Vydání 1/2003

Číslo: 1/2003 · Ročník: LV

Obsah vydání 1/2003

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

6/2003 Zpronevěra a výše škody při nakládání s věcí na základě leasingové smlouvy.

Datum: 30.10.2002 · Sbírkové č.: 6/2003 · Sp. zn.: Tpjn 304/2001 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 1/2003 · Strana: 23 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.12; 140/1961 Sb.: §248; 40/2009 Sb.: §137; 40/2009 Sb.: §206;

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/2003 Důvody vazby a podmínky vzetí do vazby

Datum: 13.03.2002 · Sbírkové č.: 1/2003 · Sp. zn.: 3 To 190/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1/2003 · Strana: 2 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §67; 141/1961 Sb.: §68; 141/1961 Sb.: §72 odst.2 písm.b);

2/2003 Trestní řízení odvolací a provádění důkazů

Datum: 24.01.2002 · Sbírkové č.: 2/2003 · Sp. zn.: 4 To 928/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1/2003 · Strana: 5 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §258 odst.1; 141/1961 Sb.: §259 odst.1; 141/1961 Sb.: §263 odst.4;

3/2003 Vazba a povinnost rozhodnout o dalším trvání vazby

Datum: 24.01.2002 · Sbírkové č.: 3/2003 · Sp. zn.: 23 To 55/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1/2003 · Strana: 13 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §71 odst.6; 141/1961 Sb.: §71 odst.4; 141/1961 Sb.: §71; 141/1961 Sb.: §71 odst.5; 141/1961 Sb.: §72 odst.3;

4/2003 Podmíněné udělení milosti a posuzování plnění podmínek

Datum: 09.04.2002 · Sbírkové č.: 4/2003 · Sp. zn.: 4 Tz 18/2002 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2003 · Strana: 17 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §369;

5/2003 Vazba a doba trvání vazby

Datum: 04.01.2002 · Sbírkové č.: 5/2003 · Sp. zn.: 4 To 3/2003 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1/2003 · Strana: 21 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §71 odst.8; 141/1961 Sb.: §71 odst.9;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2003 Dohoda o platbě daně z převodu nemovitosti nabyvatelem a její neplatnost

Datum: 28.11.2001 · Sbírkové č.: 1/2003 · Sp. zn.: 33 Odo 714/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2003 · Strana: 34 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §2; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §489; 357/1992 Sb.: §489; 357/1992 Sb.;

2/2003 Řízení o určení existence práva odpovídajícího věcnému břemeni

Datum: 27.11.2001 · Sbírkové č.: 2/2003 · Sp. zn.: 22 Cdo 862/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2003 · Strana: 37 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §159 odst.2; 99/1963 Sb.: §337b odst.3; 99/1963 Sb.: §337b do 31.12.2000;

3/2003 Procesní zastoupení a vypovězení plné moci zástupce účastníkem řízení

Datum: 15.03.2001 · Sbírkové č.: 3/2003 · Sp. zn.: 21 Cdo 1094/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2003 · Strana: 43 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §28 odst.3; 99/1963 Sb.: §28; 99/1963 Sb.: §49 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §49 odst.1; 99/1963 Sb.: §229 od 01.01.2001; 99/1963 Sb.: §229 odst.3; 99/1963 Sb.: §237 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f);

4/2003 Dovolání proti výroku o nákladech řízení v usnesení odvolacího soudu

Datum: 31.01.2002 · Sbírkové č.: 4/2003 · Sp. zn.: 29 Odo 874/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2003 · Strana: 48 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237 odst.1; 99/1963 Sb.: §239;

5/2003 Opravné usnesení a přípustnost odvolání

Datum: 27.06.2001 · Sbírkové č.: 5/2003 · Sp. zn.: 26 Cdo 503/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2003 · Strana: 50 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §164; 99/1963 Sb.: §167 odst.2; 99/1963 Sb.: §202 odst.2; 99/1963 Sb.: §218;

6/2003 Žaloba o určení pravosti pohledávky postižené výkonem rozhodnutí

Datum: 20.03.2002 · Sbírkové č.: 6/2003 · Sp. zn.: 20 Cdo 54/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2003 · Strana: 54 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §312; 99/1963 Sb.: §312 písm.c);

7/2003 Zásah do dobré pověsti právnické osoby nebo nekalá soutěž

Datum: 23.04.2001 · Sbírkové č.: 7/2003 · Sp. zn.: 3 Cmo 46/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1/2003 · Strana: 59 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §19b odst.3; 513/1991 Sb.: §44 odst.1; 89/2012 Sb.: §135; 89/2012 Sb.: §2976; 89/2012 Sb.: §2988;

8/2003 Narovnání a nahrazení hospodářskoprávního závazku obchodněprávním

Datum: 21.03.2001 · Sbírkové č.: 8/2003 · Sp. zn.: 9 Cmo 601/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1/2003 · Strana: 64 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §570 odst.1; 40/1964 Sb.: §585; 40/1964 Sb.: §586; 89/2012 Sb.: §1903; 89/2012 Sb.: §3028;

9/2003 Návrh na prohlášení konkursu a vznik pohledávky jako otázka předběžná

Datum: 29.08.2001 · Sbírkové č.: 9/2003 · Sp. zn.: 29 Cdo 1248/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2003 · Strana: 69 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §159 odst.2; 99/1963 Sb.: §159a; 99/1963 Sb.: §210 odst.3;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.