Vydání 7-8/2002

Číslo: 7-8/2002 · Ročník: LIV

Obsah vydání 7-8/2002

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

37/2002 Nedovolené překročení státní hranice a dokonání trestného činu

Datum: 17.04.2001 · Sbírkové č.: 37/2002 · Sp. zn.: 4 Tz 47/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 404 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171a odst.1;

38/2002 Maření výkonu úředního rozhodnutí a uprchnutí odsouzeného

Datum: 28.03.2001 · Sbírkové č.: 38/2002 · Sp. zn.: 7 Tz 52/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 410 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171 odst.2 písm.b);

39/2002 Výše škody a vzájemný vztah kritérií

Datum: 30.05.2001 · Sbírkové č.: 39/2002 · Sp. zn.: 7 Tz 103/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 418 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.12;

40/2002 Poškozování cizích práv a překročení státní hranice na cizí pas

Datum: 22.06.2001 · Sbírkové č.: 40/2002 · Sp. zn.: 11 Tcu 42/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 424 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §209;

41/2002 Jednota skutku při ublížení na zdraví a obecně prospěšné práce

Datum: 26.06.2001 · Sbírkové č.: 41/2002 · Sp. zn.: 11 Tz 129/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 429 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.1; 140/1961 Sb.: §23 odst.1; 140/1961 Sb.: §27; 140/1961 Sb.: §31 odst.1; 140/1961 Sb.: §45; 140/1961 Sb.: §45a; 140/1961 Sb.: §45a odst.4; 140/1961 Sb.: §58 a násl.; 140/1961 Sb.: §224 odst.2; 140/1961 Sb.: §224 odst.1; 141/1961 Sb.: §228 odst.1; 40/2009 Sb.: §45a; 40/2009 Sb.: §52;

42/2002 Vydání do ciziny při zahájení řízení o udělení azylu

Datum: 26.06.2001 · Sbírkové č.: 42/2002 · Sp. zn.: 11 Tcu 26/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 435 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §380 odst.1; 141/1961 Sb.: §380; 143/1988 Sb.; 208/1993 Sb.;

43/2002 Předvídání řidiče při jízdě a míra povinné opatrnosti

Datum: 06.09.2001 · Sbírkové č.: 43/2002 · Sp. zn.: 3 Tz 182/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 442 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §5; 140/1961 Sb.: §5 písm.b); 140/1961 Sb.: §224 odst.2; 140/1961 Sb.: §224 odst.1; 40/2009 Sb.: §16 odst.1 písm.a); 40/2009 Sb.: §16 odst.1 písm.b); 40/2009 Sb.: §143 odst.2; 40/2009 Sb.: §143 odst.1; 40/2009 Sb.: §224 odst.2; 40/2009 Sb.: §224 odst.1;

44/2002 Předávání odsouzených osob a ochranné opatření jako trest

Datum: 22.10.2001 · Sbírkové č.: 44/2002 · Sp. zn.: 11 Tcu 43/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 448 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.1; 141/1961 Sb.: §384a; 553/1992 Sb.: čl.3; 553/1992 Sb.: čl.3 odst.1 písm.e); 553/1992 Sb.: čl.1; 553/1992 Sb.: čl.1 písm.a);

45/2002 Vyloučení soudce jako dřívějšího advokáta obviněného

Datum: 17.07.2001 · Sbírkové č.: 45/2002 · Sp. zn.: 4 To 70/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 452 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §30 odst.1; 141/1961 Sb.: §43;

46/2002 Odměna ustanoveného obhájce a snížení mimosmluvní odměny

Datum: 10.09.2001 · Sbírkové č.: 46/2002 · Sp. zn.: 4 To 57/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 455 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §11 odst.2 písm.f); 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.g); 177/1996 Sb.: §12 odst.4;

47/2002 Podvod při uzavírání leasingových smluv

Datum: 06.09.2001 · Sbírkové č.: 47/2002 · Sp. zn.: 3 Tz 194/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 458 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250; 140/1961 Sb.: §250 odst.1;

48/2002 Sdělení obvinění a výslech cizince jako neodkladný úkon

Datum: 05.09.2001 · Sbírkové č.: 48/2002 · Sp. zn.: 5 Tz 137/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 464 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §101 odst.4; 141/1961 Sb.: §160 odst.1; 141/1961 Sb.: §160 odst.2; 141/1961 Sb.: §160 odst.4;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

45/2002 Přípustnost odvolání a řízení zahájená před 1.1.2001

Datum: 24.08.2001 · Sbírkové č.: 45/2002 · Sp. zn.: 11 Co 716/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Ostravě · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 474 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §202 odst.2; 30/2000 Sb.;

46/2002 Náhradní ubytování nebo náhradní byt s jednou místností

Datum: 31.01.2002 · Sbírkové č.: 46/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 2141/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 476 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §340 odst.2; 99/1963 Sb.: §343; 40/1964 Sb.: §712; 40/1964 Sb.: §712 odst.4;

47/2002 Náhrada škody na pronajaté věci a prekluzivní lhůta na uplatnění nároku

Datum: 31.01.2002 · Sbírkové č.: 47/2002 · Sp. zn.: 25 Cdo 852/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 481 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §583; 40/1964 Sb.: §663; 40/1964 Sb.: §683; 40/1964 Sb.: §683 odst.2;

