Vydání 1-2/2004

Číslo: 1-2/2004 · Ročník: LVI

Obsah vydání 1-2/2004

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

5/2004 Vyhošťovací vazba a výslech odsouzeného před rozhodnutím

Datum: 05.11.2003 · Sbírkové č.: 5/2004 · Sp. zn.: Tpjn 303/2003 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 20 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §71 odst.8; 141/1961 Sb.: §71 odst.9; 141/1961 Sb.: §350c odst.2; 141/1961 Sb.: §350c; 141/1961 Sb.: §350c odst.1; JUD22635CZ 3 Tvo 3/2001;

6/2004 Úvěrový podvod a subjetky poskytující úvěrové služby

Datum: 27.11.2003 · Sbírkové č.: 6/2004 · Sp. zn.: Tpjn 301/2003 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 27 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250b; 513/1991 Sb.: §497;

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/2004 Řízení proti uprchlému

Datum: 18.09.2002 · Sbírkové č.: 1/2004 · Sp. zn.: 6 Tdo 672/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 2 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §302; 141/1961 Sb.: §306a; 141/1961 Sb.: §306a odst.2; 141/1961 Sb.: §306 do 31.12.2001;

2/2004 Řízení proti uprchlému a vyhýbání se trestnímu řízení při pobytu v cizině

Datum: 22.01.2003 · Sbírkové č.: 2/2004 · Sp. zn.: 4 Tz 82/2002 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 8 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §302; 141/1961 Sb.: §302 a násl.;

3/2004 (x) - zrušeno nálezem I. ÚS 677/03 Zkrácení daně a vylákání výhody na povinných platbách

Datum: 21.08.2003 · Sbírkové č.: 3/2004 · Sp. zn.: 3 Tdo 853/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 13 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.4; 140/1961 Sb.: §3 odst.2; 140/1961 Sb.: §148 odst.1; 140/1961 Sb.: §148 odst.2;

4/2004 Hlavní líčení ve zjednodušeném řízení v nepřítomnosti obžalovaného

Datum: 19.03.2003 · Sbírkové č.: 4/2004 · Sp. zn.: 12 To 113/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 18 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §158 odst.5; 141/1961 Sb.: §158 odst.3; 141/1961 Sb.: §314d odst.2; 141/1961 Sb.: §314b odst.2;

7/2004 Zmeškání lhůty k podání opravného prostředku a důležitý důvod

Datum: 31.03.2003 · Sbírkové č.: 7/2004 · Sp. zn.: 3 To 278/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §61 odst.1; 141/1961 Sb.: §63 odst.1; 141/1961 Sb.: §64 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §48b;

8/2004 Protokol o provedení domovní prohlídky a výslech osoby

Datum: 23.04.2003 · Sbírkové č.: 8/2004 · Sp. zn.: 3 To 850/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 41 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §85 odst.3;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2004 Vada žaloby a vadné označení žalovaného a výzva k doplnění údajů

Datum: 20.05.2003 · Sbírkové č.: 1/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 186/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 2 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §42; 99/1963 Sb.: §43 odst.1; 99/1963 Sb.: §43; 99/1963 Sb.: §43 odst.2; 99/1963 Sb.: §79; 513/1991 Sb.: §2 odst.3; 513/1991 Sb.: §9 odst.2; 513/1991 Sb.: §221 odst.2; 90/2012 Sb.: §552; JUD9545CZ 2 Cdon 308/96; JUD23216CZ 21 Cdo 370/2002;

2/2004 Naléhavý právní zájem na neplatnosti zástavní smlouvy na nemovitost

Datum: 29.04.2003 · Sbírkové č.: 2/2004 · Sp. zn.: 21 Cdo 58/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 7 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80; 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §80 písm.b); 99/1963 Sb.: §229 odst.3 písm.b); 40/1964 Sb.: §151d odst.1 písm.b); 40/1964 Sb.: §161 odst.1 písm.b); 265/1992 Sb.: §1 odst.1 písm.b); 265/1992 Sb.: §7 odst.1 písm.b); JUD13270CZ II Odon 50/96; JUD20281CZ 3 Cdon 1338/96; JUD14990CZ 21 Cdo 328/99; JUD23036CZ 21 Cdo 957/2001; JUD23091CZ 29 Odo 874/2001;

3/2004 Vedlejší účastník a jeho oprávnění k podání dovolání

Datum: 27.05.2003 · Sbírkové č.: 3/2004 · Sp. zn.: 25 Cdo 162/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 14 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §93 odst.3; 99/1963 Sb.: §240 odst.1;

4/2004 Objektivní odpovědnost za škodu provozovatelů garáží

Datum: 28.05.2003 · Sbírkové č.: 4/2004 · Sp. zn.: 25 Cdo 1565/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 16 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §435; 89/2012 Sb.: §2945; JUD1200CZ Cpj 87/70;

5/2004 Výpověď z nájmu bytu z důvodů nutných oprav nemovitosti

Datum: 26.04.2001 · Sbírkové č.: 5/2004 · Sp. zn.: 26 Cdo 933/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 21 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.e); 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.f); 50/1976 Sb.; JUD11805CZ 3 Cdon 7/96; JUD14883CZ 26 Cdo 919/99;

