Vydání 7-8/2001

Číslo: 7-8/2001 · Ročník: LIII

Obsah vydání 7-8/2001

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

31/2001 Umožnění nedovoleného překročení státní hranice

Datum: 15.01.2001 · Sbírkové č.: 31/2001 · Sp. zn.: 11 Tcu 92/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 378 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §171a odst.1;

32/2001 Zvlášť nebezpečná recidiva

Datum: 18.05.2000 · Sbírkové č.: 32/2001 · Sp. zn.: 7 To 200/2000 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 381 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §35 odst.2; 140/1961 Sb.: §40 odst.1; 140/1961 Sb.: §41 odst.1; 141/1961 Sb.: §314g; 141/1961 Sb.: §314e;

33/2001 Odnětí a přikázání věci

Datum: 26.01.2001 · Sbírkové č.: 33/2001 · Sp. zn.: 11 Nd 416/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 387 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §25;

34/2001 Vázanost soudu prvního stupně právním názorem odvolacího soudu

Datum: 23.05.2001 · Sbírkové č.: 34/2001 · Sp. zn.: 7 To 66/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 389 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §264 odst.1;

35/2001 Zkrácení daně a účinná lítost (podmínka dobrovolnosti).

Datum: 11.01.2001 · Sbírkové č.: 35/2001 · Sp. zn.: 7 Tz 289/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 397 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §66; 140/1961 Sb.: §148; 337/1992 Sb.: §16 odst.1; 40/2009 Sb.: §33;

36/2001 Řízení proti mladistvým v péči výchovného ústavu a postoupení věci

Datum: 13.03.2001 · Sbírkové č.: 36/2001 · Sp. zn.: 3 Nd 68/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 402 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §295;

37/2001 Vyhošťovací vazba a lhůty pro trvání vazby

Datum: 11.01.2001 · Sbírkové č.: 37/2001 · Sp. zn.: 3 Tvo 3/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 405 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §71; 141/1961 Sb.: §350c odst.2; 141/1961 Sb.: §350c odst.1; 141/1961 Sb.: §350 odst.2;

38/2001 Podvod nebo poškozování věřitele či zvýhodňování věřitele

Datum: 17.07.2000 · Sbírkové č.: 38/2001 · Sp. zn.: 5 Tz 146/2000 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 407 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §250; 140/1961 Sb.: §256; 140/1961 Sb.: §256a;

39/2001 Sdělení obvinění a jeho závažné vady jako důvod vrácení věci

Datum: 23.08.2000 · Sbírkové č.: 39/2001 · Sp. zn.: 1 To 66/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 415 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §10 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §160 odst.1; 141/1961 Sb.: §188 odst.1 písm.e);

40/2001 Neoprávněná těžba dřeva jako krádež a totožnost skutku

Datum: 04.01.2001 · Sbírkové č.: 40/2001 · Sp. zn.: 3 Tz 279/2000 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 423 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §247; 141/1961 Sb.: §220 odst.1;

41/2001 Prodloužení vazby v případě zvlášť závažného trestného činu

Datum: 10.01.2001 · Sbírkové č.: 41/2001 · Sp. zn.: 5 Tvo 8/2001 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 428 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §41 odst.2; 141/1961 Sb.: §71 odst.4;

42/2001 Neoprávněné užívání cizí věci nebo krádež auta - přechodnost užívání.

Datum: 07.12.2000 · Sbírkové č.: 42/2001 · Sp. zn.: 4 To 97/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 433 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §247; 140/1961 Sb.: §249; 40/2009 Sb.: §205; 40/2009 Sb.: §207;

43/2001 Uznání rozhodnutí cizozemského soudu a výkon rozsudku

Datum: 23.02.2001 · Sbírkové č.: 43/2001 · Sp. zn.: 11 Tcu 9/2001 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 437 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §384a; 141/1961 Sb.: §384d; 553/1992 Sb.: čl.10;

44/2001 Důvod vazby a ovlivňování dosud nevyslechnutých svědků

Datum: 25.07.2000 · Sbírkové č.: 44/2001 · Sp. zn.: 8 Tz 163/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 440 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §67 odst.1 písm.b);

45/2001 Podílnictví - subjektivní stránka ve vztahu k trestnému činu spáchanému jinou osobou.