48/2002 Kupní cena a dodatečné určení kupní ceny

Datum: 28.01.2002 · Sbírkové č.: 48/2002 · Sp. zn.: 29 Odo 503/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 488 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §409 odst.2; 89/2012 Sb.: §1759; 89/2012 Sb.: §2080;

49/2002 Konkurs a rozhodnutí při výkonu dohlédací činnosti

Datum: 28.03.2001 · Sbírkové č.: 49/2002 · Sp. zn.: 1 Ko 125/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 490 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §11 odst.4; 328/1991 Sb.: §12 odst.2;

50/2002 Konkurs a výhrady při jednání o konečné zprávě a vyúčtování

Datum: 08.01.2002 · Sbírkové č.: 50/2002 · Sp. zn.: 1 Ko 433/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 492 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §29 odst.3; 328/1991 Sb.: §29 odst.2;

51/2002 Žaloba o určení trvání pracovního poměru a úkon způsobilý k rozvázání

Datum: 29.08.2001 · Sbírkové č.: 51/2002 · Sp. zn.: 21 Cdo 1618/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 495 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 65/1965 Sb.: §42 odst.1; 65/1965 Sb.: §61; 65/1965 Sb.: §63; 65/1965 Sb.: §64; 262/2006 Sb.: §72;

52/2002 Zproštění se odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úraz

Datum: 23.05.2001 · Sbírkové č.: 52/2002 · Sp. zn.: 21 Cdo 1239/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 500 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §7 odst.2 písm.a); 65/1965 Sb.: §190 odst.1; 65/1965 Sb.: §191 odst.1 písm.a); 65/1965 Sb.: §273 odst.1 písm.a);

53/2002 Ssoudní poplatek při přivolení k výpovědi z nájmu bytu

Datum: 04.04.2001 · Sbírkové č.: 53/2002 · Sp. zn.: 22 Co 129/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 507 · Vztah k předpisu: 549/1991 Sb.;

54/2002 Procesní nástupnictví a legitimace k návrhu v řízení o vzájemném návrhu

Datum: 14.09.2001 · Sbírkové č.: 54/2002 · Sp. zn.: 12 Co 356/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 508 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §97; 99/1963 Sb.: §98; 99/1963 Sb.: §107a;

55/2002 Výklad projevu vůle při vadném právním úkonu a obchodní jméno

Datum: 22.01.2002 · Sbírkové č.: 55/2002 · Sp. zn.: 21 Cdo 315/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 510 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §134; 40/1964 Sb.: §35 odst.2; 40/1964 Sb.: §35 odst.3; 40/1964 Sb.: §37 odst.1; 513/1991 Sb.: §9 odst.1; 513/1991 Sb.: §9; 513/1991 Sb.: §266 odst.1; 513/1991 Sb.: §266; 89/2012 Sb.: §423; 89/2012 Sb.: §553; 90/2012 Sb.: §96;

56/2002 Vystěhování příslušníků domácnosti a užívání služebního bytu

Datum: 13.10.1999 · Sbírkové č.: 56/2002 · Sp. zn.: 26 Cdo 1248/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 514 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §713 odst.1;

57/2002 Odvolání konkursního věřitele proti rozvrhu a rozsah přezkoumání

Datum: 28.01.2002 · Sbírkové č.: 57/2002 · Sp. zn.: 29 Cdo 3023/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 519 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §206; 99/1963 Sb.: §206 odst.2; 99/1963 Sb.: §212 odst.1 písm.d); 99/1963 Sb.: §212 písm.d); 99/1963 Sb.: §212 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §212 od 01.01.2001; 99/1963 Sb.: §218 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §240 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §242; 328/1991 Sb.: §30 odst.2;

58/2002 Dovolání a neuhrazení zálohy na náklady konkursu

Datum: 20.02.2002 · Sbírkové č.: 58/2002 · Sp. zn.: 29 Odo 75/2002 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 523 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §237; 99/1963 Sb.: §238a od 01.01.2001; 99/1963 Sb.: §238a odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §238 odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §239; 328/1991 Sb.: §5;

59/2002 Překážky v práci kvůli péči o dítě

Datum: 30.08.2001 · Sbírkové č.: 59/2002 · Sp. zn.: 21 Cdo 1655/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 525 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §46 odst.1 písm.f); 65/1965 Sb.: §59 odst.1 písm.f); 65/1965 Sb.: §59 odst.1; 65/1965 Sb.: §127; 65/1965 Sb.: §127 odst.1 písm.f); 65/1965 Sb.: §127 odst.1; 65/1965 Sb.: §128 odst.1 písm.f); 108/1994 Sb.: §21 odst.1 písm.f); 108/1994 Sb.: §40 odst.5; 108/1994 Sb.: §40 odst.5 písm.f); 262/2006 Sb.: §61;

60/2002 Započtení nároku z pracovněprávního vztahu proti pohledávce

Datum: 18.12.2001 · Sbírkové č.: 60/2002 · Sp. zn.: 21 Cdo 615/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2002 · Strana: 532 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §580; 40/1964 Sb.: §580 odst.4; 65/1965 Sb.: §60 odst.2; 65/1965 Sb.: §252; 65/1965 Sb.: §260 odst.2; 65/1965 Sb.: §261 odst.4;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.