Vydání 9/2001

Číslo: 9/2001 · Ročník: LIII

Obsah vydání 9/2001

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

46/2001 Zadržení osoby a započítání do vazby

Datum: 29.12.2000 · Sbírkové č.: 46/2001 · Sp. zn.: 4 To 1074/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 9/2001 · Strana: 506 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §77 odst.1;

47/2001 Zvýhodňování věřitele a statutární orgán jako pachatel

Datum: 17.01.2001 · Sbírkové č.: 47/2001 · Sp. zn.: 8 To 7/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 9/2001 · Strana: 513 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §256a; 40/2009 Sb.: §223;

48/2001 Důvody vazby a neodkladný nebo neopakovatelný úkon

Datum: 30.10.2000 · Sbírkové č.: 48/2001 · Sp. zn.: 3 To 884/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 9/2001 · Strana: 515 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §26; 141/1961 Sb.: §67 odst.2; 141/1961 Sb.: §158 odst.4;

49/2001 Útok na veřejného činitele a soudní vykonavatel

Datum: 26.10.2000 · Sbírkové č.: 49/2001 · Sp. zn.: 4 To 810/2000 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 9/2001 · Strana: 520 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.9; 140/1961 Sb.: §155 odst.1 písm.a);

50/2001 Zpětvzetí stížnosti proti usnesení soudu prvního stupně a zrušení usnesení

Datum: 01.11.2000 · Sbírkové č.: 50/2001 · Sp. zn.: 3 Tz 206/2000 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2001 · Strana: 523 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §144 odst.2; 141/1961 Sb.: §266;

51/2001 Stížnost pro porušení zákona

Datum: 22.11.2000 · Sbírkové č.: 51/2001 · Sp. zn.: 3 Tz 239/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2001 · Strana: 526 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §268 odst.1;

52/2001 Podmíněné zastavení trestního stíhání

Datum: 07.02.2001 · Sbírkové č.: 52/2001 · Sp. zn.: 6 To 83/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 9/2001 · Strana: 528 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §307 odst.1;

53/2001 Evidence osoby odsouzené cizozemským soudem a podmínka občanství

Datum: 23.03.2001 · Sbírkové č.: 53/2001 · Sp. zn.: 11 Tcu 14/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2001 · Strana: 530 · Vztah k předpisu: 269/1994 Sb.: §4 odst.2;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

58/2001 Předběžná opatření a vyjádření účastníků

Datum: 31.01.2001 · Sbírkové č.: 58/2001 · Sp. zn.: 20 Cdo 134/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2001 · Strana: 534 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §75 odst.3; 99/1963 Sb.: §102;

59/2001 Platnost kupní smlouvy a porušení zákazu převodu nemovitosti

Datum: 02.05.2000 · Sbírkové č.: 59/2001 · Sp. zn.: 18Co 18/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 9/2001 · Strana: 537 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §76 odst.1 písm.e); 99/1963 Sb.: §76f; 40/1964 Sb.: §39; 40/1964 Sb.: §588; 89/2012 Sb.: §580; 89/2012 Sb.: §984; 89/2012 Sb.: §1760;

60/2001 Překážka věci zahájené (rozsouzené) při řízení o přivolení k výpovědi z nájmu

Datum: 31.01.2001 · Sbírkové č.: 60/2001 · Sp. zn.: 20 Cdo 463/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2001 · Strana: 539 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §83 odst.1; 99/1963 Sb.: §159 odst.3; 99/1963 Sb.: §159a;

61/2001 Podání určovací žaloby dědicem

Datum: 14.12.2000 · Sbírkové č.: 61/2001 · Sp. zn.: 20 Cdo 1897/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2001 · Strana: 543 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §175y; 40/1964 Sb.: §37; 40/1964 Sb.: §39;

62/2001 Náhradní byt či bytová náhrada pro pozůstalého manžela

Datum: 30.11.2000 · Sbírkové č.: 62/2001 · Sp. zn.: 26 Cdo 1305/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2001 · Strana: 547 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §460; 40/1964 Sb.: §707 odst.2; 40/1964 Sb.: §707; 40/1964 Sb.: §712 odst.3; 40/1964 Sb.: §853; 89/2012 Sb.: §766; 89/2012 Sb.: §767;

63/2001 Nájem nebytových prostor a provozování služeb

Datum: 01.02.2001 · Sbírkové č.: 63/2001 · Sp. zn.: 30 Cdo 1955/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2001 · Strana: 551 · Vztah k předpisu: 116/1990 Sb.: §3 do 02.12.1999; 116/1990 Sb.: §3 odst.2;

64/2001 Povinná osoba (městská část hl. města Prahy) v restituci

Datum: 20.05.1999 · Sbírkové č.: 64/2001 · Sp. zn.: 2 Cdon 748/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2001 · Strana: 557 · Vztah k předpisu: 87/1991 Sb.: §4 odst.1; 172/1991 Sb.;

65/2001 Naléhavý právní zájem konkursního správce při žalobě o určení

Datum: 29.09.2000 · Sbírkové č.: 65/2001 · Sp. zn.: 20 Co 334/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 9/2001 · Strana: 560 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 328/1991 Sb.;

66/2001 Konkursní podstata a zahrnutí majetku třetích osob

Datum: 26.09.2000 · Sbírkové č.: 66/2001 · Sp. zn.: 23 Co 340/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Hradci Králové · Vydání: 9/2001 · Strana: 563 · Vztah k předpisu: 328/1991 Sb.: §27 do 30.04.2000; 328/1991 Sb.: §27 odst.5;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.