Vydání 1/2002

Číslo: 1/2002 · Ročník: LIV

Obsah vydání 1/2002

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/2002 Oprava a doplnění protokolu v trestním řízení

Datum: 31.01.2001 · Sbírkové č.: 1/2002 · Sp. zn.: 4 Tz 296/2000 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2002 · Strana: 2 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §57 odst.1; 141/1961 Sb.: §253 odst.1;

2/2002 Trvání vazby a započítání doby ve zdravotnickém zařízení

Datum: 06.02.2001 · Sbírkové č.: 2/2002 · Sp. zn.: 3 Tvo 15/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2002 · Strana: 6 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §71 odst.3; 141/1961 Sb.: §75; 141/1961 Sb.: §76; 20/1966 Sb.: §23 odst.4 písm.b);

3/2002 Tranzitní delikt a místo spáchání při nedovoleném držení omamných látek

Datum: 06.02.2001 · Sbírkové č.: 3/2002 · Sp. zn.: 7 Nd 41/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2002 · Strana: 9 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §187; 141/1961 Sb.: §18; 141/1961 Sb.: §177 písm.c);

4/2002 Krádež a spoluvlastník jako pachatel

Datum: 25.04.2001 · Sbírkové č.: 4/2002 · Sp. zn.: 5 Tz 63/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2002 · Strana: 11 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §247; 40/1964 Sb.: §123; 40/1964 Sb.: §136; 40/1964 Sb.: §136 odst.1; 40/1964 Sb.: §663; 40/1964 Sb.: §829; 40/1964 Sb.: §833; 40/1964 Sb.: §834; 229/1991 Sb.: §2 odst.2;

5/2002 Podvod a věc svěřená při zpronevěře - příčinná souvislos, využití omylu právnické osoby.

Datum: 19.07.2000 · Sbírkové č.: 5/2002 · Sp. zn.: 8 Tz 136/2000 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2002 · Strana: 18 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §248 odst.1; 140/1961 Sb.: §250; 40/2009 Sb.: §209;

6/2002 Týrání zvířat

Datum: 18.01.1999 · Sbírkové č.: 6/2002 · Sp. zn.: 4 To 597/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Brně · Vydání: 1/2002 · Strana: 28 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §203 odst.2; 140/1961 Sb.: §203;

7/2002 Maření výkonu úředního rozhodnutí a správní vyhoštění jako zákaz pobytu

Datum: 31.07.2000 · Sbírkové č.: 7/2002 · Sp. zn.: 6 To 430/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 1/2002 · Strana: 30 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §172 odst.1 písm.b); 326/1999 Sb.: §119;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2002 Pravomoc soudu a teritoriální a věcné účinky prohlášení konkursu cizím soudem

Datum: 18.12.2000 · Sbírkové č.: 1/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 2261/98 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2002 · Strana: 34 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §7;

2/2002 Nepeněžitý vklad do společnosti a věcná příslušnost

Datum: 11.10.2000 · Sbírkové č.: 2/2002 · Sp. zn.: 29 Cdo 1449/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2002 · Strana: 39 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.c); 99/1963 Sb.: §9 odst.3 písm.g); 99/1963 Sb.: §9 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §9 od 01.01.2001; 513/1991 Sb.: §204;

3/2002 Rozsudek pro zmeškání a předpoklady pro vydání

Datum: 30.04.2001 · Sbírkové č.: 3/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 737/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2002 · Strana: 43 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153b odst.4; 99/1963 Sb.: §153b odst.1; 99/1963 Sb.: §237;

4/2002 Pokuta v blokové řízení jako exekuční titul a vykonatelné správní rozhodnutí

Datum: 12.04.2001 · Sbírkové č.: 4/2002 · Sp. zn.: 21 Cdo 775/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2002 · Strana: 48 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §239 odst.2 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §251 odst.2 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §274 odst.2 písm.f) do 31.12.2000; 71/1967 Sb.: §47 odst.2 písm.f); 200/1990 Sb.: §51 odst.2 písm.f) do 31.12.1998; 200/1990 Sb.: §77 odst.2 písm.f) do 31.12.1998; 200/1990 Sb.: §84 odst.1 písm.f) do 31.12.1998; 200/1990 Sb.: §84 odst.3 písm.f) do 31.12.1998; 200/1990 Sb.: §84 odst.4 písm.f) do 31.12.1998; 200/1990 Sb.: §85 odst.1 písm.f) do 31.12.1998; 200/1990 Sb.: §85 odst.1; 200/1990 Sb.: §85 odst.3 písm.f) do 31.12.1998; 200/1990 Sb.: §85 odst.3; 200/1990 Sb.: §85 odst.4 písm.f) do 31.12.1998; 200/1990 Sb.: §85 odst.4;

5/2002 Bezdůvodné obohacení v penězích a úroky z prodlení

Datum: 29.03.2001 · Sbírkové č.: 5/2002 · Sp. zn.: 25 Cdo 2895/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2002 · Strana: 55 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3; 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §451; 40/1964 Sb.: §517; 513/1991 Sb.: §369; 89/2012 Sb.: §2; 89/2012 Sb.: §8; 89/2012 Sb.: §1970;

6/2002 Výpověď z nájmu bytu a užívání bytu či nebytových prostor vlastníkem

Datum: 26.10.2000 · Sbírkové č.: 6/2002 · Sp. zn.: 26 Cdo 2823/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2002 · Strana: 59 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §711 odst.1 písm.f);

7/2002 Výměna bytu a vznik nového nájemního poměru

Datum: 31.05.2001 · Sbírkové č.: 7/2002 · Sp. zn.: 20 Cdo 1230/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2002 · Strana: 63 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §126; 40/1964 Sb.: §700; 40/1964 Sb.: §706; 40/1964 Sb.: §707 odst.3; 40/1964 Sb.: §708; 40/1964 Sb.: §710; 40/1964 Sb.: §715; 40/1964 Sb.: §716; 40/1964 Sb.: §853;

8/2002 Lhůta k podání návrhu na zápis změn do obchodního rejstříku

Datum: 07.03.2001 · Sbírkové č.: 8/2002 · Sp. zn.: 7 Cmo 33/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 1/2002 · Strana: 69 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §203; 513/1991 Sb.: §211 odst.4; 90/2012 Sb.: §477; 90/2012 Sb.: §519;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.