Vydání 9/2000

Číslo: 9/2000 · Ročník: LII

Obsah vydání 9/2000

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

49/2000 Zákaz reformace in peius

Datum: 16.06.1999 · Sbírkové č.: 49/2000 · Sp. zn.: 8 Tz 90/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2000 · Strana: 530 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §62 odst.1; 141/1961 Sb.: §259 odst.3;

50/2000 Trest vyhoštění na dobu určitou a zahlazení odsouzení

Datum: 26.01.2000 · Sbírkové č.: 50/2000 · Sp. zn.: 7 Tz 173/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2000 · Strana: 535 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §57 odst.2; 140/1961 Sb.: §69; 140/1961 Sb.: §69 odst.1 písm.c); 141/1961 Sb.: §363; 141/1961 Sb.: §364; 25/1993 Sb.: čl.II; 253/1997 Sb.;

51/2000 Zahlazení odsouzení a podmínka oboustranné trestnosti činu

Datum: 20.03.2000 · Sbírkové č.: 51/2000 · Sp. zn.: 11 Tcu 6/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2000 · Strana: 541 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §69 odst.1 písm.a); 140/1961 Sb.: §69; 140/1961 Sb.: §70; 141/1961 Sb.: §363; 269/1994 Sb.: §4 odst.3; 269/1994 Sb.: §4 odst.2;

52/2000 Náklady trestního řízení a přiměřená záloha obhájci

Datum: 30.11.1998 · Sbírkové č.: 52/2000 · Sp. zn.: 4 To 106/98 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 9/2000 · Strana: 547 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §151 odst.3;

53/2000 Neodvedení daně, pojistného na sociální pojištění a trestní odpovědnost

Datum: 15.06.1999 · Sbírkové č.: 53/2000 · Sp. zn.: 4To 424/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 9/2000 · Strana: 550 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §147; 48/1997 Sb.: §9 odst.2;

54/2000 Souhrnný trest (zásada in dubio pro reo) a ukládání trestu

Datum: 10.02.2000 · Sbírkové č.: 54/2000 · Sp. zn.: 10 T 14/98 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2000 · Strana: 555 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §35 odst.2;

55/2000 Nepřípustnost trestního stíhání a svolení oprávněného orgánu

Datum: 30.10.1998 · Sbírkové č.: 55/2000 · Sp. zn.: 11 Tz 124/98 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2000 · Strana: 557 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §9 odst.1; 141/1961 Sb.: §10; 141/1961 Sb.: §10 odst.2; 141/1961 Sb.: §11 odst.1 písm.c);

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

57/2000 Exekuce prodejem nemovitosti

Datum: 25.10.1999 · Sbírkové č.: 57/2000 · Sp. zn.: 21 Cdo 1256/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2000 · Strana: 565 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §336c odst.1 písm.a); 99/1963 Sb.: §336j odst.2; 99/1963 Sb.: §336k odst.1; 99/1963 Sb.: §336k odst.2; 99/1963 Sb.: §336j odst.1;

58/2000 Soupis aktiv a pasiv dědictví a určení obecné ceny akcií

Datum: 09.11.1999 · Sbírkové č.: 58/2000 · Sp. zn.: 21 Cdo 1419/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2000 · Strana: 570 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §175o odst.1; 99/1963 Sb.: §175m; 99/1963 Sb.: §175o; 513/1991 Sb.: §156;

59/2000 Výrok odvolacího soudu o nedotčené části napadeného rozsudku

Datum: 27.01.1999 · Sbírkové č.: 59/2000 · Sp. zn.: 26 Cdo 60/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2000 · Strana: 575 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §206; 99/1963 Sb.: §212; 99/1963 Sb.: §229 odst.3; 99/1963 Sb.: §235d; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.f); 99/1963 Sb.: §237;

60/2000 Podmínky řízení a funkční příslušnost

Datum: 27.05.1999 · Sbírkové č.: 60/2000 · Sp. zn.: 20 Cdo 415/599 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2000 · Strana: 579 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §103; 99/1963 Sb.: §104 odst.1;

61/2000 Vypořádní bezpodílového spoluvlastnictví a cena nemovitosti

Datum: 17.12.1998 · Sbírkové č.: 61/2000 · Sp. zn.: 3 Cdon 35/96 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2000 · Strana: 580 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §3 odst.1; 40/1964 Sb.: §712 odst.3; 40/1964 Sb.: §853;

62/2000 Náhrada škody na zmocněnci a uplatnění nároku na vydání věci v restituci

Datum: 28.04.1998 · Sbírkové č.: 62/2000 · Sp. zn.: 16 Co 96/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Městský soud v Praze · Vydání: 9/2000 · Strana: 585 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §153 odst.1; 40/1964 Sb.: §442 odst.2; 229/1991 Sb.;

63/2000 Privatizace a uzavření smlouvy o nájmu

Datum: 17.12.1998 · Sbírkové č.: 63/2000 · Sp. zn.: 3 Cdon 114/96 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2000 · Strana: 589 · Vztah k předpisu: 427/1990 Sb.: §1; 427/1990 Sb.: §15 odst.1;

64/2000 Vznik zástavního práva k nemovitosti na základě hospodářské smlouvy

Datum: 18.05.1999 · Sbírkové č.: 64/2000 · Sp. zn.: 21 Cdo 1975/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2000 · Strana: 591 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §151a; 40/1964 Sb.: §868; 109/1964 Sb.: §129d odst.3 písm.b; 109/1964 Sb.: §129d odst.3 písm.b); 513/1991 Sb.: §763 odst.1;

65/2000 Účastníci řízení při vyčlenění a vzniku nového družstva

Datum: 02.03.1999 · Sbírkové č.: 65/2000 · Sp. zn.: 32 Cdo 2208/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 9/2000 · Strana: 599 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 99/1963 Sb.: §200a; 513/1991 Sb.: §31; 513/1991 Sb.: §224; 513/1991 Sb.: §225 odst.2; 72/1994 Sb.: §29 odst.1;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.