6/2004 Smlouva o sdružení a způsobilost činit úkony vůči třetím osobám

Datum: 20.05.2003 · Sbírkové č.: 6/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 83/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 25 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §34; 40/1964 Sb.: §829; 513/1991 Sb.: §10 odst.2; 89/2012 Sb.: §2716;

7/2004 Smlouva o dílo a dohodnutá splatnost ceny v návaznosti na vady díla

Datum: 03.06.2003 · Sbírkové č.: 7/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 333/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 31 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §645; 513/1991 Sb.: §324; 513/1991 Sb.: §536; 513/1991 Sb.: §548 odst.1; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618;

8/2004 Smlouva o převodu vlastnictví družstevního bytu

Datum: 25.03.2003 · Sbírkové č.: 8/2004 · Sp. zn.: 29 Odo 560/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 36 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §135; 99/1963 Sb.: §317; 99/1963 Sb.: §322; 40/1964 Sb.: §39; 328/1991 Sb.: §6; 328/1991 Sb.: §18; 328/1991 Sb.: §19; 328/1991 Sb.: §27; 328/1991 Sb.: §28; 328/1991 Sb.: §68; 513/1991 Sb.: §222; 265/1992 Sb.: §11; 72/1994 Sb.: §6; 72/1994 Sb.: §23; 72/1994 Sb.: §24; 72/1994 Sb.: §24 odst.7;

9/2004 Konkurs a zánik zástavního práva zpeněžením zástavy

Datum: 20.03.2003 · Sbírkové č.: 9/2004 · Sp. zn.: 15 Cmo 13/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 52 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §27 odst.5; 328/1991 Sb.: §28 odst.5;

10/2004 Zákaz výpovědi z pracovního poměru a péče o dítě

Datum: 08.04.2003 · Sbírkové č.: 10/2004 · Sp. zn.: 21 Cdo 2078/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 55 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 65/1965 Sb.: §48 odst.1 písm.d); 65/1965 Sb.: §158 odst.1 písm.d);

11/2004 Funkční příslušnost soudu a "rozhodnutí nadřízeného soudu"

Datum: 26.02.1998 · Sbírkové č.: 11/2004 · Sp. zn.: 2 Cdon 1866/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 61 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §16 odst.1; 99/1963 Sb.: §16; 99/1963 Sb.: §236; JUD13784CZ 2 Cdon 30/97;

12/2004 Žaloba a označení účastníka řízení (odštěpný závod)

Datum: 23.05.2003 · Sbírkové č.: 12/2004 · Sp. zn.: 21 Cdo 270/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 99/1963 Sb.: §43; 99/1963 Sb.: §79 odst.1; 99/1963 Sb.: §90 odst.1; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 513/1991 Sb.: §7 odst.1; 89/2012 Sb.: §503;

13/2004 Vyzvání žalovaného k vyjádření při změně žaloby

Datum: 31.03.2003 · Sbírkové č.: 13/2004 · Sp. zn.: 14 Co 95/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 70 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §95; 99/1963 Sb.: §114b odst.1;

14/2004 Povolení obnovy řízení o náhradu škody

Datum: 29.05.2003 · Sbírkové č.: 14/2004 · Sp. zn.: 25 Cdo 511/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 72 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §43; 99/1963 Sb.: §43 odst.2 písm.b); 99/1963 Sb.: §228; 99/1963 Sb.: §228 odst.2 písm.b); 99/1963 Sb.: §241a odst.2 písm.b); 30/2000 Sb.: §241a odst.2 písm.b); 30/2000 Sb.;

15/2004 Odpovědnost provozovatele vozidla vůči chodci a odpovědnost chodce

Datum: 28.05.2003 · Sbírkové č.: 15/2004 · Sp. zn.: 25 Cdo 43/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 75 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420; 40/1964 Sb.: §427; 40/1964 Sb.: §441; 89/2012 Sb.: §2910; 89/2012 Sb.: §2918; 89/2012 Sb.: §2927;

16/2004 Zánik práv a povinností a splnění dluhu při postoupení pohledávky

Datum: 21.05.2003 · Sbírkové č.: 16/2004 · Sp. zn.: 32 Odo 293/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 79 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §164; 40/1964 Sb.: §524; 40/1964 Sb.: §559; 89/2012 Sb.: §1879;

17/2004 Smlouva o prodeji podniku a trvající závazek prodávajícího jako ručitele

Datum: 17.03.2003 · Sbírkové č.: 17/2004 · Sp. zn.: 1 Ko 77/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §476; 513/1991 Sb.: §477; 513/1991 Sb.: §477 odst.3;

18/2004 Zánik pohledávky konkurzního věřitele při uspokojení mimo konkurz

Datum: 20.03.2003 · Sbírkové č.: 18/2004 · Sp. zn.: 15 Cmo 10/2003 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 88 · Vztah k předpisu: 357/1992 Sb.: §8 odst.1; 357/1992 Sb.: §8 odst.1 písm.a);

19/2004 Doba trvání pracovního poměru

Datum: 20.05.2003 · Sbírkové č.: 19/2004 · Sp. zn.: 21 Cdo 2372/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1-2/2004 · Strana: 91 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §29 odst.1; 65/1965 Sb.: §29 odst.2; 65/1965 Sb.: §30 odst.1; 65/1965 Sb.: §36 odst.1; 65/1965 Sb.: §38 odst.3; 65/1965 Sb.: §42 odst.1; 262/2006 Sb.: §39;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.