Datum: 07.09.2000 · Sbírkové č.: 45/2001 · Sp. zn.: 4 To 695/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 444 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §247 odst.1 písm.e); 140/1961 Sb.: §247 odst.1; 140/1961 Sb.: §251; 40/2009 Sb.: §205 odst.2; 40/2009 Sb.: §214;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

46/2001 Litispendence a zahájení více řízení o splnění dluhu

Datum: 27.07.2000 · Sbírkové č.: 46/2001 · Sp. zn.: 20 Cdo 723/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 454 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §83; 99/1963 Sb.: §103;

47/2001 Předpoklady pro vydání rozsudku pro zmeškání a poučení v předvolání

Datum: 29.06.2000 · Sbírkové č.: 47/2001 · Sp. zn.: 20 Cdo 935/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 458 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153b;

48/2001 Pravomocně rozsouzený platební nárok jako předběžná otázka

Datum: 13.06.2000 · Sbírkové č.: 48/2001 · Sp. zn.: 25 Cdo 5/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 461 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §159 odst.3; 99/1963 Sb.: §159a; 89/2012 Sb.: §1815;

49/2001 Předmět bezpodílového spoluvlastnictví a věc nabytá oběma manžely

Datum: 19.04.2000 · Sbírkové č.: 49/2001 · Sp. zn.: 22 Cdo 1658/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 464 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §143; 40/1964 Sb.: §588; 89/2012 Sb.: §709; 89/2012 Sb.: §714;

50/2001 Ležící pozůstalost a konfiskace nepřátelského majetku

Datum: 16.12.1999 · Sbírkové č.: 50/2001 · Sp. zn.: 22 Cdo 1620/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 468 · Vztah k předpisu: 946/1811 Sb.z.s.: §547; 12/1945 Sb.II;

51/2001 Lhůta pro splatnost vypořádacího podílu SBD

Datum: 04.04.2000 · Sbírkové č.: 51/2001 · Sp. zn.: 29 Cdo 1633/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 471 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §39; 513/1991 Sb.: §232;

52/2001 Rozsudek pro zmeškání ve věci přiznání bytové náhrady

Datum: 13.02.2001 · Sbírkové č.: 52/2001 · Sp. zn.: 26 Cdo 223/2001 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 475 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153b odst.3;

53/2001 Jiná vada řízení a odnětí možnosti jednat před soudem

Datum: 31.01.2001 · Sbírkové č.: 53/2001 · Sp. zn.: 32 Cdo 56/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 479 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §219a; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §237 do 31.12.2001; 99/1963 Sb.: §241a;

54/2001 Náhradní byt a nájem na dobu určitou

Datum: 23.01.2001 · Sbírkové č.: 54/2001 · Sp. zn.: 20 Cdo 2009/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 484 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §343; 40/1964 Sb.: §712 odst.5; 40/1964 Sb.: §712 odst.1;

55/2001 Výkon rozhodnutí a soudcovské zástavní právo na nemovitostech

Datum: 29.11.2000 · Sbírkové č.: 55/2001 · Sp. zn.: 21 Cdo 182/2000 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 490 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §338b odst.1; 99/1963 Sb.: §338b do 31.12.2000;

56/2001 Promlčení a počátek běhu lhůty při plnění z pojistných smluv za úraz

Datum: 22.07.1999 · Sbírkové č.: 56/2001 · Sp. zn.: 30 Cdo 1229/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 497 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §104; 49/1964 Sb.: §22; 55/1979 Sb.;

57/2001 Kupní smlouva a dodatečně zjištěná vada

Datum: 29.11.2000 · Sbírkové č.: 57/2001 · Sp. zn.: 29 Cdo 2228/2000 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 7-8/2001 · Strana: 501 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §597 odst.2;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.