Vydání 7-8/2003

Číslo: 7-8/2003 · Ročník: LV

Obsah vydání 7-8/2003

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

39/2003 Trest vyhoštění. Vyhošťovací vazba. Vliv probíhajícího azylového řízení na uložení trestu vyhoštění.

Datum: 17.04.2003 · Sbírkové č.: 39/2003 · Sp. zn.: Tpjn 310/2001 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 447 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §57 odst.3; 140/1961 Sb.: §57 odst.1; 141/1961 Sb.: §350 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §350c odst.1; 141/1961 Sb.: §350h; 141/1961 Sb.: §350b; 143/1988 Sb.; 209/1992 Sb.; 208/1993 Sb.; 325/1999 Sb.; 40/2009 Sb.: §80 odst.3; 40/2009 Sb.: §80 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech trestních

36/2003 Dovolání a rozhodnutí ve věci samé při návrhu na obnovu řízení

Datum: 03.09.2002 · Sbírkové č.: 36/2003 · Sp. zn.: 3 Tdo 438/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 438 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265a; 141/1961 Sb.: §265a odst.2; 141/1961 Sb.: §265a odst.1; 141/1961 Sb.: §283; 141/1961 Sb.: §284;

37/2003 TŘ:Vrácení věci státnímu zástupci k došetření (§188/1/e)

Datum: 22.04.2002 · Sbírkové č.: 37/2003 · Sp. zn.: 5 To 70/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 440 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.e);

38/2003 TŘ:Veřejné zasedání-předvolání obžalovaného (§233/1) TŘ:Doručování (§64/2)

Datum: 06.05.2002 · Sbírkové č.: 38/2003 · Sp. zn.: 3 To 709/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 443 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §64 odst.2; 141/1961 Sb.: §233 odst.1;

40/2003 TZ:Poškozování lesa těžbou (§181c a §181d)

Datum: 27.11.2002 · Sbírkové č.: 40/2003 · Sp. zn.: 3 To 498/2002 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 455 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §181d odst.2; 140/1961 Sb.: §181c;

41/2003 TŘ:Zastavení trestního stíhání (§172/2/a) TŘ:Zastavení trestního stíhání (§314c/1/b)

Datum: 30.09.2002 · Sbírkové č.: 41/2003 · Sp. zn.: 1 T 87/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 469 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §172 odst.4; 141/1961 Sb.: §172 odst.2 písm.a); 141/1961 Sb.: §314c; 141/1961 Sb.: §314c odst.1 písm.b; 141/1961 Sb.: §314c odst.1 písm.b);

42/2003 TŘ:Vyloučení advokáta (§37a/1/b)

Datum: 27.02.2002 · Sbírkové č.: 42/2003 · Sp. zn.: 2 To 30/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 472 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §37a odst.1 písm.b);

43/2003 TZ:Trestnost činu-zánik (§67/2 a §67/3) TŘ:Obnova řízení-lhůta (§279/b)

Datum: 23.07.2002 · Sbírkové č.: 43/2003 · Sp. zn.: 4 T 137/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 474 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §67 odst.2; 140/1961 Sb.: §67 odst.3; 141/1961 Sb.: §279 písm.b);

44/2003 TŘ:Orgány rozhodující o vazbě a postup podle § 73b/3

Datum: 15.07.2002 · Sbírkové č.: 44/2003 · Sp. zn.: 23 To 519/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 476 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §73b odst.3; 141/1961 Sb.: §73 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §73a odst.2; 141/1961 Sb.: §73a; 141/1961 Sb.: §73a odst.1; 141/1961 Sb.: §73 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §73 odst.1 písm.c);

45/2003 TŘ:Dokazování-svědek (§212/1 a §158/5)

Datum: 09.10.2002 · Sbírkové č.: 45/2003 · Sp. zn.: 3 To 666/2002 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 479 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §158 odst.5; 141/1961 Sb.: §212 odst.1;

46/2003 TŘ:Rozhodnutí odvolacího soudu (§254/1 a § 254/2)

Datum: 11.04.2002 · Sbírkové č.: 46/2003 · Sp. zn.: 10 To 31/2002 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 488 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §254 odst.1; 141/1961 Sb.: §254 odst.2;

47/2003 Rozhodnutí odvolacího soudu. Dovolání-důvody.

