Vydání 5/2001

Číslo: 5/2001 · Ročník: LIII

Obsah vydání 5/2001

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

21/2001 Padělání a pozměňování peněz (příkazu k úhradě)

Datum: 01.11.2000 · Sbírkové č.: 21/2001 · Sp. zn.: 9 Tz 219/2000 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2001 · Strana: 258 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §140 odst.2; 140/1961 Sb.: §143;

22/2001 Náhradní trest odnětí svobody za trest peněžitý

Datum: 24.08.2000 · Sbírkové č.: 22/2001 · Sp. zn.: 4 To 22/2000 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2001 · Strana: 266 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §54 odst.3;

23/2001 Pěstoun jako zákonný zástupce obviněného

Datum: 29.06.2000 · Sbírkové č.: 23/2001 · Sp. zn.: 45 T 9/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 5/2001 · Strana: 269 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §34 odst.1; 94/1963 Sb.: §45a;

24/2001 Další trvání vazby a předběžné projednání obžaloby

Datum: 23.08.2000 · Sbírkové č.: 24/2001 · Sp. zn.: 7 To 115/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2001 · Strana: 274 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §188 odst.1; 141/1961 Sb.: §188 odst.2; 141/1961 Sb.: §192;

25/2001 Stížnost proti propuštění z vazby při nařízení výkonu trestu v jiné věci

Datum: 18.07.2000 · Sbírkové č.: 25/2001 · Sp. zn.: 7 To 96/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Praze · Vydání: 5/2001 · Strana: 276 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §148 odst.1 písm.b);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

33/2001 Výkon rozhodnutí a doručování dražební vyhlášky věřiteli

Datum: 17.02.2000 · Sbírkové č.: 33/2001 · Sp. zn.: 20 Cdo 2283/98 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2001 · Strana: 280 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §336c; 99/1963 Sb.: §336 odst.1; 99/1963 Sb.: §336b odst.2 písm.i);

34/2001 Zástavní věřitel a uspokojení pohledávky prodejem zástavy

Datum: 18.04.2000 · Sbírkové č.: 34/2001 · Sp. zn.: 21 Cdo 2525/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2001 · Strana: 284 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §274 písm.a); 99/1963 Sb.: §372; 40/1964 Sb.: §151f do 31.12.2000; 40/1964 Sb.: §151f; 165/1998 Sb.: čl.IV; 165/1998 Sb.: čl.III; 89/2012 Sb.: §1359;

35/2001 Platnost výpovědi nájmu a nesprávné označení bytu

Datum: 30.03.2000 · Sbírkové č.: 35/2001 · Sp. zn.: 20 Cdo 2018/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2001 · Strana: 290 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §41; 40/1964 Sb.: §37; 89/2012 Sb.: §553; 89/2012 Sb.: §556; 89/2012 Sb.: §2286;

36/2001 Princip materiální publicity obchodního rejstříku

Datum: 09.05.2000 · Sbírkové č.: 36/2001 · Sp. zn.: 32 Cdo 2644/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2001 · Strana: 293 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §27 do 31.12.2000; 513/1991 Sb.: §27 odst.1; 513/1991 Sb.: §27 odst.2; 513/1991 Sb.: §133;

37/2001 Vyloučení z družstva a odvolání k členské schůzi

Datum: 14.03.2000 · Sbírkové č.: 37/2001 · Sp. zn.: 32 Cdo 2230/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2001 · Strana: 298 · Vztah k předpisu: 513/1991 Sb.: §231 do 31.12.2000; 513/1991 Sb.: §231 od 01.01.2001; 513/1991 Sb.: §231 odst.3; 513/1991 Sb.: §397; 513/1991 Sb.: §397 do 31.12.2000;

38/2001 Náíhrada za ztrátu na výdělku a nejvyšší přípustná expozice horníka

Datum: 29.02.2000 · Sbírkové č.: 38/2001 · Sp. zn.: 21 Cdo 1925/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 5/2001 · Strana: 303 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §37 odst.1 písm.a); 65/1965 Sb.: §46 odst.1 písm.d); 65/1965 Sb.: §190; 65/1965 Sb.: §195;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.