Vydání 3/2002

Číslo: 3/2002 · Ročník: LIV

Obsah vydání 3/2002

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Stanoviska

14/2002 Porušování domovní svobody a napadená osoba. Zákaz dvojího přičítání.

Datum: 12.12.2001 · Sbírkové č.: 14/2002 · Sp. zn.: Tpjn 300/2000 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 3/2002 · Strana: 136 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §31 odst.3; 140/1961 Sb.: §238 odst.1; 140/1961 Sb.: §238 odst.3; 40/2009 Sb.: §39 odst.4;

15/2002 Vydírání svědka a ochrana svědka

Datum: 12.12.2001 · Sbírkové č.: 15/2002 · Sp. zn.: Tpjn 303/2001 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 3/2002 · Strana: 142 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §235 odst.2 písm.e); 140/1961 Sb.: §235 odst.1 písm.e); 140/1961 Sb.: §235 odst.1; 141/1961 Sb.: §97 a násl.;

16/2002 Podvod a vznik škody na cizím majetku

Datum: 12.12.2001 · Sbírkové č.: 16/2002 · Sp. zn.: Tpjn 302/2001 · Typ: Stanovisko (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - kolegium · Vydání: 3/2002 · Strana: 149 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §9 odst.2; 140/1961 Sb.: §248; 140/1961 Sb.: §250; 140/1961 Sb.: §255;

Rozhodnutí ve věcech trestních

17/2002 Řízení proti uprchlému a změna řízení po podání obžaloby

Datum: 21.05.2001 · Sbírkové č.: 17/2002 · Sp. zn.: 3 To 46/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2002 · Strana: 156 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §302 odst.1;

18/2002 Vyloučení věci ze společného řízení a postoupení věci

Datum: 06.04.2001 · Sbírkové č.: 18/2002 · Sp. zn.: 1 To 2/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2002 · Strana: 159 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §23 odst.1; 141/1961 Sb.: §23 odst.2; 141/1961 Sb.: §141 odst.2;

19/2002 Řízení o stížnosti a odměna ustanoveného obhájce

Datum: 28.05.2001 · Sbírkové č.: 19/2002 · Sp. zn.: 5 To 55/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 3/2002 · Strana: 161 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §146 odst.1; 141/1961 Sb.: §151 odst.3; 141/1961 Sb.: §151 odst.2; 37/1992 Sb.: §7 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

17/2002 Včasnost doručení podání telefaxovým spojením

Datum: 18.12.2000 · Sbírkové č.: 17/2002 · Sp. zn.: 26 Cdo 2378/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2002 · Strana: 166 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §57; 99/1963 Sb.: §57 odst.3; 99/1963 Sb.: §204 odst.1; 99/1963 Sb.: §218 odst.1 písm.a);

18/2002 Osvobození od soudních poplatků

Datum: 05.10.2001 · Sbírkové č.: 18/2002 · Sp. zn.: 11 Zp 24/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2002 · Strana: 169 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §138; 99/1963 Sb.: §200i;

19/2002 Věcná břemena a bezúplatně sjednané břemeno

Datum: 20.12.2000 · Sbírkové č.: 19/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 1265/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2002 · Strana: 171 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151o; 40/1964 Sb.: §151n odst.3; 40/1964 Sb.: §151p; 40/1964 Sb.: §151n do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §570;

20/2002 Osobní užívání pozemku a neplatnost převzetí pozemku

Datum: 07.03.2001 · Sbírkové č.: 20/2002 · Sp. zn.: 22 Cdo 1077/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2002 · Strana: 176 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39 do 31.12.1991; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §199 odst.1; 40/1964 Sb.: §199 do 31.12.1991;

21/2002 Přechod nájmu po zemřelém na pravnučku

Datum: 24.07.2001 · Sbírkové č.: 21/2002 · Sp. zn.: 26 Cdo 351/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2002 · Strana: 180 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §706 odst.1;

22/2002 Započtení vzájemné pohledávky a pohledávka z vkladů

Datum: 30.10.2001 · Sbírkové č.: 22/2002 · Sp. zn.: 33 Cdo 2693/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2002 · Strana: 184 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §581 odst.2; 40/1964 Sb.: §706; 40/1964 Sb.: §718; 40/1964 Sb.: §778; 513/1991 Sb.: §716;

23/2002 Účinky prohlášení konkursu a pravomoc soudu ve sporech při konkursu

Datum: 19.09.2001 · Sbírkové č.: 23/2002 · Sp. zn.: 29 Odo 532/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 3/2002 · Strana: 190 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §7 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §104 odst.1 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §104 odst.1; 99/1963 Sb.: §138 odst.1 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §212a; 99/1963 Sb.: §212 odst.1 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §221 odst.2 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §221; 99/1963 Sb.: §249; 328/1991 Sb.: §14 odst.1 písm.i); 337/1992 Sb.: §64 odst.1 písm.i); 337/1992 Sb.: §64;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.