Datum: 20.08.2002 · Sbírkové č.: 47/2003 · Sp. zn.: 11 Tdo 423/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 490 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §249 odst.1; 141/1961 Sb.: §253 odst.3; 141/1961 Sb.: §253 odst.4; 141/1961 Sb.: §265b odst.3; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.l; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.l);

48/2003 Dovolání-dovolací důvody

Datum: 27.08.2002 · Sbírkové č.: 48/2003 · Sp. zn.: 7 Tdo 528/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 494 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.c; 141/1961 Sb.: §265b;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

57/2003 Změna žaloby. Vady podání.

Datum: 09.10.2002 · Sbírkové č.: 57/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 85/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 498 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §36a odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §43 odst.2; 99/1963 Sb.: §43; 99/1963 Sb.: §46 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §79 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §95 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §95 odst.1; 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.f);

58/2003 Dokazování-odvolání návrhu na provedení důkazu. Odvolací řízení.

Datum: 26.11.2002 · Sbírkové č.: 58/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 426/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 504 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §41 odst.3; 99/1963 Sb.: §41a odst.3; 99/1963 Sb.: §41a odst.2; 99/1963 Sb.: §101 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §118a odst.3 písm.b); 99/1963 Sb.: §119; 99/1963 Sb.: §119a odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §120 odst.3 písm.b); 99/1963 Sb.: §120 odst.2 písm.b); 99/1963 Sb.: §120 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §127 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §141; 99/1963 Sb.: §141 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §205a odst.2 písm.f); 99/1963 Sb.: §205 odst.2 písm.f); 99/1963 Sb.: §205 odst.2 písm.d); 99/1963 Sb.: §205a odst.1; 99/1963 Sb.: §250a odst.1;

59/2003 OZ:Dobré mravy a rozhodování o bytové náhradě (§3/1)

Datum: 14.11.2002 · Sbírkové č.: 59/2003 · Sp. zn.: 31 Cdo 1096/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 512 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §126; 89/2012 Sb.: §2; 89/2012 Sb.: §8; JUD3056CZ 2 Cz 33/83; JUD4071CZ 2 Cdo 6/92; JUD4072CZ 2 Cdo 10/92; JUD6479CZ 2 Cdo 45/94; JUD31208CZ II. ÚS 190/94; JUD9589CZ 2 Cdon 473/96; JUD12315CZ 3 Cdon 131/96; JUD15600CZ 3 Cdon 51/96; JUD31932CZ IV. ÚS 114/99; JUD67348CZ 22 Cdo 346/2000;

60/2003 Promlčení v občanském právu

Datum: 14.11.2002 · Sbírkové č.: 60/2003 · Sp. zn.: 25 Cdo 279/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 521 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §106; 550/1991 Sb.: §20a; 48/1997 Sb.: §55 odst.1;

61/2003 Ručení. Právní úkon-neplatnost.

Datum: 08.01.2003 · Sbírkové č.: 61/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 667/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 525 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §546; 513/1991 Sb.: §303;

62/2003 Prodej podniku a převod cenných papírů

Datum: 30.10.2002 · Sbírkové č.: 62/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 314/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 529 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §338zk; 513/1991 Sb.: §5; 513/1991 Sb.: §156; 513/1991 Sb.: §476; 591/1992 Sb.: §17; 89/2012 Sb.: §514; 90/2012 Sb.: §256; 90/2012 Sb.: §263;

63/2003 Stávka-uzavření kolektivní smlouvy. Výpověď.

