Vydání 5/2004

Číslo: 5/2004 · Ročník: LVI

Obsah vydání 5/2004

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

22/2004 Podmíněné odsouzení - rozhodnutí o ponechání podmíněného odsouzení v platnosti.

Datum: 05.02.2004 · Sbírkové č.: 22/2004 · Sp. zn.: Tpjn 300/2003 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 5/2004 · Strana: 126 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §60 odst.2; 140/1961 Sb.: §60 odst.1 písm.b); 140/1961 Sb.: §60 od 1.1.2002; 140/1961 Sb.: §60 odst.1; 140/1961 Sb.: §82 do 31.12.2001; 40/2009 Sb.: §83 odst.1; JUD2490CZ 56/1979;

Rozhodnutí ve věcech trestních

17/2004 TZ:Poškozování věřitele

Datum: 25.06.2003 · Sbírkové č.: 17/2004 · Sp. zn.: 3 Tdo 327/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2004 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 191/1950 Sb.: §32 odst.1; 140/1961 Sb.: §256 odst.2 písm.a); 140/1961 Sb.: §256 odst.4; 140/1961 Sb.: §256; 140/1961 Sb.: §256 odst.1 písm.a); 29/2000 Sb.; 40/2009 Sb.: §256 odst.2 písm.a);

18/2004 TŘ:Uplatnění nároku na náhradu škody poškozeného

Datum: 25.06.2003 · Sbírkové č.: 18/2004 · Sp. zn.: 3 To 489P/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 5/2004 · Strana: 107 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §59 odst.2; 141/1961 Sb.: §44 odst.3; 141/1961 Sb.: §206 odst.3; 141/1961 Sb.: §206 odst.4; 141/1961 Sb.: §206 odst.2; 141/1961 Sb.: §229 odst.1;

19/2004 Odposlech a záznam telekomunikačního provozu a propadnutí věci - uložení jako trestu společného více obžalovaným. Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Datum: 09.10.2003 · Sbírkové č.: 19/2004 · Sp. zn.: 2 To 144/03 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2004 · Strana: 111 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §7 odst.1; 140/1961 Sb.: §41 odst.2; 140/1961 Sb.: §55; 140/1961 Sb.: §73 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §187; 140/1961 Sb.: §187 odst.2; 140/1961 Sb.: §188; 141/1961 Sb.: §88; 141/1961 Sb.: §120 odst.3; 141/1961 Sb.: §176 odst.2; 167/1998 Sb.: §3; 167/1998 Sb.: §4; 167/1998 Sb.: Přílohy 1-9; 40/2009 Sb.: §20 odst.1; 40/2009 Sb.: §70; 40/2009 Sb.: §283; 40/2009 Sb.: §286; JUD12493CZ 45/1986 Sb;

20/2004 TŘ:Řízení o odvolání a dovolání

Datum: 05.02.2003 · Sbírkové č.: 20/2004 · Sp. zn.: 5 To 82/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2004 · Strana: 120 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §254 odst.1; 141/1961 Sb.: §254 odst.3; 141/1961 Sb.: §254 odst.2; 141/1961 Sb.: §265i odst.1 písm.a; 141/1961 Sb.: §265i odst.1 písm.a);

21/2004 TZ:Útok na veřejného činitele

Datum: 24.09.2002 · Sbírkové č.: 21/2004 · Sp. zn.: 3 Tdo 465/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2004 · Strana: 122 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.9; 140/1961 Sb.: §155 odst.1; 283/1991 Sb.: §2 odst.1 písm.b); 283/1991 Sb.: §2 odst.1 písm.a); 283/1991 Sb.: §7 odst.2; 283/1991 Sb.: §10 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

40/2004 OSŘ: Námitky proti směnečnému platebnímu rozkazu

Datum: 04.03.2003 · Sbírkové č.: 40/2004 · Sp. zn.: 9 Cmo 414/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2004 · Strana: 204 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175 odst.1; 99/1963 Sb.: §175 odst.3; 2/1993 Sb.: čl.38 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.36; 2/1993 Sb.: čl.37 odst.3; 2/1993 Sb.: čl.1;

