Vydání 6/2002

Číslo: 6/2002 · Ročník: LIV

Obsah vydání 6/2002

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

32/2002 Nepřípustnost trestního stíhání a tzv. zásada speciality

Datum: 29.05.2001 · Sbírkové č.: 32/2002 · Sp. zn.: 11 Tz 32/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2002 · Strana: 336 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §378 odst.2; 141/1961 Sb.: §378 odst.2 písm.c);

33/2002 Zákaz reformace in peius a výměra trestu

Datum: 16.10.2001 · Sbírkové č.: 33/2002 · Sp. zn.: 11 Tz 229/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2002 · Strana: 339 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §35 odst.2; 141/1961 Sb.: §264 odst.2; 141/1961 Sb.: §264;

34/2002 Doručení opisu obžaloby obhájci při spojení věcí

Datum: 21.06.2001 · Sbírkové č.: 34/2002 · Sp. zn.: 4 To 441/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 6/2002 · Strana: 343 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §23 odst.1; 141/1961 Sb.: §196 odst.1; 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.a);

35/2002 Veřejné zasedání a lhůta k přípravě obviněného

Datum: 08.08.2001 · Sbírkové č.: 35/2002 · Sp. zn.: 11 Tz 179/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2002 · Strana: 348 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §233 odst.2; 2/1993 Sb.: čl.40 odst.3; 2/1993 Sb.: čl.40; 2/1993 Sb.: §40 odst.3;

36/2002 Ohrožení životního prostředí a značná újma nebo velkého rozsahu

Datum: 29.11.2001 · Sbírkové č.: 36/2002 · Sp. zn.: 5 Tz 274/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2002 · Strana: 351 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.11; 140/1961 Sb.: §89 odst.1; 140/1961 Sb.: §89 odst.2; 140/1961 Sb.: §181a odst.2; 140/1961 Sb.: §181a odst.3; 141/1961 Sb.: §89 odst.2; 17/1992 Sb.: §27 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

37/2002 Jmenování znalce a věcná příslušnost soudu

Datum: 30.03.2001 · Sbírkové č.: 37/2002 · Sp. zn.: 35 Co 127/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 6/2002 · Strana: 364 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.c); 513/1991 Sb.: §58; 513/1991 Sb.: §59 odst.3; 370/2000 Sb.;

38/2002 Dovolání a nedoručení rozhodnutí dovolacího soudu účastníku řízení

Datum: 28.11.2001 · Sbírkové č.: 38/2002 · Sp. zn.: 29 Odo 331/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2002 · Strana: 366 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §24 odst.1; 99/1963 Sb.: §49 odst.1; 99/1963 Sb.: §225 odst.1; 99/1963 Sb.: §229 odst.4 písm.f); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §237 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §243b;

39/2002 Konkurs a rozvrhové usneseni jako exekuční titul

Datum: 27.11.2001 · Sbírkové č.: 39/2002 · Sp. zn.: 29 Cdo 2780/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2002 · Strana: 370 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §159 odst.3; 99/1963 Sb.: §159 odst.3 písm.d); 99/1963 Sb.: §159a; 99/1963 Sb.: §229 odst.2 písm.b); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.d); 99/1963 Sb.: §242 odst.3 písm.b); 328/1991 Sb.: §21 odst.3 písm.b); 328/1991 Sb.: §23 odst.1 písm.b); 328/1991 Sb.: §45 odst.2 písm.b); 328/1991 Sb.: §45 odst.2;

40/2002 Souhlas obce jako pronajimatele s podnájmem bytu

Datum: 19.07.2001 · Sbírkové č.: 40/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 2492/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2002 · Strana: 374 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §132; 99/1963 Sb.: §157 odst.2; 99/1963 Sb.: §213 odst.1; 99/1963 Sb.: §219a; 99/1963 Sb.: §221 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §35 odst.1 písm.c); 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.d); 40/1964 Sb.: §719 odst.1 písm.d); 40/1964 Sb.: §719 odst.1; 135/1982 Sb.: §14 odst.1 písm.c); 135/1982 Sb.; 146/1982 Sb.: §16 odst.1 písm.d);

41/2002 Pracovní poměr na dobu určitou a sjednání doby poměru

Datum: 05.09.2001 · Sbírkové č.: 41/2002 · Sp. zn.: 21 Cdo 1990/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2002 · Strana: 381 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §30 odst.1; 65/1965 Sb.: §46 odst.1; 65/1965 Sb.: §46 odst.2; 65/1965 Sb.: §56 odst.1; 262/2006 Sb.: §39;

42/2002 Zákaz výpovědi z pracovního poměru a pracovní neschopnost

Datum: 20.08.2001 · Sbírkové č.: 42/2002 · Sp. zn.: 21 Cdo 1954/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2002 · Strana: 388 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §48 odst.1 písm.a); 31/1993 Sb.: §3 odst.1; 31/1993 Sb.: §3 odst.1 písm.a); 262/2006 Sb.: §53;

43/2002 Transformace družstva a vypořádání majetkového podílu s družstvem

Datum: 08.08.2001 · Sbírkové č.: 43/2002 · Sp. zn.: 29 Odo 134/2001 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2002 · Strana: 393 · Vztah k předpisu: 42/1992 Sb.: §13; 42/1992 Sb.: §13 odst.2; 144/1999 Sb.;

44/2002 Konkurs a žaloba o určení pravosti nevykonatelné pohledávky

Datum: 26.09.2001 · Sbírkové č.: 44/2002 · Sp. zn.: 29 Cdo 2226/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 6/2002 · Strana: 397 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §57 odst.3; 328/1991 Sb.: §21; 328/1991 Sb.: §23; 328/1991 Sb.: §24;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.