Vydání 10/2003

Číslo: 10/2003 · Ročník: LV

Obsah vydání 10/2003

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

55/2003 Porušování závazných pravidel hospodářského styku a cizí svěřená věc

Datum: 27.02.2003 · Sbírkové č.: 55/2003 · Sp. zn.: 5 Tdo 1060/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2003 · Strana: 246 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §127; 140/1961 Sb.: §248; 140/1961 Sb.: §250b; 140/1961 Sb.: §250 odst.2; 140/1961 Sb.: §250b odst.2;

56/2003 Poškozování věřitele a jednostranné zvýhodnění manžela vůči dlužníkovi

Datum: 13.03.2003 · Sbírkové č.: 56/2003 · Sp. zn.: 7 Tdo 271/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2003 · Strana: 252 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §256 odst.1; 140/1961 Sb.: §256 odst.1 písm.a); 40/1964 Sb.: §149 odst.2; 40/1964 Sb.: §150 odst.2;

57/2003 Souběh zkrácení daně a zkreslování údajů o stavu hospodaření

Datum: 16.04.2003 · Sbírkové č.: 57/2003 · Sp. zn.: 5 Tdo 362/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2003 · Strana: 256 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §125 odst.1; 140/1961 Sb.: §148 odst.1;

58/2003 Řízení o dovolání a rozsah přezkumu

Datum: 27.03.2003 · Sbírkové č.: 58/2003 · Sp. zn.: 15 Tdo 138/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 10/2003 · Strana: 261 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §29 odst.3; 140/1961 Sb.: §29 odst.1; 141/1961 Sb.: §265b odst.2; 141/1961 Sb.: §265i;

59/2003 Prodloužení vazby v přípravném řízení

Datum: 22.01.2003 · Sbírkové č.: 59/2003 · Sp. zn.: 8 To 32/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 10/2003 · Strana: 270 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §71 odst.3;

60/2003 Pohrdání soudem

Datum: 06.03.2003 · Sbírkové č.: 60/2003 · Sp. zn.: 9 To 21/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 10/2003 · Strana: 272 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §169b;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

84/2003 Předběžné opatření v pracovní věci a obsazení soudu

Datum: 25.04.2001 · Sbírkové č.: 84/2003 · Sp. zn.: 25 Co 173/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2003 · Strana: 422 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §36a; 99/1963 Sb.: §102 odst.3;

85/2003 Překážka věci rozsouzené při přivolení k výpovědi z nájmu

Datum: 12.12.2001 · Sbírkové č.: 85/2003 · Sp. zn.: 20 Cdo 2931/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2003 · Strana: 424 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80; 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §80 písm.b); 99/1963 Sb.: §159a odst.5; 99/1963 Sb.: §159 odst.3 písm.c); 40/1964 Sb.: §711 odst.3 písm.c);

86/2003 Dovolání při směnečném platebním rozkazu pro opožděnost

Datum: 06.05.2003 · Sbírkové č.: 86/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 56/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2003 · Strana: 429 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175 odst.3; 99/1963 Sb.: §218 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §239; 99/1963 Sb.: §243b odst.5 písm.c); 30/2000 Sb.; 484/2000 Sb.: §14 odst.3; 484/2000 Sb.: §14 odst.5 písm.c); 484/2000 Sb.: §15 odst.5 písm.c); 484/2000 Sb.: §15;

87/2003 Prohlášení povinného o majetku před vydáním exekučního příkazu

Datum: 31.03.2003 · Sbírkové č.: 87/2003 · Sp. zn.: 51 Co 70/2003 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 10/2003 · Strana: 432 · Vztah k předpisu: 120/2001 Sb.: §47;

88/2003 Odpovědnost správce konkursní podstaty

Datum: 12.03.2003 · Sbírkové č.: 88/2003 · Sp. zn.: 25 Cdo 2123/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2003 · Strana: 434 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §420 odst.1; 328/1991 Sb.: §8 odst.2; 328/1991 Sb.;

89/2003 Úprava a oprava věci a bezplatné odstranění vady

Datum: 27.03.2003 · Sbírkové č.: 89/2003 · Sp. zn.: 33 Odo 357/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2003 · Strana: 439 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §652; 40/1964 Sb.: §655; 634/1992 Sb.: §19 odst.3;

90/2003 Soubor místností (nebo jedna místnos) jako byt

Datum: 29.01.2002 · Sbírkové č.: 90/2003 · Sp. zn.: 26 Cdo 400/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2003 · Strana: 443 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §685; 50/1976 Sb.: §76 odst.1; 50/1976 Sb.: §85; 50/1976 Sb.: §85 odst.1; 83/1976 Sb.: §42 odst.3;

91/2003 Posudek o pracovní činnosti a povinnost zaměstnavatele vydat posudek

Datum: 22.04.2003 · Sbírkové č.: 91/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 1893/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2003 · Strana: 450 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §7 odst.2; 65/1965 Sb.: §60 odst.1; 262/2006 Sb.: §314;

92/2003 Pracoviště zaměstnance a požívání alkoholických nápojů na pracovišti

Datum: 02.04.2003 · Sbírkové č.: 92/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 1755/2002 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 10/2003 · Strana: 457 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §53 odst.1 písm.b); 65/1965 Sb.: §135 odst.4 písm.e); 65/1965 Sb.: §135 odst.3 písm.d); 65/1965 Sb.: §135 od01.01.2001; 65/1965 Sb.: §135 do 31.12.2000; 108/1994 Sb.: §25 odst.3 písm.d);

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.