Vydání 4/2003

Číslo: 4/2003 · Ročník: LV

Obsah vydání 4/2003

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

19/2003 Adhezní řízení a majetková škoda způsobená právnické osobě

Datum: 16.04.2002 · Sbírkové č.: 19/2003 · Sp. zn.: 4 Tz 23/2002 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2003 · Strana: 234 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §8 odst.11; 140/1961 Sb.: §250; 141/1961 Sb.: §228 odst.1; 141/1961 Sb.: §228 odst.2; 141/1961 Sb.: §228;

20/2003 Adhezní řízení a prohlášení konkurs na majetek obviněného

Datum: 06.08.2002 · Sbírkové č.: 20/2003 · Sp. zn.: 4 Tz 41/2002 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2003 · Strana: 240 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §229; 141/1961 Sb.: §229 odst.1; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.c);

21/2003 TŘ:Zvláštní ustanovení o účinné lítosti (§214) Zanedbání povinné výživy (§213)

Datum: 18.03.2002 · Sbírkové č.: 21/2003 · Sp. zn.: 3 To 70/2002 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 4/2003 · Strana: 249 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §213; 140/1961 Sb.: §214; 141/1961 Sb.: §12 odst.11;

22/2003 Dovolání-důvody

Datum: 02.09.2002 · Sbírkové č.: 22/2003 · Sp. zn.: 11 Tdo 530/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2003 · Strana: 255 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §31-34; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.g; 141/1961 Sb.: §265b odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.h; 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.g); 141/1961 Sb.: §265b odst.1 písm.h);

23/2003 Stížnost. Vyloučení soudce.

Datum: 13.12.2001 · Sbírkové č.: 23/2003 · Sp. zn.: 15 Tvo 165/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2003 · Strana: 260 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §30; 141/1961 Sb.: §31; 141/1961 Sb.: §31 odst.1; 141/1961 Sb.: §141 odst.1; 141/1961 Sb.: §141; 99/1963 Sb.: §31 odst.1; 209/1992 Sb.: čl.6;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

30/2003 Náklady řízení-náhrada. Zastavení řízení.

Datum: 29.08.2002 · Sbírkové č.: 30/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 733/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2003 · Strana: 264 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §28; 99/1963 Sb.: §32; 99/1963 Sb.: §104 odst.2; 99/1963 Sb.: §147 odst.2; 99/1963 Sb.: §147 odst.1; 99/1963 Sb.: §241 odst.2; 99/1963 Sb.: §241b;

31/2003 Obnova řízení

Datum: 26.09.2002 · Sbírkové č.: 31/2003 · Sp. zn.: 20 Cdo 1170/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2003 · Strana: 268 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §228 odst.1 písm.a);

32/2003 Žaloba pro zmatečnost

Datum: 29.08.2002 · Sbírkové č.: 32/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 523/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2003 · Strana: 271 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §229 odst.2 písm.b); 99/1963 Sb.: §229 odst.3; 99/1963 Sb.: §229 odst.2; 99/1963 Sb.: §229 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §229 odst.1; 99/1963 Sb.: §229; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §241a odst.2 písm.b); 99/1963 Sb.: §242 odst.3 písm.b);

33/2003 Výkon rozhodnutí, exekuce

Datum: 19.06.2002 · Sbírkové č.: 33/2003 · Sp. zn.: 20 Cdo 1766/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2003 · Strana: 274 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §268 odst.1 písm.d); 99/1963 Sb.: §268; 99/1963 Sb.: §322 odst.3;

34/2003 Škoda - obecná odpovědnost

Datum: 19.09.2002 · Sbírkové č.: 34/2003 · Sp. zn.: 25 Cdo 2608/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2003 · Strana: 279 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §137 odst.2; 40/1964 Sb.: §139 odst.2; 40/1964 Sb.: §139; 40/1964 Sb.: §420; 89/2012 Sb.: §1128; 89/2012 Sb.: §2910;

35/2003 Škoda-způsob a rozsah náhrady (OZ)

Datum: 29.10.2002 · Sbírkové č.: 35/2003 · Sp. zn.: 25 Cdo 1753/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2003 · Strana: 285 · Vztah k předpisu: 23/1962 Sb.: §34 odst.3; 40/1964 Sb.: §420;

36/2003 Smluvní pokuta-promlčení (Obz)

Datum: 29.10.2002 · Sbírkové č.: 36/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 847/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2003 · Strana: 289 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §544 odst.1; 40/1964 Sb.: §545 odst.1; 513/1991 Sb.: §300 odst.1; 513/1991 Sb.: §301 odst.1; 513/1991 Sb.: §302 odst.1; 513/1991 Sb.: §387 odst.1; 513/1991 Sb.: §392 odst.2; 513/1991 Sb.: §393 odst.1; 513/1991 Sb.: §397 odst.1; 513/1991 Sb.: §397; 89/2012 Sb.: §619; 89/2012 Sb.: §620; 89/2012 Sb.: §621; 89/2012 Sb.: §622; 89/2012 Sb.: §623; 89/2012 Sb.: §624; 89/2012 Sb.: §625; 89/2012 Sb.: §626; 89/2012 Sb.: §627; 89/2012 Sb.: §628;

37/2003 Poučovací povinnost soudu. Účastníci-přistoupení-pasivní věcná legitimace

Datum: 30.10.2001 · Sbírkové č.: 37/2003 · Sp. zn.: 29 Cdo 2494/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2003 · Strana: 295 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §5 odst.1; 99/1963 Sb.: §5; 99/1963 Sb.: §79 odst.1; 99/1963 Sb.: §92 odst.1; 99/1963 Sb.: §92 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §229 odst.3 písm.f); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §242 odst.3 písm.f); 328/1991 Sb.: §23; 328/1991 Sb.: §24 odst.1; 328/1991 Sb.: §25 odst.1;

38/2003 Odpovědnost organizace vůči pracovníkovi

Datum: 22.10.2002 · Sbírkové č.: 38/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 773/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2003 · Strana: 302 · Vztah k předpisu: 94/1963 Sb.: §91 odst.3 písm.c); 94/1963 Sb.: §96 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 65/1965 Sb.: §195 odst.1 písm.c); 65/1965 Sb.: §197 odst.1 písm.c); 65/1965 Sb.: §199 odst.1 písm.c); 65/1965 Sb.: §199; 65/1965 Sb.: §202 odst.2; 65/1965 Sb.: §202; 108/1994 Sb.: §35 odst.1 písm.c);

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.