Vydání 9-10/2002

Číslo: 9-10/2002 · Ročník: LIV

Obsah vydání 9-10/2002

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

55/2002 Porušování předpisů o nálepkách k označení zboží a uvádění zboží do oběhu

Datum: 07.08.2002 · Sbírkové č.: 55/2002 · Sp. zn.: Tpjn 306/2001 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 564 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §148a odst.1 bod druhá; 140/1961 Sb.: §148a odst.1; 587/1992 Sb.: §40c;

56/2002 Vzetí odsouzeného do vyhošťovací vazby a nutná obhajoba

Datum: 07.08.2002 · Sbírkové č.: 56/2002 · Sp. zn.: Tpjn 308/2001 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 569 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §36a odst.1; 141/1961 Sb.: §36a odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §350c odst.1;

57/2002 Obnova řízení a podmínky obnovy

Datum: 07.08.2002 · Sbírkové č.: 57/2002 · Sp. zn.: Tpjn 309/2001 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 573 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §278 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech trestních

49/2002 Zastavení a nepřípustnost trestního stíhání u pokračujícho trestného činu

Datum: 22.01.2002 · Sbírkové č.: 49/2002 · Sp. zn.: 11 Tz 294/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 546 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.f); 141/1961 Sb.: §11 od 01.01.2002; 141/1961 Sb.: §11 odst.2; 265/2001 Sb.;

50/2002 Zkrácené přípravné řízení proti mladistvému a nutná obhajoba

Datum: 16.04.2002 · Sbírkové č.: 50/2002 · Sp. zn.: 4 To 151/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 547 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §165 odst.2; 141/1961 Sb.: §291; 141/1961 Sb.: §314b odst.1;

51/2002 Propuštění z vazby a dohled probačního úředníka nahrazující vazbu

Datum: 17.01.2002 · Sbírkové č.: 51/2002 · Sp. zn.: 6 To 25/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 548 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §73 od 01.01.2002; 141/1961 Sb.: §73 odst.3;

52/2002 Vzetí do vazby před zahájením trestního stíhání

Datum: 27.02.2002 · Sbírkové č.: 52/2002 · Sp. zn.: 3 To 149/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 550 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 141/1961 Sb.: §68 od 01.01.2002; 141/1961 Sb.: §68 odst.3 písm.e); 141/1961 Sb.: §160 od 01.01.2002; 141/1961 Sb.: §160;

53/2002 Oznámení usnesení a počátek lhůty pro podání stížnosti

Datum: 11.01.2002 · Sbírkové č.: 53/2002 · Sp. zn.: 3 To 8/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 554 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §137 odst.3; 141/1961 Sb.: §137 odst.2; 141/1961 Sb.: §137 od 01.01.200; 141/1961 Sb.: §143 odst.1; 141/1961 Sb.: §143 od 01.01.2002; 141/1961 Sb.: §172 od 01.01.2002; 141/1961 Sb.: §172;

54/2002 Vzdání se odvolání obžalovaným vůči jen některým výrokům rozsudku

Datum: 27.02.2002 · Sbírkové č.: 54/2002 · Sp. zn.: 3 To 87/2002 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 556 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §247 odst.2; 141/1961 Sb.: §250; 141/1961 Sb.: §250 od 01.01.2002; 141/1961 Sb.: §254 odst.2; 141/1961 Sb.: §254 od 01.01.2002;

58/2002 Trvání vazby a dodržení lhůt

Datum: 20.02.2002 · Sbírkové č.: 58/2002 · Sp. zn.: 8 To 59/2002 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 579 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §71 odst.5; 141/1961 Sb.: §71 odst.6; 141/1961 Sb.: §71 odst.3; 141/1961 Sb.: §71 od 01.01.2002; 141/1961 Sb.: §71 odst.4; 2/1993 Sb.: čl.8;

59/2002 Náležitosti odvolání a lhůta k odstranění vad odvolání

Datum: 06.02.2002 · Sbírkové č.: 59/2002 · Sp. zn.: 6 To 1004/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 582 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §248; 141/1961 Sb.: §251; 141/1961 Sb.: §251 odst.1; 141/1961 Sb.: §253 odst.3;

60/2002 Řízení o odvolání a zprošťující výrok o dílčím útoku

Datum: 03.01.2002 · Sbírkové č.: 60/2002 · Sp. zn.: 4 To 935/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 585 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 141/1961 Sb.: §12 odst.12; 141/1961 Sb.: §226; 141/1961 Sb.: §254 odst.1; 265/2001 Sb.;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

61/2002 Omezení odvolacích důvodů při uplatnění nových skutečností a důkazů

Datum: 09.01.2002 · Sbírkové č.: 61/2002 · Sp. zn.: 11 Cmo 294/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 594 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §50a odst.1 písm.d); 99/1963 Sb.: §101; 99/1963 Sb.: §101 od 01.01.2001; 99/1963 Sb.: §119a od 01.01.2001; 99/1963 Sb.: §119a; 99/1963 Sb.: §205a odst.1; 99/1963 Sb.: §205a od 01.01.2001;

