Vydání 6/2003

Číslo: 6/2003 · Ročník: LV

Obsah vydání 6/2003

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

30/2003 Vazba a zrušení nebo změna peněžité záruky

Datum: 29.08.2002 · Sbírkové č.: 30/2003 · Sp. zn.: 4 To 561/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 6/2003 · Strana: 140 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §73a odst.1; 141/1961 Sb.: §73a odst.6; 141/1961 Sb.: §73a odst.4;

31/2003 Zastavení trestního stíhání obviněného a stížnost poškozeného

Datum: 29.08.2002 · Sbírkové č.: 31/2003 · Sp. zn.: 4 To 597/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 6/2003 · Strana: 144 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §128 odst.2; 141/1961 Sb.: §172 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §172 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §314c odst.1 písm.c; 141/1961 Sb.: §314c odst.1 písm.a);

32/2003 Adhézní řízení a odvolání poškozeného

Datum: 22.08.2002 · Sbírkové č.: 32/2003 · Sp. zn.: 4 To 548/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 6/2003 · Strana: 148 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §43 odst.3; 141/1961 Sb.: §206 odst.2; 141/1961 Sb.: §246 odst.1 písm.d); 141/1961 Sb.: §253 odst.1;

33/2003 Neodkladný úkon nebo neopakovatelný úkon a rekognice

Datum: 22.03.2002 · Sbírkové č.: 33/2003 · Sp. zn.: 1 To 29/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 6/2003 · Strana: 150 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §104b odst.3; 141/1961 Sb.: §104b odst.1; 141/1961 Sb.: §104b odst.2; 141/1961 Sb.: §158a; 141/1961 Sb.: §160 odst.4;

34/2003 Vazba a návrh obviněného na zrušení peněžité záruky

Datum: 24.06.2002 · Sbírkové č.: 34/2003 · Sp. zn.: 3 To 464/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 6/2003 · Strana: 158 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §72 odst.1; 141/1961 Sb.: §73a odst.4;

35/2003 Zajištění peněžních prostředků na účtu banky

Datum: 10.07.2002 · Sbírkové č.: 35/2003 · Sp. zn.: 6 To 406/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 6/2003 · Strana: 160 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §79a odst.2; 141/1961 Sb.: §79a odst.3; 141/1961 Sb.: §79a; 141/1961 Sb.: §79a odst.1; 141/1961 Sb.: §80 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

48/2003 Náklady řízení v dovolacím řízení a zastavení řízení jen pro část nároku

Datum: 23.07.2002 · Sbírkové č.: 48/2003 · Sp. zn.: 20 Cdo 970/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2003 · Strana: 238 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §151; 99/1963 Sb.: §159 odst.3 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.d) do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §243d; 99/1963 Sb.: §270;

49/2003 Opravné usnesení a oprava výroku rozhodnutí

Datum: 27.06.2002 · Sbírkové č.: 49/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 700/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2003 · Strana: 240 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §164; 99/1963 Sb.: §169; 99/1963 Sb.: §204;

50/2003 Řízení o úschovách a návrh složitele na splnění závazku složením hodnoty

Datum: 26.06.2002 · Sbírkové č.: 50/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 639/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2003 · Strana: 245 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §185a odst.1; 40/1964 Sb.: §561 odst.1; 40/1964 Sb.: §568; 42/1992 Sb.: §561 odst.1;

51/2003 Konkurzní řízení a usnesení ve věci samé

Datum: 27.06.2002 · Sbírkové č.: 51/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 425/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2003 · Strana: 248 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §157 odst.1; 99/1963 Sb.: §167 odst.2; 99/1963 Sb.: §237 odst.2; 99/1963 Sb.: §237 odst.1; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §238a odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §240 odst.3 písm.a); 99/1963 Sb.: §240 odst.3;

52/2003 Konkurzní řízení a dovolání proti usnesení o ustanovení předběžného správce

Datum: 31.07.2002 · Sbírkové č.: 52/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 478/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2003 · Strana: 251 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §238a; 99/1963 Sb.: §239; 328/1991 Sb.: §9a;

53/2003 Nájem bytu-výpověď (§711 OZ)

Datum: 07.02.2000 · Sbírkové č.: 53/2003 · Sp. zn.: 26 Cdo 1616/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2003 · Strana: 253 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §685; 40/1964 Sb.: §711;

54/2003 Odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem

Datum: 27.06.2002 · Sbírkové č.: 54/2003 · Sp. zn.: 25 Cdo 1629/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2003 · Strana: 256 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 40/1964 Sb.: §441; 40/1964 Sb.: §442; 40/1964 Sb.: §443; 58/1969 Sb.: §18; 58/1969 Sb.: §18 odst.1; 13/1993 Sb.: §309 odst.1;

55/2003 Neplatnost usnesení valné hromady

Datum: 01.08.2002 · Sbírkové č.: 55/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 11/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2003 · Strana: 264 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §131; 513/1991 Sb.: §131 odst.1; 513/1991 Sb.: §132; 513/1991 Sb.: §183; 90/2012 Sb.: §191; 90/2012 Sb.: §250; 90/2012 Sb.: §421; 90/2012 Sb.: §428;

56/2003 Smlouva o přepravě věci v obchodním právu

Datum: 27.06.2002 · Sbírkové č.: 56/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 767/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2003 · Strana: 269 · Vztah k předpisu: 11/1975 Sb.: čl.32; 11/1975 Sb.; 513/1991 Sb.: §610; 513/1991 Sb.: §765;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.