Vydání 1/2001

Číslo: 1/2001 · Ročník: LIII

Obsah vydání 1/2001

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

1/2001 Předávání odsouzených osob a podmínky předání

Datum: 20.03.2000 · Sbírkové č.: 1/2001 · Sp. zn.: 11 Tcu 10/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2001 · Strana: 2 · Vztah k předpisu: 553/1992 Sb.: čl.3 odst.1 písm.c); 553/1992 Sb.: čl.3;

2/2001 Neoprávněný zásah do práva k domu a typová nebezpečnost činu

Datum: 16.12.1999 · Sbírkové č.: 2/2001 · Sp. zn.: 7 Tz 172/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2001 · Strana: 4 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §3 odst.2; 140/1961 Sb.: §249a; 140/1961 Sb.: §249a odst.2;

3/2001 Pokračování v trestném činu a dílčí útoky

Datum: 26.01.2000 · Sbírkové č.: 3/2001 · Sp. zn.: 7 Tz 215/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2001 · Strana: 9 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §89 odst.3; 140/1961 Sb.: §250;

4/2001 Úschova vydané či odňaté věci

Datum: 16.02.2000 · Sbírkové č.: 4/2001 · Sp. zn.: 7 Tz 189/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2001 · Strana: 14 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §78; 141/1961 Sb.: §79; 141/1961 Sb.: §80 odst.1;

5/2001 Lichva a tíseň

Datum: 28.02.2000 · Sbírkové č.: 5/2001 · Sp. zn.: 3 To 904/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 1/2001 · Strana: 21 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §253 odst.1; 140/1961 Sb.: §253;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

1/2001 Doručování zástupci a povinnost účastníka osobně konat

Datum: 08.06.2000 · Sbírkové č.: 1/2001 · Sp. zn.: 21 Cdo 1949/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2001 · Strana: 30 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §28 odst.2; 99/1963 Sb.: §28a od 01.01.2001; 99/1963 Sb.: §28a odst.1 věta 2.; 99/1963 Sb.: §28 do 31.12.2000; 99/1963 Sb.: §49 odst.1 věta 2.; 99/1963 Sb.: §49 odst.1;

2/2001 Pravomoc českých soudů v majetkových věcech a předběžné opatření

Datum: 28.03.2000 · Sbírkové č.: 2/2001 · Sp. zn.: 20 Cdo 2499/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2001 · Strana: 35 · Vztah k předpisu: 97/1963 Sb.: §37 odst.1; 97/1963 Sb.: §86 odst.2; 99/1963 Sb.: §7; 99/1963 Sb.: §74 odst.3; 99/1963 Sb.: §86 odst.2; 99/1963 Sb.: §86; 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §252; 513/1991 Sb.: §114;

3/2001 Exekuce a způsobilost OSSZ být účastníkem řízení

Datum: 21.06.2000 · Sbírkové č.: 3/2001 · Sp. zn.: 21 Cdo 2458/99 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2001 · Strana: 39 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 71/1967 Sb.: §72; 582/1991 Sb.: §104h; 582/1991 Sb.: §104c;

4/2001 Výkon rozhodnutí přikázáním pohledávky z účtu a smlouva o běžném účtu

Datum: 14.04.2000 · Sbírkové č.: 4/2001 · Sp. zn.: 21 Cdo 1774/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2001 · Strana: 42 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §255; 99/1963 Sb.: §303 odst.1; 99/1963 Sb.: §303; 513/1991 Sb.: §708;

5/2001 Zajištění bytové náhrady a titul k bydlení (dobré mravy)

Datum: 30.09.1998 · Sbírkové č.: 5/2001 · Sp. zn.: 3 Cdon 51/96 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2001 · Strana: 48 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §712;

6/2001 Omezení práv vlastníka (tzv.sousedská práva) a ochrana před hlukem

Datum: 25.08.1999 · Sbírkové č.: 6/2001 · Sp. zn.: 2 Cdon 330/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2001 · Strana: 52 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §127 odst.1;

7/2001 Vedlejší ujednání a rozvazovací podmínka v kupní smlouvě

Datum: 24.08.1999 · Sbírkové č.: 7/2001 · Sp. zn.: 2 Cdon 756/97 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2001 · Strana: 55 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 99/1963 Sb.: §135; 99/1963 Sb.: §249; 40/1964 Sb.: §36; 40/1964 Sb.: §133; 40/1964 Sb.: §588; 40/1964 Sb.: §610;

8/2001 Hmotné zabezpečení pracovníků v hornictví

Datum: 12.08.1999 · Sbírkové č.: 8/2001 · Sp. zn.: 21 Cdo 1798/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 1/2001 · Strana: 64 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §148a; 65/1965 Sb.: §148a do 31.05.94; 65/1965 Sb.: §275 odst.1; 65/1965 Sb.: §275 do 31.05.94; 65/1965 Sb.: §275 odst.1 písm.b); 19/1991 Sb.: §1 odst.1; 19/1991 Sb.: §5; 235/1992 Sb.; 74/1994 Sb.;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.