Vydání 2/2002

Číslo: 2/2002 · Ročník: LIV

Obsah vydání 2/2002

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

8/2002 Odměna advokáta a "časově náročný úkon"

Datum: 08.01.2001 · Sbírkové č.: 8/2002 · Sp. zn.: 1 To 2/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 2/2002 · Strana: 76 · Vztah k předpisu: 177/1996 Sb.: §11 odst.1 písm.c); 177/1996 Sb.: §11 odst.1; 177/1996 Sb.: §12 odst.1;

9/2002 Neposkytnutí pomoci při dopravní nehodě

Datum: 22.08.2000 · Sbírkové č.: 9/2002 · Sp. zn.: 4 To 437/2000 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 2/2002 · Strana: 79 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §208;

10/2002 Podmíněné upuštění od výkonu zbytku trestu zákazu činnosti

Datum: 26.03.2001 · Sbírkové č.: 10/2002 · Sp. zn.: 11 Tz 29/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2002 · Strana: 85 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §36; 140/1961 Sb.: §61 odst.2; 140/1961 Sb.: §61; 140/1961 Sb.: §64 odst.2; 140/1961 Sb.: §64 odst.4; 140/1961 Sb.: §64 odst.1;

11/2002 Padělání a pozměňování veřejné listiny a výpis z rejstříku trestů

Datum: 28.03.2001 · Sbírkové č.: 11/2002 · Sp. zn.: 3 To 134/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 2/2002 · Strana: 89 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §176 odst.1;

12/2002 Poškozování věřitele a zcizení části vlastního majetku dlužníkem

Datum: 14.03.2001 · Sbírkové č.: 12/2002 · Sp. zn.: 3 To 982/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 2/2002 · Strana: 93 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §256 odst.1 písm.a);

13/2002 Obnova řízení a skutečnost dříve neznámá

Datum: 03.05.2001 · Sbírkové č.: 13/2002 · Sp. zn.: 3 Tz 82/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2002 · Strana: 99 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §278 odst.3; 141/1961 Sb.: §278 odst.1; 141/1961 Sb.: §278 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

9/2002 Usnesení o přistoupení dalšího účastníka a legitimace k odvolání

Datum: 29.05.2001 · Sbírkové č.: 9/2002 · Sp. zn.: 29 Odo 232/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2002 · Strana: 104 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §9; 99/1963 Sb.: §19; 99/1963 Sb.: §83; 99/1963 Sb.: §92 odst.1; 99/1963 Sb.: §159 odst.3; 99/1963 Sb.: §218;

10/2002 Směnečný platební rozkaz a náležitosti opravného usnesení

Datum: 22.02.2001 · Sbírkové č.: 10/2002 · Sp. zn.: 9 Cmo 561/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 2/2002 · Strana: 108 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §164; 99/1963 Sb.: §175 odst.1; 99/1963 Sb.: §175 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §175 odst.6;

11/2002 Určení neplatnosti kupní smlouvy na návrh státního zastupitelství

Datum: 26.04.2001 · Sbírkové č.: 11/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 899/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2002 · Strana: 110 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 238/1993 Sb.: §42; 283/1993 Sb.: §42;

12/2002 Žaloba o vyklizení nebytových prostor a absolutně neplatná smlouva

Datum: 28.06.2001 · Sbírkové č.: 12/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 1506/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2002 · Strana: 115 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §720; 89/2012 Sb.: §2; 89/2012 Sb.: §8;

13/2002 Neplatnost smlouvy o nájmu nebytových prostor a bezdůvodné obohacení

Datum: 26.04.2001 · Sbírkové č.: 13/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 1270/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2002 · Strana: 118 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §126; 40/1964 Sb.: §560; 40/1964 Sb.: §720; 89/2012 Sb.: §580; 89/2012 Sb.: §1911; 89/2012 Sb.: §2993;

14/2002 Bytová náhrada při sporu o vyklizení bytu

Datum: 31.05.2001 · Sbírkové č.: 14/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 1131/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2002 · Strana: 122 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §712; 50/1976 Sb.: §96; 513/1991 Sb.: §203; 513/1991 Sb.: §204;

15/2002 Základní povinnosti zaměstnanců a smlouva o výkonu funkce za odměnu

Datum: 03.04.2001 · Sbírkové č.: 15/2002 · Sp. zn.: 29 Cdo 2024/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 2/2002 · Strana: 128 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §73 odst.3; 65/1965 Sb.: §73 odst.2;

16/2002 Zápis do obchodního rejstříku a povinnost zapsat změnu ve funkcích

Datum: 15.02.2001 · Sbírkové č.: 16/2002 · Sp. zn.: 7 Cmo 271/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 2/2002 · Strana: 132 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §28 odst.5; 513/1991 Sb.: §30; 513/1991 Sb.: §31; 513/1991 Sb.: §32; 513/1991 Sb.: §35; 513/1991 Sb.: §66; 513/1991 Sb.: §68; 513/1991 Sb.: §71 odst.3; 513/1991 Sb.: §191; 513/1991 Sb.: §194; 90/2012 Sb.: §93; 90/2012 Sb.: §198;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.