41/2004 OSŘ: Rozhodnutí o bezdůvodné žalobě

Datum: 21.10.2003 · Sbírkové č.: 41/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 296/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2004 · Strana: 207 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §114b; 99/1963 Sb.: §153a odst.3; 42/1992 Sb.: §13;

42/2004 OSŘ:Doručování a náhradní doručení předvolání k prvnímu jednání

Datum: 24.09.2003 · Sbírkové č.: 42/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 166/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2004 · Strana: 210 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §47; 99/1963 Sb.: §119; 99/1963 Sb.: §153b odst.1; 99/1963 Sb.: §173 odst.1; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §241 odst.3 písm.d); 99/1963 Sb.: §241 odst.3 písm.c); JUD9667CZ 2 Cdon 887/97; JUD14540CZ 20 Cdo 1957/98; JUD75229CZ 39/2003;

43/2004 ZKV:Konkurs a obnova řízení

Datum: 23.10.2003 · Sbírkové č.: 43/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 558/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2004 · Strana: 214 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §228 odst.1; 99/1963 Sb.: §228; 99/1963 Sb.: §228 odst.2; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.d); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.c); JUD3036CZ 4 Cz 24/84;

44/2004 (71/1967 Sb.):Změna usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí

Datum: 27.02.2003 · Sbírkové č.: 44/2004 · Sp. zn.: 20 Cdo 984/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2004 · Strana: 218 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §210 odst.3; 99/1963 Sb.: §210 odst.2; 99/1963 Sb.: §237 odst.1; 99/1963 Sb.: §241 odst.3 písm.b); 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.h); 71/1967 Sb.: §71 odst.3; JUD11806CZ 20 Cdo 1569/98; JUD23080CZ 29 Odo 403/2001;

45/2004 Důvodnost námitky promlčení vznesené v odvolacím řízení

Datum: 29.10.2003 · Sbírkové č.: 45/2004 · Sp. zn.: 32 Odo 879/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2004 · Strana: 221 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §119a; 99/1963 Sb.: §119a odst.1; 99/1963 Sb.: §205a odst.1; 99/1963 Sb.: §205a; 99/1963 Sb.: §211a odst.1; 99/1963 Sb.: §211a; 40/1964 Sb.: §100 odst.1; 513/1991 Sb.: §387; 513/1991 Sb.: §388 odst.1; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618;

46/2004 Uplatnění nároku na náhradu škody z imisí na lesním půdním fondu

Datum: 28.08.2003 · Sbírkové č.: 46/2004 · Sp. zn.: 25 Cdo 325/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2004 · Strana: 224 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §241a odst.2 písm.b); 40/1964 Sb.: §100 odst.1; 40/1964 Sb.: §101 až 110; 40/1964 Sb.: §106 odst.2; 40/1964 Sb.: §420a; 61/1977 Sb.: §11 odst.1; 119/1988 Sb.: §6; 111/1990 Sb.: §5 odst.1; 111/1990 Sb.: §6 odst.1; 89/2012 Sb.: §2924; JUD3998CZ 1 Cz 20/90;

47/2004 (6/1993 Sb.):Jeden haléř jako nejmenší peněžní jednotka v ČR

Datum: 24.09.2003 · Sbírkové č.: 47/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 975/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2004 · Strana: 231 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §241a odst.2 písm.b); 6/1993 Sb.: §13;

48/2004 ZKV:Zpeněžení majetku patřícího do konkursní podstaty

Datum: 23.10.2003 · Sbírkové č.: 48/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 777/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2004 · Strana: 233 · Vztah k předpisu: 44/1963 Sb.: §524 až 530; 40/1964 Sb.: §524; 328/1991 Sb.: §8 odst.3; 328/1991 Sb.: §29 odst.3; 328/1991 Sb.: §44 odst.1; 328/1991 Sb.: §44 odst.1 písm.d); JUD3036CZ 4 Cz 24/84; JUD3174CZ 45/1986; JUD74446CZ 58/2002;

49/2004 ObZ:Jednání v hospodářské soutěži

Datum: 23.10.2003 · Sbírkové č.: 49/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 106/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2004 · Strana: 236 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §41; 513/1991 Sb.: §44 odst.1; 513/1991 Sb.: §50; 513/1991 Sb.: §50 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.