Vydání 4/2002

Číslo: 4/2002 · Ročník: LIV

Obsah vydání 4/2002

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

20/2002 Zkrácení daně a větší rozsah

Datum: 18.07.2001 · Sbírkové č.: 20/2002 · Sp. zn.: 5 Tz 101/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2002 · Strana: 198 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.1; 140/1961 Sb.: §89 odst.11; 140/1961 Sb.: §148 odst.1; 141/1961 Sb.: §89 a násl.; 40/1964 Sb.: §829; 40/1964 Sb.: §829 a násl.; 40/2009 Sb.: §148; 40/2009 Sb.: §148 odst.1;

21/2002 Zpronevěra - rozdíl od porušování povinností při správě cizího majetku.

Datum: 18.01.2001 · Sbírkové č.: 21/2002 · Sp. zn.: 11 Tz 276/2000 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2002 · Strana: 207 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.12; 140/1961 Sb.: §128 odst.2; 140/1961 Sb.: §248 odst.12; 140/1961 Sb.: §248; 140/1961 Sb.: §255; 40/2009 Sb.: §206; 40/2009 Sb.: §220;

22/2002 Nutná obhajoba a podání stížnost v trestním řízení

Datum: 02.10.2000 · Sbírkové č.: 22/2002 · Sp. zn.: 8 To 517/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 4/2002 · Strana: 217 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §36 odst.2; 141/1961 Sb.: §41 odst.3; 141/1961 Sb.: §41 odst.2; 141/1961 Sb.: §144 odst.2;

23/2002 Podjatost a vyloučení orgánů činných v trestním řízení

Datum: 18.04.2001 · Sbírkové č.: 23/2002 · Sp. zn.: 3 To 297/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 4/2002 · Strana: 221 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §30 odst.2;

24/2002 Předvolání obžalovaného k hlavnímu líčení

Datum: 10.05.2001 · Sbírkové č.: 24/2002 · Sp. zn.: 6 To 212/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 4/2002 · Strana: 224 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §258 odst.1 písm.a);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

24/2002 Dědici jako nerozluční společníci v řízení

Datum: 26.07.2001 · Sbírkové č.: 24/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 192/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2002 · Strana: 230 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §91 odst.2; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §175q odst.1 písm.d);

25/2002 Vykonatelnost rozhodnutí a řadné doručení rozhodnutí

Datum: 29.08.2001 · Sbírkové č.: 25/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 1020/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2002 · Strana: 236 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §42 odst.4; 99/1963 Sb.: §42 odst.4 písm.f); 99/1963 Sb.: §79 odst.1; 99/1963 Sb.: §79 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §122 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §122; 99/1963 Sb.: §123 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §123; 99/1963 Sb.: §126 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §126; 99/1963 Sb.: §129; 99/1963 Sb.: §129 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §131 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §131; 99/1963 Sb.: §214 odst.2 písm.c); 99/1963 Sb.: §214 odst.2 písm.c) do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §229 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f) do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §242 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §251 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §253; 99/1963 Sb.: §254 odst.1 písm.c); 99/1963 Sb.: §261; 99/1963 Sb.: §261 odst.1 písm.c);

26/2002 Nájem bytu na dobu určitou a výpověď nájmu

Datum: 27.09.2001 · Sbírkové č.: 26/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 2685/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2002 · Strana: 244 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §663; 40/1964 Sb.: §676 odst.1; 40/1964 Sb.: §677 odst.1; 40/1964 Sb.: §677 odst.2;

27/2002 Smlouva o budoucí kupní smlouvě v obchodních vztazích

Datum: 26.11.1998 · Sbírkové č.: 27/2002 · Sp. zn.: 2 Cdon 603/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2002 · Strana: 248 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §289;

28/2002 Promlčení pohledávky státu vůči bance na vyplacení dražební jistoty

Datum: 20.09.2001 · Sbírkové č.: 28/2002 · Sp. zn.: 29 Cdo 2077/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2002 · Strana: 253 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §101 odst.4; 40/1964 Sb.: §101; 427/1990 Sb.: §5 odst.4; 427/1990 Sb.; 500/1990 Sb.: §11 odst.4;

29/2002 Přihlášení do konkursu a vykonatelnost titulu

Datum: 31.07.2001 · Sbírkové č.: 29/2002 · Sp. zn.: 32 Cdo 544/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2002 · Strana: 258 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 328/1991 Sb.: §3 odst.2; 328/1991 Sb.: §7 odst.2; 328/1991 Sb.: §13 odst.2; 328/1991 Sb.: §20 odst.2; 328/1991 Sb.: §20; 328/1991 Sb.: §23 odst.2; 328/1991 Sb.: §24 odst.2; 328/1991 Sb.: §25 odst.2;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.