Vydání 2/2003

Číslo: 2/2003 · Ročník: LV

Obsah vydání 2/2003

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

7/2003 Příslušnost soudu a stížnost proti usnesení o dalším trvání vazby

Datum: 10.05.2002 · Sbírkové č.: 7/2003 · Sp. zn.: Ntd 133/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 2/2003 · Strana: 76 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §26; 141/1961 Sb.: §73b odst.2; 141/1961 Sb.: §146a odst.1 písm.a; 141/1961 Sb.: §146a odst.1 písm.a);

8/2003 Maření výkonu úředního rozhodnutí

Datum: 29.11.2001 · Sbírkové č.: 8/2003 · Sp. zn.: 5 Tz 261/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2003 · Strana: 78 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §4 odst.1 písm.c); 140/1961 Sb.: §4; 140/1961 Sb.: §171 odst.1 písm.c); 71/1967 Sb.: §25 odst.3;

9/2003 Odklad (přerušení) výkonu trestu u rozhodnutí napadeného dovoláním

Datum: 18.06.2002 · Sbírkové č.: 9/2003 · Sp. zn.: 5 Tdo 243/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2003 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §265h odst.3;

10/2003 Zvýhodňování věřitele a odpovědnost dlužníka v platební neschopnosti

Datum: 04.10.2001 · Sbírkové č.: 10/2003 · Sp. zn.: 4 To 751/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 2/2003 · Strana: 88 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §256a odst.1;

11/2003 Obnova řízení ve prospěch odsouzeného a změna okolností

Datum: 31.10.2001 · Sbírkové č.: 11/2003 · Sp. zn.: 3 To 833/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 2/2003 · Strana: 95 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §277; 141/1961 Sb.: §283 písm.d);

12/2003 Nepřípustnost trestního stíhání u poslance

Datum: 22.03.2002 · Sbírkové č.: 12/2003 · Sp. zn.: 11 Tcu 45/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2003 · Strana: 98 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §10 odst.1; 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.c);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

10/2003 Podmínky ustanovení opatrovníka v řízení před soudem

Datum: 23.08.2001 · Sbírkové č.: 10/2003 · Sp. zn.: 20 Cdo 2850/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2003 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §29; 99/1963 Sb.: §29 odst.2; 99/1963 Sb.: §49 odst.1; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f) do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §237 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f);

11/2003 Správce konkursní podstaty jako účastník přerušeného řízení

Datum: 27.06.2002 · Sbírkové č.: 11/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 92/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2003 · Strana: 113 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153b odst.1; 99/1963 Sb.: §153b odst.4; 99/1963 Sb.: §229 odst.3 písm.f); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f); 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.c);

12/2003 Odporovatelnost, vymahatelná pohledávka a odpůrčí žaloba

Datum: 22.06.2001 · Sbírkové č.: 12/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 2285/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2003 · Strana: 117 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §109 odst.2 písm.c); 40/1964 Sb.: §42a; 40/1964 Sb.: §42a odst.1; 89/2012 Sb.: §589; 89/2012 Sb.: §593;

13/2003 Likvidace dědictví

Datum: 17.05.2001 · Sbírkové č.: 13/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 2143/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2003 · Strana: 121 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175q odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §175t; 99/1963 Sb.: §175u; 99/1963 Sb.: §175q odst.1 písm.q); 40/1964 Sb.: §472 odst.2; 40/1964 Sb.: §472 odst.1;

14/2003 Nájem nebytových prostor a změny na pronajaté věci

Datum: 14.05.2002 · Sbírkové č.: 14/2003 · Sp. zn.: 26 Cdo 861/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2003 · Strana: 126 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §667 odst.1; 116/1990 Sb.: §667 odst.1;

15/2003 Smlouva o dílo a zajištění závazku při smluvní pokutě

Datum: 14.11.2001 · Sbírkové č.: 15/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 50/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2003 · Strana: 130 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §544; 513/1991 Sb.: §300; 513/1991 Sb.: §301; 513/1991 Sb.: §302; 513/1991 Sb.: §538; 89/2012 Sb.: §1935; 89/2012 Sb.: §2048; 89/2012 Sb.: §2589;

16/2003 Řízení o návrhu na zpeněžení věci a správce konkursní podstaty jako účastník

Datum: 26.09.2001 · Sbírkové č.: 16/2003 · Sp. zn.: 20 Cdo 708/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2003 · Strana: 135 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §251 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §252; 99/1963 Sb.: §252 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §255 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §261 odst.2 písm.a); 99/1963 Sb.: §267; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.a); 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §19 odst.2 písm.a); 328/1991 Sb.: §27; 328/1991 Sb.: §27 odst.2 písm.a);

17/2003 Osvobození od správních poplatků a úkony soudního exekutora

Datum: 22.04.2002 · Sbírkové č.: 17/2003 · Sp. zn.: 27 Nc 7/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Okresní soud Žďár nad Sázavou · Vydání: 2/2003 · Strana: 139 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §33;

18/2003 Rozvrhnutí výtěžku zpeněžení a uspokojení zajištěného věřitele

Datum: 30.04.2002 · Sbírkové č.: 18/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 519/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2003 · Strana: 140 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151a odst.1; 40/1964 Sb.: §165 odst.1; 328/1991 Sb.: §28 odst.4; 328/1991 Sb.: §28 odst.1; 328/1991 Sb.: §28; 328/1991 Sb.: §30; 328/1991 Sb.: §31; 328/1991 Sb.: §32; 105/2000 Sb.: §32; 105/2000 Sb.;

19/2003 Okamžité zrušení pracovního poměru a prodlení s výplatou mezd

Datum: 26.04.2002 · Sbírkové č.: 19/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 1151/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2003 · Strana: 150 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §7 odst.2; 65/1965 Sb.: §54 odst.2; 65/1965 Sb.: §54 odst.1 písm.b); 65/1965 Sb.: §54 odst.1; 262/2006 Sb.: §56;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.