Datum: 14.11.2002 · Sbírkové č.: 63/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 2104/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 540 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §46 odst.1 písm.f); 2/1991 Sb.: §1 odst.1 písm.f); 2/1991 Sb.: §16 odst.1 písm.f); 2/1991 Sb.: §16 odst.1; 2/1991 Sb.: §26 odst.1 písm.f); 2/1993 Sb.: §46 odst.3 písm.f); 2/1993 Sb.: §46 odst.4 písm.f); 2/1993 Sb.: §46 odst.1 písm.f); 262/2006 Sb.: §52;

64/2003 Škoda-náhrada za ztrátu na výdělku po skončení prac. neschopnosti

Datum: 10.12.2002 · Sbírkové č.: 64/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 1185/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 547 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §190 odst.1; 65/1965 Sb.: §195 odst.1; 1/1992 Sb.: §17 odst.1;

65/2003 Podmínky řízení-pravomoc v občanském právu

Datum: 09.01.2003 · Sbírkové č.: 65/2003 · Sp. zn.: 33 Odo 907/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 555 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §244; 71/1967 Sb.; 550/1991 Sb.;

66/2003 Doručování-fyzické osobě (§46)

Datum: 27.11.2002 · Sbírkové č.: 66/2003 · Sp. zn.: 5 Cmo 343/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 558 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §46 odst.2;

67/2003 Odměna advokáta

Datum: 31.07.2002 · Sbírkové č.: 67/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 358/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 561 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §137 písm.b); 99/1963 Sb.: §240; 484/2000 Sb.: §8 písm.h); 484/2000 Sb.: §8 písm.b);

68/2003 Škoda - náhrada nákladů na výživu pozůstalých, promlčení.

Datum: 29.01.2003 · Sbírkové č.: 68/2003 · Sp. zn.: 25 Cdo 273/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 563 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §154 odst.2; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §106 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §106; 40/1964 Sb.: §448 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §448; 89/2012 Sb.: §609; 89/2012 Sb.: §610; 89/2012 Sb.: §611; 89/2012 Sb.: §612; 89/2012 Sb.: §613; 89/2012 Sb.: §614; 89/2012 Sb.: §615; 89/2012 Sb.: §616; 89/2012 Sb.: §617; 89/2012 Sb.: §618; 89/2012 Sb.: §619; 89/2012 Sb.: §620; 89/2012 Sb.: §636; 89/2012 Sb.: §2966;

69/2003 (72/1994 Sb.):Účastník řízení o zápis společenství vlastníků jednotek do rejstříku

Datum: 20.05.2002 · Sbírkové č.: 69/2003 · Sp. zn.: 7 Cmo 432/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 567 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §200c; 99/1963 Sb.: §200b; 72/1994 Sb.: §10 odst.4; 72/1994 Sb.;

70/2003 Občanské sdružení-zápis do obchodního rejstříku

Datum: 25.02.2003 · Sbírkové č.: 70/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 825/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 570 · Vztah k předpisu: 83/1990 Sb.: §3 odst.1 písm.b); 83/1990 Sb.; 513/1991 Sb.: §3 odst.1 písm.a); 513/1991 Sb.: §3 odst.1 písm.b); 513/1991 Sb.: §27; 266/1994 Sb.: §3 odst.1 písm.b);

71/2003 Obecně prospěšné společnosti

Datum: 18.02.2003 · Sbírkové č.: 71/2003 · Sp. zn.: 32 Odo 867/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 573 · Vztah k předpisu: 248/1995 Sb.: §4 odst.2 písm.d); 248/1995 Sb.;

72/2003 Tiché společenství-zánik účasti tichého společníka

Datum: 11.02.2003 · Sbírkové č.: 72/2003 · Sp. zn.: 32 Odo 340/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 576 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §263 odst.1 písm.b); 513/1991 Sb.: §679 do 31.12.2000; 513/1991 Sb.: §679 odst.1 písm.b);

73/2003 Pracovní poměr-vznik jmenováním

Datum: 08.01.2003 · Sbírkové č.: 73/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 1912/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 580 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §239 odst.2; 65/1965 Sb.: §27 odst.5; 65/1965 Sb.: §27 odst.4; 262/2006 Sb.: §33;

74/2003 Nabídka vhodné práce

Datum: 14.01.2003 · Sbírkové č.: 74/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 1322/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2003 · Strana: 589 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §46 odst.2 písm.b); 65/1965 Sb.: §46 odst.2;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.