Vydání 5/2003

Číslo: 5/2003 · Ročník: LV

Obsah vydání 5/2003

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

24/2003 Pořádková pokuta. Právo na spravedlivý proces.

Datum: 12.12.2001 · Sbírkové č.: 24/2003 · Sp. zn.: 15 Tvo 155/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2003 · Strana: 310 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §66; 141/1961 Sb.: §141 odst.6; 141/1961 Sb.: §141 odst.1; 209/1992 Sb.: čl.6; 209/1992 Sb.: čl.6 odst.1;

25/2003 Dovolání

Datum: 05.09.2002 · Sbírkové č.: 25/2003 · Sp. zn.: 6 Tdo 576/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2003 · Strana: 314 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265i odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §265f odst.1; 141/1961 Sb.: §265e; 141/1961 Sb.: §265i odst.1; 141/1961 Sb.: §265e odst.2; 141/1961 Sb.: §265a odst.2; 141/1961 Sb.: §265f odst.2; 141/1961 Sb.: §265a odst.1;

26/2003 TŘ:Odložení výkonu trestu odnětí svobody (§322/1)

Datum: 03.01.2002 · Sbírkové č.: 26/2003 · Sp. zn.: 7 To 130/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2003 · Strana: 317 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §89 odst.2; 141/1961 Sb.: §322 odst.1; 265/2001 Sb.;

27/2003 TŘ:Práva obviněného (§33) Prohlídka těla a jiné podobné úkony (§114)

Datum: 04.10.2001 · Sbírkové č.: 27/2003 · Sp. zn.: 2 To 123/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2003 · Strana: 320 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §33 odst.1; 141/1961 Sb.: §114 odst.2; 141/1961 Sb.: §114 odst.3; 2/1993 Sb.: čl.37; 2/1993 Sb.: čl.37 odst.1; JUD31615CZ I. ÚS 394/97;

28/2003 Odvolání ve prospěch obžalovaného - zamítnutí

Datum: 27.06.2002 · Sbírkové č.: 28/2003 · Sp. zn.: 3 Tdo 294/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2003 · Strana: 325 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §41 odst.2; 141/1961 Sb.: §247 odst.2; 141/1961 Sb.: §253 odst.1;

29/2003 Pojistný podvod

Datum: 29.08.2002 · Sbírkové č.: 29/2003 · Sp. zn.: 7 Tdo 580/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2003 · Strana: 328 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250a;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

39/2003 Rozsudek pro zmeškání. Žaloba-změna-zpětvzetí.

Datum: 25.09.2002 · Sbírkové č.: 39/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 247/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2003 · Strana: 332 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §95; 99/1963 Sb.: §96; 99/1963 Sb.: §153b;

40/2003 Dokazování - volné hodnocení důkazů. Odvolání.

Datum: 09.10.2002 · Sbírkové č.: 40/2003 · Sp. zn.: 29 Cdo 2893/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2003 · Strana: 337 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §57 odst.1; 99/1963 Sb.: §57 odst.3; 99/1963 Sb.: §120; 99/1963 Sb.: §122; 99/1963 Sb.: §122 odst.3; 99/1963 Sb.: §123; 99/1963 Sb.: §123 odst.3; 99/1963 Sb.: §126; 99/1963 Sb.: §126 odst.3; 99/1963 Sb.: §129; 99/1963 Sb.: §129 odst.3; 99/1963 Sb.: §131 odst.3; 99/1963 Sb.: §131; 99/1963 Sb.: §132; 99/1963 Sb.: §132 odst.3; 99/1963 Sb.: §175 odst.1; 99/1963 Sb.: §175 odst.3; 99/1963 Sb.: §214 odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f);

41/2003 Dovolání-přípustnost

Datum: 20.11.2001 · Sbírkové č.: 41/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 1124/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2003 · Strana: 342 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §208 odst.1; 99/1963 Sb.: §218; 99/1963 Sb.: §218 odst.5 písm.c); 99/1963 Sb.: §236; 99/1963 Sb.: §239 odst.3; 99/1963 Sb.: §239; 99/1963 Sb.: §243b odst.5;

42/2003 Majetkový konkurs, vyrovnání. Výkon rozhodnutí, exekuce.

Datum: 27.06.2002 · Sbírkové č.: 42/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 364/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2003 · Strana: 345 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §312; 99/1963 Sb.: §313; 99/1963 Sb.: §314; 40/1964 Sb.: §451; 40/1964 Sb.: §451 odst.1 písm.e); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.e); 328/1991 Sb.;

43/2003 Hospodaření s nebytovými prostory. Dobré mravy.

Datum: 21.08.2002 · Sbírkové č.: 43/2003 · Sp. zn.: 26 Cdo 2876/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2003 · Strana: 351 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §39 odst.3 písm.a); 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §676; 116/1990 Sb.: §9 odst.3 písm.a); 513/1991 Sb.: §62;

44/2003 Účinnost smlouvy o převodu nemovitosti

Datum: 02.09.2002 · Sbírkové č.: 44/2003 · Sp. zn.: 22 Cdo 122/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2003 · Strana: 355 · Vztah k předpisu: 141/1950 Sb.: §111; 65/1951 Sb.: §1; 65/1951 Sb.; 40/1964 Sb.: §133;

45/2003 Restituce - majetek církví

Datum: 26.06.2002 · Sbírkové č.: 45/2003 · Sp. zn.: 20 Cdo 1866/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2003 · Strana: 359 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §35; 99/1963 Sb.: §80; 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 40/1964 Sb.: §39 písm.c); 229/1991 Sb.: §29;

46/2003 Akcie, cenné papíry

Datum: 30.07.2002 · Sbírkové č.: 46/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 841/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2003 · Strana: 364 · Vztah k předpisu: 95/1945 Sb.: §14 odst.1; 95/1945 Sb.: §18 odst.1; 41/1953 Sb.: §7 odst.1 písm.b);

47/2003 Dohlédací činnost, SKP.

Datum: 29.03.2002 · Sbírkové č.: 47/2003 · Sp. zn.: 1 Ko 556/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2003 · Strana: 371 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §12 odst.2;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.