Vydání 4/2004

Číslo: 4/2004 · Ročník: LVI

Obsah vydání 4/2004

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

12/2004 TŘ:Ponechání obviněného ve vazbě (§71)

Datum: 25.07.2003 · Sbírkové č.: 12/2004 · Sp. zn.: 3 To 656/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 84 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §67 písm.b); 141/1961 Sb.: §67 písm.c); 141/1961 Sb.: §71 odst.2;

13/2004 TZ:Trestný čin krádeže (§247)

Datum: 16.04.2003 · Sbírkové č.: 13/2004 · Sp. zn.: 5 Tdo 270/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 88 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §65 odst.1; 140/1961 Sb.: §247 odst.1; 140/1961 Sb.: §247; 40/1964 Sb.: §48;

14/2004 Započítání vazby, kterou obviněný vykonával v původně odděleně probíhajícím trestním řízení o sbíhajícím se trestném činu.

Datum: 29.04.2003 · Sbírkové č.: 14/2004 · Sp. zn.: 4 Tz 42/2003 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 92 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §38 odst.1; 141/1961 Sb.: §172 odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §334 odst.1; 40/2009 Sb.: §92 odst.1;

15/2004 TŘ:Nepřípustnost trestního stíhání (§11)

Datum: 17.07.2003 · Sbírkové č.: 15/2004 · Sp. zn.: 11 Tcu 95/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 96 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §10 odst.2; 141/1961 Sb.: §10 odst.1; 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.c); 157/1964 Sb.: čl.4; 157/1964 Sb.: čl.31; 157/1964 Sb.: čl.8; 157/1964 Sb.: čl.10;

16/2004 TŘ:Lhůty v řízení o dovolání (§265e)

Datum: 30.07.2003 · Sbírkové č.: 16/2004 · Sp. zn.: 7 Tdo 802/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 99 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §6 odst.2; 141/1961 Sb.: §6 odst.3; 141/1961 Sb.: §60 odst.4; 141/1961 Sb.: §265e odst.2; 141/1961 Sb.: §265e odst.3; 141/1961 Sb.: §265e odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

30/2004 OSŘ:Pravomoc soudu (§7)

Datum: 08.04.2003 · Sbírkové č.: 30/2004 · Sp. zn.: 21 Cdo 1896/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 158 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7 odst.1; 99/1963 Sb.: §7 do 31.12.2002; 99/1963 Sb.: §7 od 1.1.2003; 99/1963 Sb.: §229 odst.1; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.3 písm.c); 186/1992 Sb.: §2 odst.2; 13/1993 Sb.: §12; 13/1993 Sb.: §12 odst.3; 13/1993 Sb.: §13; 13/1993 Sb.: §15; 13/1993 Sb.: §19c;

31/2004 OSŘ:Procesní nástupnictví (§107a)

Datum: 24.06.2003 · Sbírkové č.: 31/2004 · Sp. zn.: 21 Cdo 306/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 163 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107a odst.1; 99/1963 Sb.: §107a odst.2; 99/1963 Sb.: §107a; 99/1963 Sb.: §200y odst.2; 40/1964 Sb.: §524-530;

32/2004 OSŘ:Vyjádření žalovaného na výzvu soudu (§114b)

Datum: 16.01.2003 · Sbírkové č.: 32/2004 · Sp. zn.: 12 Cmo 153/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 4/2004 · Strana: 167 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §47 odst.3; 99/1963 Sb.: §114b odst.1; 99/1963 Sb.: §153a odst.3; 40/1964 Sb.: §580;

33/2004 OSŘ:Povinnost předložit stejnopis rozhodnutí s doložkou vykonatelnosti (§261)

Datum: 20.03.2003 · Sbírkové č.: 33/2004 · Sp. zn.: 20 Cdo 785/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 171 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §261 odst.2; 358/1992 Sb.: §73 odst.2; 41/1993 Sb.: §3 odst.2;

34/2004 OZ:Náhrada škody podle smlouvy o úpravě věci (§420)

Datum: 10.04.2003 · Sbírkové č.: 34/2004 · Sp. zn.: 25 Cdo 1849/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 174 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420-450; 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 40/1964 Sb.: §510; 40/1964 Sb.: §632-643; 40/1964 Sb.: §653-656;

35/2004 116/1990 Sb.:Skončení nájmu nebytových prostor (§9)

Datum: 25.02.2003 · Sbírkové č.: 35/2004 · Sp. zn.: 26 Cdo 1167/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 179 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §48; 40/1964 Sb.: §48 odst.3; 40/1964 Sb.: §584 odst.3; 40/1964 Sb.: §584; 40/1964 Sb.: §676 odst.3; 40/1964 Sb.: §679; 40/1964 Sb.: §684; 40/1964 Sb.: §684 odst.3; 116/1990 Sb.: §9 odst.3; 116/1990 Sb.: §9 odst.1; 116/1990 Sb.: §9 odst.2; 116/1990 Sb.: §14 odst.3;

36/2004 OZ:Lhůty pro zánik pojištění a dohoda účastníků (§801)

Datum: 25.02.2003 · Sbírkové č.: 36/2004 · Sp. zn.: 32 Odo 180/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 185 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §2 odst.3; 40/1964 Sb.: §788-828; 40/1964 Sb.: §801 odst.3; 40/1964 Sb.: §801; 513/1991 Sb.: §801;

37/2004 Legitimace k podání návrhu

Datum: 04.09.2003 · Sbírkové č.: 37/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 708/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 189 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §107a odst.1; 99/1963 Sb.: §107; 99/1963 Sb.: §107a; 40/1964 Sb.: §524; 40/1964 Sb.: §524-543; 40/1964 Sb.: §524 odst.1; 328/1991 Sb.: §1; 328/1991 Sb.: §2 odst.3; 328/1991 Sb.: §7 odst.3; 328/1991 Sb.: §20; 328/1991 Sb.: §20 odst.3; 328/1991 Sb.: §66a odst.1; 89/2012 Sb.: §1879; JUD122115CZ I. ÚS 179/01; JUD26773CZ 21 Cdo 306/2003;

38/2004 ZKV:Postavení konkursních věřitelů.Rozvrh (§32)

Datum: 21.08.2003 · Sbírkové č.: 38/2004 · Sp. zn.: 29 Cdo 2290/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 192 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §91 odst.1; 99/1963 Sb.: §91; 99/1963 Sb.: §201; 99/1963 Sb.: §206 odst.2; 99/1963 Sb.: §212 odst.1 písm.d); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f); 328/1991 Sb.: §28 odst.1 písm.f); 328/1991 Sb.: §31 odst.1 písm.f); 328/1991 Sb.: §32 odst.1 písm.f); 328/1991 Sb.: §32;

39/2004 OSR a ZP:Právní úkony v pracovněprávních vztazích

Datum: 12.08.2003 · Sbírkové č.: 39/2004 · Sp. zn.: 21 Cdo 323/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2004 · Strana: 197 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.3; 40/1964 Sb.: §534; 65/1965 Sb.: §9 odst.1; 65/1965 Sb.: §9 odst.2; 65/1965 Sb.: §14 odst.1; 65/1965 Sb.: §15 odst.1; 65/1965 Sb.: §240 odst.3; 65/1965 Sb.: §252 odst.2; 65/1965 Sb.: §252; 65/1965 Sb.: §252 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.