Vydání 8/2000

Číslo: 8/2000 · Ročník: LII

Obsah vydání 8/2000

Obsah Sbírky je přístupný jen přihlášeným uživatelům s platnou licencí.

Přihlášení Registrace

Rozhodnutí ve věcech trestních

43/2000 Služba v cizím vojsku

Datum: 29.09.1999 · Sbírkové č.: 43/2000 · Sp. zn.: 3 To 115/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 8/2000 · Strana: 450 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §115 odst.1;

44/2000 Ublížení na zdraví a dát přednost v jízdě

Datum: 28.08.1997 · Sbírkové č.: 44/2000 · Sp. zn.: 2 T 71/97 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Okresní soud Nový Jičín · Vydání: 8/2000 · Strana: 453 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §224; 99/1989 Sb.: §2 odst.2; 99/1989 Sb.: §3 odst.1 písm.b);

45/2000 Padělání a pozměňování veřejné listiny

Datum: 03.12.1998 · Sbírkové č.: 45/2000 · Sp. zn.: 6 Tz 142/98 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2000 · Strana: 460 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §176 odst.1;

46/2000 Množství větší než malé a přechovávání omamných nebo psychotropních látek

Datum: 08.02.2000 · Sbírkové č.: 46/2000 · Sp. zn.: 4 To 23/2000 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Krajský soud v Českých Budějovicích · Vydání: 8/2000 · Strana: 466 · Vztah k předpisu: 140/1961 Sb.: §187a odst.1;

47/2000 Řízení proti mladistvým

Datum: 21.01.1999 · Sbírkové č.: 47/2000 · Sp. zn.: 1 To 4/99 · Typ: Usnesení (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Vrchní soud v Olomouci · Vydání: 8/2000 · Strana: 475 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §301 odst.2 písm.b); 141/1961 Sb.: §301 odst.2 písm.a);

48/2000 Náhrada nákladů odsouzeným a podmíněné zastavení trestního stíhání

Datum: 28.04.1999 · Sbírkové č.: 48/2000 · Sp. zn.: 7 Tz 65/99 · Typ: Rozsudek (Rt) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2000 · Strana: 481 · Vztah k předpisu: 141/1961 Sb.: §152 odst.1 písm.b); 141/1961 Sb.: §308 odst.1;

Rozhodnutí ve věcech občanskoprávních, obchodních a správních

51/2000 Nesprávné obsazení soudu jako vada řízení

Datum: 19.01.2000 · Sbírkové č.: 51/2000 · Sp. zn.: 21 Cdo 1876/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2000 · Strana: 484 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §156 odst.2; 99/1963 Sb.: §237 odst.1 písm.g); 99/1963 Sb.: §242;

52/2000 Odporovatelnost vůči úkonům ručitele

Datum: 26.10.1999 · Sbírkové č.: 52/2000 · Sp. zn.: 31 Cdo 870/99 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - velký senát · Vydání: 8/2000 · Strana: 490 · Vztah k předpisu: 40/1964 Sb.: §42a; 40/1964 Sb.: §546; 40/1964 Sb.: §548; 89/2012 Sb.: §589; 89/2012 Sb.: §2018;

53/2000 Bezdůvodné obohacení

Datum: 09.10.2000 · Sbírkové č.: 53/2000 · Sp. zn.: 25 Cdo 2578/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2000 · Strana: 500 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §136; 40/1964 Sb.: §451; 40/1964 Sb.: §458 odst.1; 585/1990 Sb.;

54/2000 Rozsudek jako způsobilý podklad pro zápis vlastnického práva

Datum: 27.10.1999 · Sbírkové č.: 54/2000 · Sp. zn.: 2 Cdon 1052/97 · Typ: Usnesení (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2000 · Strana: 503 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §80 písm.c); 265/1992 Sb.: §1;

55/2000 Náhrada za ztrátu na výdělku a podstatná změna poměrů

Datum: 26.08.1999 · Sbírkové č.: 55/2000 · Sp. zn.: 21 Cdo 786/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2000 · Strana: 508 · Vztah k předpisu: 65/1965 Sb.: §195 odst.1; 65/1965 Sb.: §195; 65/1965 Sb.: §202 odst.2; 65/1965 Sb.: §202; 65/1965 Sb.: §202 odst.1;

56/2000 Správní úřad jako účastník řízení o soudním výkonu rozhodnutí

Datum: 28.07.1999 · Sbírkové č.: 56/2000 · Sp. zn.: 20 Cdo 2539/98 · Typ: Rozsudek (Rc) · Pramen: Sb.NS · Autor: Nejvyšší soud - senát · Vydání: 8/2000 · Strana: 525 · Vztah k předpisu: 99/1963 Sb.: §19; 71/1967 Sb.: §72 odst.2;

Zasílání informace o vydání nového čísla sbírky


Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám zasílat informaci o vydání nového čísla Sbírky automaticky.