253 odst.3;

28/2004 Obnova řízení a pravomoc soudu

Datum: 06.11.2003 · Sbírkové č.: 28/2004 · Sp. zn.: 13 To 325/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové - pobočka Pardubice · Vydání: 6/2004 · Strana: 160 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §21 odst.2; 542/1992 Sb.: čl.1 odst.2; 4/1993 Sb.; 25/1993 Sb.: čl.II bod 7; 209/1993 Sb.: čl.6;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

50/2004 OSŘ:Pravomoc soudu a dohoda účastníků

Datum: 28.08.2002 · Sbírkové č.: 50/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 524/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2004 · Strana: 242 · Vztah k předpisu: 97/1963 Sb.: §37 odst.3; 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §11; 99/1963 Sb.: §11 odst.3; 99/1963 Sb.: §89a; 99/1963 Sb.: §89a odst.3; 99/1963 Sb.: §104 odst.1;

51/2004 OSŘ:Výkon rozhodnutí prodejem nemovitostí

Datum: 24.10.2002 · Sbírkové č.: 51/2004 · Sp. zn.: 20 Odo 1905/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2004 · Strana: 245 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §338d; 99/1963 Sb.: §338d odst.2;

52/2004 Zachování lhůty k podání námitek proti příkazu o úhradě nákladů exekuce

Datum: 14.08.2002 · Sbírkové č.: 52/2004 · Sp. zn.: 27 Nc 66/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Okresní soud Žďár nad Sázavou · Vydání: 6/2004 · Strana: 248 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §57; 99/1963 Sb.: §58; 120/2001 Sb.: §88 odst.3;

53/2004 OZ:Odporovatelnost - osoby blízké

Datum: 01.08.2002 · Sbírkové č.: 53/2004 · Sp. zn.: 21 Cdo 2192/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2004 · Strana: 249 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §18; 40/1964 Sb.: §20; 40/1964 Sb.: §42a odst.2; 40/1964 Sb.: §42a; 40/1964 Sb.: §116; 40/1964 Sb.: §117; 40/1964 Sb.: §853;

54/2004 OZ:Zrušení práva společného nájmu bytu

Datum: 22.08.2002 · Sbírkové č.: 54/2004 · Sp. zn.: 26 Cdo 2754/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2004 · Strana: 255 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153 odst.2; 40/1964 Sb.: §3; 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §705 odst.6; 40/1964 Sb.: §712 odst.3; 40/1964 Sb.: §712 odst.6; JUD4071CZ 2 Cdo 6/92; JUD4072CZ 2 Cdo 10/92; JUD9552CZ 2 Cdon 568/97; JUD15375CZ 26 Cdo 60/99;

55/2004 OZ:Nemovitost jako předmět výpůjčky a tichý společník

Datum: 04.09.2002 · Sbírkové č.: 55/2004 · Sp. zn.: 22 Cdo 522/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2004 · Strana: 261 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §51; 40/1964 Sb.: §659 až 662; 40/1964 Sb.: §659; 40/1964 Sb.: §673 odst.1; 40/1964 Sb.: §674 odst.1; 513/1991 Sb.: §269; 513/1991 Sb.: §673 odst.1; 513/1991 Sb.: §674;

56/2004 ObZ:Porušení smluvní povinnosti ve vztahu k poškozenému

Datum: 25.03.2003 · Sbírkové č.: 56/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 379/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2004 · Strana: 265 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §50; 40/1964 Sb.: §415; 40/1964 Sb.: §420; 109/1964 Sb.: §1 k 30.11.1990; 109/1964 Sb.: §22; 109/1964 Sb.: §352; 513/1991 Sb.: §763 odst.1;

57/2004 Výživné nezletilého dítěte placené na účet rodičů

Datum: 24.10.2002 · Sbírkové č.: 57/2004 · Sp. zn.: 29 Co 329/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2004 · Strana: 274 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §85a odst.2;

58/2004 Jednání více jednatelů současně

Datum: 20.08.2002 · Sbírkové č.: 58/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 198/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2004 · Strana: 276 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §28 odst.1 písm.e); 513/1991 Sb.: §133 odst.1; 513/1991 Sb.: §133; 513/1991 Sb.: §133 odst.2; 90/2012 Sb.: §194;

59/2004 Obz:Směnky a promlčení

Datum: 22.08.2002 · Sbírkové č.: 59/2004 · Sp. zn.: 25 Cdo 1839/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2004 · Strana: 280 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §112; 513/1991 Sb.: §334 odst.1; 513/1991 Sb.: §334; 513/1991 Sb.: §402; 89/2012 Sb.: §645; 89/2012 Sb.: §646; 89/2012 Sb.: §647; 89/2012 Sb.: §648; 89/2012 Sb.: §649; 89/2012 Sb.: §650; 89/2012 Sb.: §651; 89/2012 Sb.: §652; 89/2012 Sb.: §653; JUD9554CZ 3 Cdon 69/96; JUD12577CZ 5 Cmo 14/97; JUD14811CZ 9 Cmo 306/97; JUD22751CZ 25 Cdo 2895/99; JUD22644CZ 20 Cdo 723/2000;

60/2004 Vyrovnání a uplatnění nevykonatelné pohledávky

Datum: 10.10.2002 · Sbírkové č.: 60/2004 · Sp. zn.: 13 Cmo 115/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 6/2004 · Strana: 287 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §59 písm.a); 21/1992 Sb.: §29 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.