62/2002 Dovolání proti zamítnutí návrhu na nařízení předběžného opatření

Datum: 22.01.2002 · Sbírkové č.: 62/2002 · Sp. zn.: 26 Cdo 1533/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 597 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §237 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 od 01.01.2001;

63/2002 Výkon rozhodnutí k vymožení výživného a pravomoc soudu

Datum: 28.02.2002 · Sbírkové č.: 63/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 1897/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 599 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 209/1993 Sb.: §7;

64/2002 Odporovatelnost a aktivní věcná legitimace k odpůrčí žalobě

Datum: 22.01.2002 · Sbírkové č.: 64/2002 · Sp. zn.: 21 Cdo 549/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 602 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §42a; 89/2012 Sb.: §589;

65/2002 Právo hospodaření a rozsudek jako podklad pro změnu zápisu v katastru

Datum: 28.02.2002 · Sbírkové č.: 65/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 537/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 608 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §126 odst.1; 344/1992 Sb.: §2 odst.4; 77/1997 Sb.: §80 odst.1 písm.c);

66/2002 Převod obchodního podílu zrušené společnosti s likvidací

Datum: 19.09.2001 · Sbírkové č.: 66/2002 · Sp. zn.: 7 Cmo 691/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 619 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §61; 513/1991 Sb.: §114; 513/1991 Sb.: §115 odst.2; 513/1991 Sb.: §154; 90/2012 Sb.: §207; 90/2012 Sb.: §208;

67/2002 Vyloučení věci ze soupisu majetku konkursní podstaty

Datum: 28.02.2002 · Sbírkové č.: 67/2002 · Sp. zn.: 29 Cdo 342/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 621 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §35 odst.3; 40/1964 Sb.: §35 odst.2; 40/1964 Sb.: §37 odst.1; 328/1991 Sb.: §19 odst.2; 328/1991 Sb.: §19 odst.1; 513/1991 Sb.: §266 odst.1; 513/1991 Sb.: §446 odst.2; 513/1991 Sb.: §466 odst.1;

68/2002 Konkurs a popření pravosti pohledávky

Datum: 05.09.2001 · Sbírkové č.: 68/2002 · Sp. zn.: 13 Cmo 271/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 626 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §23 do 30.04.2000; 328/1991 Sb.: §23; 328/1991 Sb.: §24; 328/1991 Sb.: §24 do 30.04.2000;

69/2002 Neplatnost okamžitého zrušení pracovního poměru telefaxem

Datum: 20.09.2001 · Sbírkové č.: 69/2002 · Sp. zn.: 21 Cdo 2708/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 630 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §205 odst.1; 65/1965 Sb.: §55; 262/2006 Sb.: §60;

70/2002 Divadelní režie jako autorské dílo nebo umělecký výkon

Datum: 19.11.2001 · Sbírkové č.: 70/2002 · Sp. zn.: 3 Co 22/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 636 · Vztah k předpisu: 35/1965 Sb.: §2; 35/1965 Sb.: §36 odst.1;

71/2002 Výše náhrady nákladů na výživu pozůstalým a vyživovací povinnost zemřelého

Datum: 20.02.2002 · Sbírkové č.: 71/2002 · Sp. zn.: 25 Cdo 1161/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 642 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §447 odst.2; 40/1964 Sb.: §448; 40/1964 Sb.: §448 odst.2; 65/1965 Sb.: §195 odst.2; 89/2012 Sb.: §2966;

72/2002 Předkupní právo podílových spoluvlastníků a cena k výkupu

Datum: 18.10.2001 · Sbírkové č.: 72/2002 · Sp. zn.: 25 Cdo 2764/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 648 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §140; 40/1964 Sb.: §605; 40/1964 Sb.: §606; 40/1964 Sb.: §853;

73/2002 Žaloba o zmatečnost proti usnesení dovolacího soudu a příslušnost soudu

Datum: 28.03.2002 · Sbírkové č.: 73/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 289/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 656 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §235a;

74/2002 Zmatečnost a překročení návrhu účastníka při rozhodnutí soudu

Datum: 30.11.1999 · Sbírkové č.: 74/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 1793/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 659 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153; 99/1963 Sb.: §229 od 01.01.2001; 99/1963 Sb.: §229 odst.1 písm.d); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.e);

75/2002 Daňová exekuce a přikázání pohledávky z jiného účtu než dlužníkova

Datum: 14.03.2002 · Sbírkové č.: 75/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 681/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 661 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §303; 99/1963 Sb.: §320; 337/1992 Sb.: §73 odst.6 písm.a); 337/1992 Sb.: §73 odst.7 písm.a);

76/2002 Konkurs a popření pohledávky přihlášené do konkursu

Datum: 24.05.2001 · Sbírkové č.: 76/2002 · Sp. zn.: 32 Cdo 1726/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 666 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §42 odst.4; 328/1991 Sb.: §23; 328/1991 Sb.: §24;

77/2002 Neplatnost rozvázání pracovního poměru a vůle zaměstnace na trvání poměru

Datum: 11.10.2001 · Sbírkové č.: 77/2002 · Sp. zn.: 21 Cdo 2905/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9-10/2002 · Strana: 680 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §61 odst.3; 65/1965 Sb.: §61 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.