Vydání 4/2001

Číslo: 4/2001 · Ročník: LIII

Obsah vydání 4/2001

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

16/2001 Rozhodování o vazbě po příkazu k zatčení a vyrozumění obhájce

Datum: 02.12.1999 · Sbírkové č.: 16/2001 · Sp. zn.: 4 To 1012/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 4/2001 · Strana: 194 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §69 odst.6; 141/1961 Sb.: §69 odst.5;

17/2001 Obnova řízení a věcná příslušnost soudu

Datum: 21.03.2000 · Sbírkové č.: 17/2001 · Sp. zn.: 4 To 250/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 4/2001 · Strana: 199 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §17; 141/1961 Sb.: §281 odst.1;

18/2001 Vazba a propuštění ze zdravotních důvodů

Datum: 19.07.2000 · Sbírkové č.: 18/2001 · Sp. zn.: 8 To 359/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Plzni · Vydání: 4/2001 · Strana: 201 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §67 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §67 odst.1 písm.a); 141/1961 Sb.: §67 odst.1 písm.c);

19/2001 Nutná obhajoba a náhrada nákladů státu

Datum: 28.02.2000 · Sbírkové č.: 19/2001 · Sp. zn.: 3 To 173/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 4/2001 · Strana: 206 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §152 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §155 odst.1;

20/2001 Výkon rozsudků cizích soudů a uznání rozhodnutí

Datum: 10.11.2000 · Sbírkové č.: 20/2001 · Sp. zn.: 11 Tcu 78/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2001 · Strana: 208 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §384a; 209/1992 Sb.: čl.3; 553/1992 Sb.: čl.3 odst.1 písm.c); 553/1992 Sb.;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

25/2001 Veřejná dražba

Datum: 29.07.1999 · Sbírkové č.: 25/2001 · Sp. zn.: 2 Cdon 1034/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2001 · Strana: 214 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §49a; 427/1990 Sb.: §9 odst.1;

26/2001 Stavba na cizím pozemku

Datum: 16.12.1998 · Sbírkové č.: 26/2001 · Sp. zn.: 3 Cdon 398/96 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2001 · Strana: 222 · Vztah k předpisu: 141/1950 Sb.: §155; 141/1950 Sb.: §156; 141/1950 Sb.: §157; 141/1950 Sb.: §158; 141/1950 Sb.: §159; 40/1964 Sb.: §854;

27/2001 Přípustnost dovolání a rozhodnutí zásadního významu

Datum: 27.05.1999 · Sbírkové č.: 27/2001 · Sp. zn.: 2 Cdon 808/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2001 · Strana: 227 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §239 odst.2;

28/2001 Dovolání a účel odkladu provedení výkonu rozhodnutí

Datum: 27.05.1999 · Sbírkové č.: 28/2001 · Sp. zn.: 20 Cdo 553/98 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2001 · Strana: 231 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §218 odst.1 písm.b); 99/1963 Sb.: §218 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §240; 99/1963 Sb.: §243b do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §243b odst.4; 99/1963 Sb.: §266 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §266 odst.1;

29/2001 Náležitosti odvolání a definování nesprávnosti rozhodnutí nebo postupu soudu

Datum: 27.05.1999 · Sbírkové č.: 29/2001 · Sp. zn.: 20 Cdo 987/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2001 · Strana: 234 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §147 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §147 odst.1; 99/1963 Sb.: §205 odst.1; 99/1963 Sb.: §205 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §250 odst.1;

30/2001 Městská část jako účastník řízení při převodu vlastnictví na hlavní město

Datum: 09.06.1999 · Sbírkové č.: 30/2001 · Sp. zn.: 2 Cdon 1805/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2001 · Strana: 238 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §18; 40/1964 Sb.; 367/1990 Sb.: §8; 367/1990 Sb.: §13; 418/1990 Sb.; 172/1991 Sb.; 128/2000 Sb.; 131/2000 Sb.;

31/2001 Lhůta k podání odvolání od doručení opravného usnesení

Datum: 30.11.1998 · Sbírkové č.: 31/2001 · Sp. zn.: 20 Cdo 917/98 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2001 · Strana: 244 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §164; 99/1963 Sb.: §204 odst.1; 99/1963 Sb.: §204 do 31.12.2001;

32/2001 Vypořádání mezi účastníky pracovněprávních vztahů při přechodu práv

Datum: 01.09.1999 · Sbírkové č.: 32/2001 · Sp. zn.: 21 Cdo 7/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 4/2001 · Strana: 246 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §91 odst.2; 99/1963 Sb.: §153 odst.2; 99/1963 Sb.: §206; 99/1963 Sb.: §212; 99/1963 Sb.: §242; 65/1965 Sb.: §251b do 31.12.2000; 65/1965 Sb.: §251b;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.